ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ เครื่องหมายจราจร ที่ต้องรู้ก่อนสอบใบขับขี่

ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ ในบทความนี้ Khaorot จะรวบรวมและอธิบาย รูปป้ายจราจร สัญลักษณ์ทางจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่อช่วยคุณเตรียมสอบใบขับขี่

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ดูเพิ่มเติม:

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท 

  • ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
  • ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
  • ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ 

ป้ายบังคับ 

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้

1. ป้ายหยุด 

ป้ายจราจร
ป้ายหยุด

หมายความว่า รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง

2. ป้ายให้ทาง

ป้ายจราจร
ป้ายให้ทาง

หมายความว่า รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ดูเพิ่มเติม:  วิธีจองคิวทําใบขับขี่

3. ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

ป้ายจราจร
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน

หมายความว่า ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อกันตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

4. ป้ายห้ามแซง

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามแซง

หมายความว่า ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

5. ป้ายห้ามเข้า

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเข้า

หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

6. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

7. ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

8. ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

9. ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา 

หมายความว่า ห้ามกลับรถไปทางขวา 

10. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ 

หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับ 

11. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย 

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย 

หมายความว่า ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย 

12. ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ 

หมายความว่า ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ 

13. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา 

หมายความว่า ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา 

14. ป้ายห้ามใช้เสียง 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามใช้เสียง 

หมายความว่า ห้ามให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียง ที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย 

15. ป้ายห้ามรถยนต์ 

ป้ายห้ามรถยนต์
ป้ายห้ามรถยนต์
 

หมายความว่า ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

16. ป้ายห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์

ป้ายห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์

หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ สามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

17. ป้ายห้ามรถบรรทุก 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามรถบรรทุก 

หมายความว่า ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

18. ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ 

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ 

หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

19. ป้ายห้ามรถพ่วง 

ป้ายห้ามรถพ่วง
ป้ายห้ามรถพ่วง 

หมายความว่า ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

20. ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ 

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ 

หมายความว่า ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

21. ป้ายห้ามรถสามล้อ 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามรถสามล้อ 

หมายความว่า ห้ามรถสามล้อเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

22. ป้ายห้ามรถจักรยาน 

ป้ายห้ามรถจักรยาน
ป้ายห้ามรถจักรยาน 

หมายความว่า ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ตั้งป้าย 

23. ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น 

หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

24. ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 

ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 

หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

25. ป้ายห้ามรถแทรกเตอร์ 

ป้ายห้ามรถแทรกเตอร์
ป้ายห้ามรถแทรกเตอร์ 

หมายความว่า ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

26. ป้ายห้ามเกวียน 

ป้ายห้ามเกวียน
ป้ายห้ามเกวียน 

หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

27. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

28. ป้ายหยุดตรวจ 

ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายหยุดตรวจ 

หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วนั้น 

29. ป้ายห้ามจอด 

ป้ายห้ามจอด
ป้ายห้ามจอด 

หมายความว่า ห้ามให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า 

30. ป้ายจำกัดความเร็ว 

ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายจำกัดความเร็ว 

หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น 

31. ป้ายห้ามหยุด 

ป้ายห้ามหยุด
ป้ายห้ามหยุด 

หมายความว่า ห้ามให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด 

32. ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด 

ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด
ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด 

หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด ที่กำหนดไว้เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

33. ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนด 

ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนด
ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนด 

หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

34. ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด 

ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด
ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด 

หมายความว่า ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

35. ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด 

ป้ายจราจร
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด 

หมายความว่า ห้ามให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนด เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้น ๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 

36. ป้ายให้ใช้ความเร็ว 

ป้ายจราจร
ป้ายให้ใช้ความเร็ว 

หมายความว่า ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

37. ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า 

ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า
ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า 

หมายความว่า ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด 

38. ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย 

ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย 

หมายความว่า ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว 

39. ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา 

ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา 

หมายความว่า ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว 

40. ป้ายให้ชิดซ้าย

ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดซ้าย

หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง 

41. ป้ายให้ชิดขวา 

ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ชิดขวา 

หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง 

42. ป้ายให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา

ป้ายให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา
ป้ายให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา

