ทำใบขับขี่ใหม่ 2566 ต้องรู้อะไรบ้าง?

ทำใบขับขี่ใหม่ 2566 มีขั้นตอนการทำอย่างไร ต้องนัดหมายอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

ใบอนุญาตขับรถ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ใบขับขี่” คือใบอนุญาตให้ขับรถประเภทต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ถือบัตรมีความสามารถในการขับขี่ เนื่องจากผ่านการอบรมและทดสอบด้านการขับรถมาแล้ว โดยผู้ที่จะสามารถทำใบขับขี่ได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับวิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2566 สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

1. จองคิวทำใบขับขี่

ก่อนอื่นคุณจะต้องจองคิวทำใบขับขี่ก่อน ซึ่งปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ที่กรมการขนส่งพัฒนาและจัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดำเนินงาน มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th
 • ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • กรอกรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจะไป
 • เลือกประเภทงานบริการ
 • เลือกวันที่-เวลา รอบที่ต้องการ และยืนยันการจอง

หลังจองคิวแล้ว คุณสามารถนำใบนัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งไดด

ดูเพิ่มเติม: 6 ขั้นตอนจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายแป๊ปเดียวเสร็จ!

สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
สามารถจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

อีกหนึ่งคำถามที่คนสงสัย ว่าถ้าจองคิวออนไลน์ได้ แล้วสามารถทำใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2566 ได้ไหม? คำตอบคือ ทําใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ไม่ได้ หากจะทำใบขับขี่ใหม่ ต้องไปทำที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และถ้าไม่ใช่การต่ออายุใบขับขี่ คุณจะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม: รู้ยัง? ทำใบขับขี่เสาร์ อาทิตย์ 2566 ได้แล้วนะ!

2. เตรียมเอกสาร ทำใบขับขี่ใหม่ใช้อะไรบ้าง ?

 • บัตรประชาชนฉบับจริง

 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ถ้าเป็นผู้ที่อบรมนอกสำนักงานขนส่ง ให้เตรียมใบรับรองการอบรมมาด้วย

ดูเพิ่มเติม: ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในการสอบสมรรถภาพทางการ ต้องทดสอบ ดังนี้

 • ทดสอบตาบอดสี (เขียว, เหลือง, แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของสายตาและเท้า (เมื่อเห็นไฟสัญญาณ)

4. อบรมใบขับขี่ ทำใบขับขี่ใหม่ อบรมกี่ชั่วโมง 2566 ?

สำหรับการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ 2566 จะใช้เวลาขั้นต่ำ 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 - 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 - 15.30 น.) เนื้อหาการอบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายจราจร สัญญาณจราจร การบำรุงรักษารถ ข้อควรระวังและมารยาทในการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถควรรู้

อบรมใบขับขี่ 5 ชั่วโมง
อบรมใบขับขี่ 5 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม:  ทําใบขับขี่รถยนต์ อายุ

5. สอบข้อเขียน

เมื่ออบรมเสร็จแล้วจะเป็นการสอบทฤษฎีผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่จะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วันหลังอบรม

ทั้งนี้ หากทำการสอบใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์พร้อมกัน จะต้องสอบ 2 ครั้ง โดยจะใช้ข้อสอบที่สุ่มเลือกจากส่วนกลาง

สอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ
อบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง 2566 สอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ

ดูเพิ่มเติม: 

6. สอบปฏิบัติ

สำหรับการสอบปฏิบัติ จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้ได้วันที่ผู้สอบสะดวก ในการสอบจะให้ผู้เข้าสอบขับรถตามท่าต่าง ๆ ดังนี้

สอบปฏิบัติรถยนต์ มีท่าที่ใช้ทดสอบดังนี้

 • ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า
 • ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • ท่าที่ 4 การหยุดและออกรถบนทางลาดชัน
 • ท่าที่ 5 การกลับรถ
 • ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
 • ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

สอบปฏิบัติมอเตอร์ไซค์ มีท่าที่ใช้ทดสอบดังนี้

 • ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
 • ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
 • ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
 • ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ดูเพิ่มเติม:  ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่

การสอบปฏิบัติต้องสอบตามท่าต่าง ๆ

การสอบปฏิบัติต้องสอบตามท่าต่าง ๆ

การสอบปฏิบัติต้องสอบตามท่าต่าง ๆ
การสอบปฏิบัติต้องสอบตามท่าต่าง ๆ

7. ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร

ค่าทําใบขับขี่รถยนต์ 2566 ครั้งแรกประมาณ 505 บาท

ค่าทําใบขับขี่รถยนต์ 2566  ผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมขอมีบัตร 5 บาท
 • ค่าทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
 • ค่าทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท
 • ค่าถ่ายรูปเป็นบัตรสมาร์ตการ์ด 100 บาท

ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร

สรุปว่า สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ จะใช้เวลา 2 วัน วันแรกคุณจะต้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากนั้นก็อบรม 5 ชั่วโมง เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยก็จะสอบทฤษฎีในวันนั้น ส่วนวันที่ 2 (ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้า) จะเป็นการสอบปฏิบัติ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม:

 

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)