รวมข้อมูลความคุ้มค่าของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2565

แนะนำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564 เน้นบริษัทดัง มั่นใจในการช่วยเหลือคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564
รวมข้อมูลความคุ้มค่าของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

หนึ่งในทางเลือกของการบรรเทาเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็ว่าได้ โดยการมีประกันภัยรถยนต์จะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และผู้คน ซึ่งการคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยอีกทีหนึ่ง

ทั้งนี้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะมีราคาถูกที่สุด หากเทียบกับประเภทอื่น ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีการคุ้มครองที่คล้าย ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเป็นหลัก

ดูเลย:   

1. วิริยะ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

กว่า 73 ปีในการดำเนินบริษัททางด้านประกันภัย ทำให้วิริยะประกันภัยเข้าใจในวิธีการดำเนินงานการประกันวินาศภัย​และมีจุดเด่นในการให้บริการและทำให้ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจ และยังตอบแทนสิ่งดีๆกลับสู่สังคมมาโดยตลอด อีกทั้งเรายังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายไม่ว่าจะเป็น

ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน
50,000 บาท / คน
2. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท / ครั้ง

 

2. อาคเนย์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

บริษัทประกันภัยแห่งแรกของประเทศไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ทันสมัย สร้างเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรม Insurtech ตอบสนองผู้บริโภค ยุคดิจิตอลอย่างลงตัว โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564 ของทางบริษัทมาพร้อมความคุ้มครองดังต่อไปนี้

ความคุ้มครอง   วงเงินคุ้มครอง
Super 3+ Extra
Super 3+
1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
2. ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
- ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
- ความเสียหายรถยนต์เนื่องจากน้ำท่วม
- ความเสียหายอันเกิดจากภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายใน รถยนต์
(ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน)
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ตามทุนประกันภัย
100,000
10,000
ตามทุนประกันภัย
-
-
3. ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
- ค่ารักษาพยาบาล - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
ต่อคน
ต่อคน
ต่อครั้ง
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000

 

,

3. กรุงเทพ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
300,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันตัวผู้ขับขี่
รย.01 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 6 คน) (*)
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 2 คน) (**)
50,000 บาท/คน
รย.02 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 6 คน) (*)
(ผู้ขับขี่ 1 คน / ผู้โดยสาร 2 คน) (**)
50,000 บาท/คน/ครั้ง
รย.03 ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง

 

อ่านเพิ่มเติม >>

4. ไทยวิวัฒน์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ พร้อมให้ความคุ้มครองคุณและยังคำนึงถึงคนในครอบครัวให้ กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พร้อมสิทธิพิเศษที่คุณ ไม่ต้องจ่ายแพง ๆ ด้วยเบี้ยประกันต่อปีเพียง 6,300 บาท

ความคุ้มครอง
ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท ฟรีทุกครั้ง
กรณีการชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก 100,000 บาท
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก     1,000,000 บาท/คน
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก 1,500,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 คน 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 7 คน 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง
ภัยก่อการร้าย คุ้มครอง
เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
กรณีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
5,000 /คน /อุบัติเหตุ
เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเสียชีวิต 10,000 /คน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
1,000 /การเข้าซ่อม

 

5. ประกันภัยรถยนต์ธนชาต ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปี 2564

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ที่เหมาะสมกับผู้ที่มั่นใจในการขับขี่รถยนต์ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ที่มาพร้อมจุดเด่นในเรื่องเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูก หมดกังวลในเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ 50,000 บาท / คน
ค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ 50,000 บาท/ คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน ไม่เกิน 500,000 บาท / คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)