หมายความว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้าย 

43. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย 

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย 

หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว 

44. ป้ายให้เลี้ยวขวา

ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวขวา

หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว 

45. ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา  

หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา 

46. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย 

47. ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา 

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา 

หมายความว่า ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย 

48. วงเวียน 

วงเวียน
วงเวียน 

หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน 

49. ช่องเดินรถประจำทาง 

ป้ายจราจร
ช่องเดินรถประจำทาง 

หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง 

50. ช่องเดินรถมวลชน 

ช่องเดินรถมวลชน
ช่องเดินรถมวลชน 

หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏใน 

51. ช่องเดินรถจักรยานยนต์ 

ช่องเดินรถจักรยานยนต์
ช่องเดินรถจักรยานยนต์ 

หมายความว่า ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์ 

52. ช่องเดินรถจักรยาน 

ช่องเดินรถจักรยาน
ช่องเดินรถจักรยาน 

หมายความว่า ทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน 

53. เฉพาะคนเดิน 

เฉพาะคนเดิน
เฉพาะคนเดิน 

หมายความว่า บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น 

54. สุดเขตบังคับ 

สุดเขตบังคับ
สุดเขตบังคับ 

หมายความว่า พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น

ดูเพิ่มเติม
เผยภาพ spy shot Hyundai Creta 2020 เจเนอเรชั่นใหม่ คาดเตรียมเปิดตัวอินเดียที่งาน Auto Expo 2020
KIA Seltos 2020 เอสยูวีสุดสปอร์ต วางจำหน่ายแล้วที่อินเดีย ค่าตัวเริ่มต้นเพียง 418,000 บาท เท่านั้น

ป้ายเตือน

เมื่อเห็นป้ายประเภทนี้ ให้ผู้ขับขี่พึงระวังไว้ เพราะอาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า หรือเส้นทางที่อาจทำให้เกิอุบัติเหตุได้ 

1. ทางโค้งซ้าย

ทางโค้งซ้าย
ทางโค้งซ้าย

หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

2. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย 

ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

3 . ทางโค้งขวา 

ทางโค้งขวา
ทางโค้งขวา
 

หมายความว่า ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

4. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา 

ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

5. ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย 

ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย
ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

6. ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มซ้าย 

ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มซ้าย
ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มซ้าย 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

7. ทางโค้งกลับ เริ่มขวา 

ทางโค้งกลับ เริ่มขวา
ทางโค้งกลับ เริ่มขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

8. ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มขวา 

ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มขวา
ทางโค้งกลับรัศมีแคบ เริ่มขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

9. ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย 

ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย
ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย
 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

10. ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา 

ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา
ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยว โดยเริ่มคดไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

11. ทางเอกตัดกัน 

ทางเอกตัดกัน
ทางเอกตัดกัน 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงลักษณะสัญลักษณ์ทางเอกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 

12. ทางเอกตัดกัน รูปตัววาย 

ทางเอกตัดกัน รูปตัววาย
ทางเอกตัดกัน รูปตัววาย 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

13. ทางเอกตัดกัน รูปตัวที 

ทางเอกตัดกัน รูปตัวที
ทางเอกตัดกัน รูปตัวที 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัวที ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

14. ทางโทแยกทางเอก ทางขวา 

ทางโทแยกทางเอก ทางขวา
ทางโทแยกทางเอก ทางขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

15. ทางโทแยกทางเอก ทางซ้าย

ทางโทแยกทางเอก ทางซ้าย
ทางโทแยกทางเอก ทางซ้าย  

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

16. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา 

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

17. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย 

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

18. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา 

ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

19. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย 

ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

20. ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย รูปตัววาย 

ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย รูปตัววาย
ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย รูปตัววาย 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

21. ทางโทแยกทางเอกทางขวา รูปตัววาย 

ทางโทแยกทางเอกทางขวา รูปตัววาย
ทางโทแยกทางเอกทางขวา รูปตัววาย 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวารุปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

22. ทางแคบลงทั้งสองด้าน 

​ทางแคบลงทั้งสองด้าน
ทางแคบลงทั้งสองด้าน
 

หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขณะที่รถผ่านทางแคบ ผู้ขับรถจะต้องระวังมิให้รถชนหรือเสียดสีกัน 

23. วงเวียนข้างหน้า 

วงเวียนข้างหน้า
วงเวียนข้างหน้า 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถเข้าสู่วงเวียนด้วยความระมัดระวัง ห้ามมิเลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ 

24. ทางแคบด้านซ้าย 

ทางแคบด้านซ้าย
ทางแคบด้านซ้าย 

หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น 

25. ทางแคบด้านขวา 

ทางแคบด้านขวา
ทางแคบด้านขวา 

หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น 

26. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย 

ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ช่องจราจรปิดด้านซ้าย 

หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง 

27.ช่องจราจรปิดด้านขวา 

 ​ช่องจราจรปิดด้านขวา
ช่องจราจรปิดด้านขวา

หมายความว่า ช่องทางจราจรข้างหน้าจะปิดงดการสัญจรในทางด้านขวา ให้ผู้ขับรถเปลี่ยนใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ด้วยความระมัดระวัง 

