1. กฎระเบียบในการลงประกาศ

เพื่อตอบสนองความต้องการทำธุรกรรมรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันของคุณ Khaorot.com ไม่ จำกัดจำนวนประกาศที่คุณสามารถโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และไม่ขอร้องคุณต้อง

- ผู้ลงประกาศบน Khaorot.com จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความถูกต้องของเนื้อหาของประกาศนั้นๆ
- ประกาศจะต้องเขียน สะกดคำ ให้ถูกต้องตามคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทย
- ข้อความไม่ได้มีเนื้อหาอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายรถ
- ในแต่ละประกาศจะต้องประกาศขาย รถ เพียง 1 คันเท่านั้น
- เนื้อหาของประกาศจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถที่จะขาย และรถที่ประกาศนั้นจะต้องมีสถ
- รูปภาพในประกาศจะต้องถูกต้องตามรูปร่างจริงของรถ และไม่ได้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆในภาพ
- ไม่ได้ลงประกาศที่ซ้ำกับประกาศที่มีอยู่บนเว็บไซต์
- ประกาศทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานของ Khaorot.com เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศให้ถูกต้อง

• สแปม ลงหลายประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน จากหลายบัญชีที่ต่างกัน หรือประกาศขายมากกว่า 1 สินค้าใน 1 ประกาศ
• มีการหลอกลวง มีความไม่โปร่งใส ตามคำแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่นๆ และได้ยืนยันโดยพนักงานของ Khaorot.com
• ไม่จ่ายค่าลงประกาศตามข้อกำหนดของ Khaorot.com

ถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการลงประกาศและจัดการบัญชี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Khaorot.com เพื่อได้รับการปรึกษาและคำตอบ

2. เพื่อมอบให้คุณการบริการและคุณประโยชน์ที่ดีที่สุด เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้า

ก. ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เพศ)
ข. ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร)
ค. เว็บไซต์ของผู้สมัครสมาชิก
ง. สินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและประกาศขาย (หมายถึงรถยนต์ในเว็บไซต์)

3. ข้อมูลดังกล่าวใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. ควบคุมการลงประกาศและตรวดสอบข้อมูลลงประกาศก่อนเปิดเผิย
ข. ควบคุมจำนวนลูกค้าใช้บริการ
ค. ควบคุมการลงประกาศโปรโมชั่นการให้ข้อมูลโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น ข้อมูลโปรโมชั่นอัพเดทล่าสุด การเสนอราคาสินค้าหรื่
ง. ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า
จ. คุวบคุม วิเคราะห์ ขอมูลูกค้า
ฉ. รับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความต้องการ

ถ้าใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างบน พวกเราจะมีการแจ้งให้กับลูกค้าล่วงหน้า ถ้าลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล ทางเราจะไม่รับรองเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีที่สุด

4. วิธีการเก็บข้อมูล


ข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นสมาชิกและฟอร์มกรอกข้อมูลเมื่อมีการลงประกาศ

5. ระยะเวลาการปรากฏข้อมูล

- Khaorot.com จะรักษาสิทธิปรากฏข้อมูลที่ลูกค้าลงประกาศในระบบภายในของเราในระหว่างการให้บริการกับลูกค้าจนกว่าเสร็จสิ้นการรักษาการปรากฏข้อมูล หรือจนกว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการประกาศ

- Khaorot.com จะให้สิทธิยกเลิก แก้ใข้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (รถยรต์) ถ้าผู้ลงประกาศไม่ได้ใช้ข้อมูลภายใน 90 วัน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

6. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

พวกเราใช้วิธีป้องกันที่เหมอะสมเช่นพิจารณาการจัดเก็บข้อมูล ป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกับการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มีแค่เจ้านาที่ของ Khaorot.com เท่นนั้นที่เข้าปฎิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ผู้เข้าใช้งานนี้จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและอาจจะถูกลงโทษเช่นยกเลิกจ้างงานหรือการดำเนินคดีทางอาญาถ้าละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสเข้าใช้งานเป็นความลับ Khaorot.com รับรองไม่เปิดเผิยหรือให้ข้อมูลสมาชิกใ
- กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง Khaorot.com
- เราจะต้องเปิดเผิยข้อมูลถ้าจำเป็นในการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ
- ผู้ลงประกาศจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลงประกาศ

7. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)