มีใบขับขี่ประเภท 2 ขับรถอะไรได้บ้าง

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขับรถอะไรได้บ้าง แล้วต้องทำการสอบแบบไหน ใช้เวลากี่วัน มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ รวบรวมสาระเกี่ยวกับใบขับขี่ประเภท 2 มาไว้ที่นี่แล้ว

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่อนุญาตให้ผู้ถือขับได้ทุกประเภท ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถตู้ รถกระบะ รถยนต์ หรือรถดัมพ์ รวมถึงรถประเภทอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • ใบขับขี่ บ.2 : รถส่วนบุคคล (ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์) ป้ายทะเบียนพื้นขาว
 • ใบขับขี่ ท.2 : รถสาธารณะ (ใช้ในเชิงพาณิชย์) ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่ให้ขับรถได้ทุกประเภท
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่ให้ขับรถได้ทุกประเภท

การที่จะมีใบขับขี่ประเภท 2 ได้นั้น คุณต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นคำขอ โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • สอบสมรรถภาพ ได้แก่ สายตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึกและทดสอบปฏิกิริยา
 • เข้ารับการอบรม
 • ทดสอบภาคทฤษฎี
 • ทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้รถ 6 ล้อขึ้นไปในการสอบ โดยจะสอบหลัก ๆ 3 ท่า ได้แก่ ท่าจอดเทียบฟุตบาท ท่าจอด-ออกรถบนทางชัน และท่าเดินหน้า-ถอยหลังตรง ๆ
 • ถ่ายรูปติดบัตร และชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท

ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ตอบรถสาธาณะทุกประเภท
ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ตอบรถสาธาณะทุกประเภท

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบใบขับขี่ประเภท 2

ในการการสอบใบขับขี่ประเภท 2 ผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ ประกอบด้วย

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
 • ต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ไม่เคยโดนคำพิพากษาให้ลงโทษถึงที่สุด
 • มีสัญญาติไทย
 • ต้องรู้จักถนนหนทางหรือทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับขี่เท่าที่ควร
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด หรือสุรายาเมา
 • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ไม่เคยมีความผิดต่อชีวิต
 • ไม่เคยมีความผิดต่อร่างกาย
 • ไม่เคยมีความผิดต่อเสรีภาพ
 • ไม่เคยมีความผิดฐานยักยอก
 • ไม่เคยมีความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


มีใบขับขี่ประเภท 2 ต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดภายใน 90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบใบขับขี่ประเภท 2

 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สรุปว่า หากมีใบขับขี่ประเภท 2 คุณจะสามารถขับรถได้ทุกประเภท แต่ต้องผ่านการสอบที่ยากเช่นกัน ทั้งยังต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการขอรับใบขับขี่ ผู้เข้าสอบควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาจัดเตรียมใหม่อีกรอบ

ใบขับขี่รถตู้สาธารณะ คือใบขับขี่ประเภท ท. 2
ใบขับขี่รถตู้สาธารณะ คือใบขับขี่ประเภท ท. 2

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2564 ใหม่ล่าสุด

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2564 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชั่น MG กันยายน 2564 ใหม่ล่าสุด

โปรโมชั่น MG กันยายน 2564 ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ดี ๆ สำหรับลูกค้า MG อัปเดตโปรโมชั่นเอ็มจีล่าสุด ที่นี่

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2564 ใหม่ล่าสุด

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2564 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Mercedes-Benz กันยายน 2564 ใหม่ล่าสุด

โปรโมชัน Mercedes-Benz กันยายน 2564 ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)