28. สะพานแคบ 

สะพานแคบ
สะพานแคบ

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาอีกฟากหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย 

29. ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง 

ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทางให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถ ให้ห่างจากรถไฟ อย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอย จนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด 

30. ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง 

ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือ เจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรถอยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้ว ให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้ 

31. ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง 

​ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง
ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและมีรั้วหรือมีเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือ เจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรถอยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้ว ให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันไปได้ 

32. ทางแคบ 

ทางแคบ
ทางแคบ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร”ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดกว้างไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย 

33. ทางลอดต่ำ

ทางลอดต่ำ
ทางลอดต่ำ

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะต้องลอดช่องลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น “เมตร” ที่แสดงไว้ป้ายนั้น รถที่มีความสูงรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกสูงไม่เกินจำนวนตัวเลข ที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย 

34. ทางลงลาดชัน 

ทางลงลาดชัน
ทางลงลาดชัน 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันลงเขา หรือลงเนิน มีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย ให้ขับรถช้าลงและเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลอดเกียร์ หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาด ในกรณีที่เป็นทางลงเขาหรือเป็นที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำ เพื่อความปลอดภัย 

35. ทางขึ้นลาดชัน 

ทางขึ้นลาดชัน
ทางขึ้นลาดชัน 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามตัวเลขเป็น “ร้อยละ” ตามที่ปรากฏในป้าย อาจกำบังสายตา ไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมาให้ขับรถ ให้ช้าลง และเดินรถให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา 

36. รถกระโดด 

รถกระโดด
รถกระโดด 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 

37. ผิวทางขรุขระ 

ผิวทางขรุขระ
ผิวทางขรุขระ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

38. ทางลื่น 

ทางลื่น
ทางลื่น 

หมายความว่า ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าให้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

39. ทางเป็นแอ่ง 

ทางเป็นแอ่ง
ทางเป็นแอ่ง
 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับลงกระทันหัน หรือแอ่ง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

40. ผิวทางร่วน 

ผิวทางร่วน
ผิวทางร่วน 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากวัสดุผิวทาง 

41. ระวังหินร่วง 

ระวังหินร่วง
ระวังหินร่วง 

หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร ให้ขับรถ ให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 

42. ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร 

ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร
ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร 

หมายความว่า ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร หรือเปลี่ยนทางเดินรถ ตามสัญลักษณ์ในป้าย ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 

43. สะพานเปิดได้ 

สะพานเปิดได้
สะพานเปิดได้ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่เปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้เรือผ่าน เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง 

44. ออกทางขนาน 

ออกทางขนาน
ออกทางขนาน 

หมายความว่า ทางหลักข้างหน้า จะมีช่องเปิดออกทางขนาน ผู้ขับรถบนทางหลักที่จะออกทางขนานให้เตรียมตัวเพื่ออกทางขนาน และสำหรับผู้ขับรถบนทางขนานให้ระมัดระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันด้วย 

45. ทางเข้าทางหลัก 

ทางเข้าทางหลัก
ทางเข้าทางหลัก 

หมายความว่า ทางขนานข้างหน้าจะมีช่องเปิดเข้าทางหลัก ผู้ขับรถบนทางขนานที่จะเข้าทางหลักให้เตรียมตัวเพื่อเข้าทางหลัก และสำหรับผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันด้วย 

46. ทางคู่ข้างหน้า 

ทางคู่ข้างหน้า
ทางคู่ข้างหน้า 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะเป็นทางคู่มีเกาะ หรือสิ่งอื่นใด แบ่งการจราจรออกเป็นสองทางไปทางหนึ่ง มาทางหนึ่งให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง 

47. สิ้นสุดทางคู่ 

สิ้นสุดทางคู่
สิ้นสุดทางคู่ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วมที่ไม่มีเกาะ หรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจร ให้ขับรถให้ช้าลง และชิดด้านซ้ายของทางและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น 

48. ทางร่วม 

ทางร่วม
ทางร่วม 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามรร่วมในทิศทางเดียวกัน จากทางซ้ายหรือทางขวา ตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 

49. จุดกลับรถ 

จุดกลับรถ
จุดกลับรถ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถ 

50. ทางเดินรถสองทาง 

ทางเดินรถสองทาง
ทางเดินรถสองทาง 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทาง ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายกับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา 

51. สัญญาณจราจร 

สัญญาณจราจร
สัญญาณจราจร 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร 

52. หยุดข้างหน้า 

หยุดข้างหน้า
หยุดข้างหน้า

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที เมื่อขับรถถึงป้ายหยุด 

53. ให้ทางข้างหน้า 

ให้ทางข้างหน้า
ให้ทางข้างหน้า 

หมายความว่า ทางข้างหน้มีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ให้ผู้ขับรถเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางทันที เมื่อขับรถถึงป้ายให้ทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง 

54. โรงเรียน ระวังเด็ก 

โรงเรียน ระวังเด็ก
โรงเรียน ระวังเด็ก 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้าเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ 

55. ระวังคนข้ามถนน 

ระวังคนข้ามถนน
ระวังคนข้ามถนน 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทาง ซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย 

56. ระวังสัตว์ 

ระวังสัตว์
ระวังสัตว์ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 

57. ระวังเครื่องบินบินต่ำ 

ระวังเครื่องบินบินต่ำ
ระวังเครื่องบินบินต่ำ 

หมายความว่า ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบินและอาจมีเครื่องบินบินลงในระดับต่ำ ให้ขับรถให้ช้าลง หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า ให้หยุดรถให้เครื่องบินผ่านไปได้โดยปลอดภัย 

58. เขตห้ามแซง (ใช้ติดตั้งด้านขวาของทาง)

เขตห้ามแซง
เขตห้ามแซง

หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่น ๆ ได้ 

59. ระวังอันตราย 

ระวังอันตราย
ระวังอันตราย 

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ 

60. สลับกันไป 

สลับกันไป
สลับกันไป 

หมายความว่า ทางข้างหน้าจำนวนช่องจราจรลดลงผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และให้ขับรถสลับกันไปด้านละคันอย่างระมัดระวัง

61. เตือนแนวทางต่าง ๆ 

เตือนแนวทางต่าง ๆ
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

หมายความว่า ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางตามทิศทางที่ชี้ไป ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลงและเดนิรถด้วยความระมัดระวัง 

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายแนะนำ

ป้ายจราจรประเภทแนะนำ คือ ป้ายที่จะช่วยแนะนำการเดินทางให้คุณ

1. ช่องเดินรถมวลชน 

​ช่องเดินรถมวลชน
ช่องเดินรถมวลชน 

2. ช่องเดินรถประจำทาง 

ช่องเดินรถประจำทาง
ช่องเดินรถประจำทาง 

3. เริ่มช่องเดินรถประจำทาง 

เริ่มช่องเดินรถประจำทาง
เริ่มช่องเดินรถประจำทาง 

4. สิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง 

สิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง
สิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง
 

5. ตำแหน่งทางข้าม 

ตำแหน่งทางข้าม
ตำแหน่งทางข้าม 

6. ทางตัน 

ทางตัน
ทางตัน

7. โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล 

8. เดินรถทางเดียว 

เดินรถทางเดียว
เดินรถทางเดียว 

9. สำหรับคนพิการ 

สำหรับคนพิการ
สำหรับคนพิการ 

10. บอกระยะทาง 

บอกระยะทาง
บอกระยะทาง

11. จุดกลับรถ 

จุดกลับรถ
จุดกลับรถ

12. บอกจุดหมายปลายทาง 

บอกจุดหมายปลายทาง
บอกจุดหมายปลายทาง 

13. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ) 

เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

14. สิ้นสุดทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ) 

สิ้นสุดทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
สิ้นสุดทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

15. บอกสถานที่ 

บอกสถานที่
บอกสถานที่

16. แนะนำล่วงหน้า 

แนะนำล่วงหน้า
แนะนำล่วงหน้า 

17. ทางเข้า/ออกทางด่วน

ทางเข้า/ออกทางด่วน
ทางเข้า/ออกทางด่วน

ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ หรือภาพป้ายจราจร มีมากมายก็จริง แต่ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้ เพราะป้ายจราจรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถพบเห็นทั่วไปตามท้องถนน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถที่ดีควรรู้จักเคารพและปฏิบัติตามสัญลักษณ์นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคุณ, ครอบครัว และส่วนรวม สำหรับบทความหน้า Khaorot จะมีอะไรดี ๆ มานำเสนอ โปรดติดตาม 

ประเด็น: ป้ายสัญลักษณ์จราจร, สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่รถยนต์

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

ดูเพิ่มเติม:  เฉลยข้อสอบใบขับขี่

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)