มีใบขับขี่ประเภท 2 ขับรถอะไรได้บ้าง

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขับรถอะไรได้บ้าง แล้วต้องทำการสอบแบบไหน ใช้เวลากี่วัน มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ รวบรวมสาระเกี่ยวกับใบขับขี่ประเภท 2 มาไว้ที่นี่แล้ว

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร ใบขับขี่ประเภท 2 มีกี่ชนิด

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่อนุญาตให้ผู้ถือขับได้ทุกประเภท ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถตู้ รถกระบะ รถยนต์ หรือรถดัมพ์ รวมถึงรถประเภทอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • ใบขับขี่ บ.2 : รถส่วนบุคคล (ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์) ป้ายทะเบียนพื้นขาว
 • ใบขับขี่ ท.2 : รถสาธารณะ (ใช้ในเชิงพาณิชย์) ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง

อ่านเพิ่มเติม: 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่ให้ขับรถได้ทุกประเภท
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 คือ ใบขับขี่ที่ให้ขับรถได้ทุกประเภท

ใบขับขี่รถประเภท 2 ท.2 ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง?

การที่จะมีใบขับขี่ประเภท 2 ได้นั้น คุณต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นคำขอ โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • สอบสมรรถภาพ ได้แก่ สายตาบอดสี สายตาทางกว้าง สายตาทางลึกและทดสอบปฏิกิริยา
 • เข้ารับการอบรม
 • ทดสอบภาคทฤษฎี
 • ทดสอบภาคปฏิบัติโดยใช้รถ 6 ล้อขึ้นไปในการสอบ โดยจะสอบหลัก ๆ 3 ท่า ได้แก่ ท่าจอดเทียบฟุตบาท ท่าจอด-ออกรถบนทางชัน และท่าเดินหน้า-ถอยหลังตรง ๆ
 • ถ่ายรูปติดบัตร และชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท

ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง ตอบรถสาธาณะทุกประเภท
สอบใบขับขี่ ท2 ขับรถอะไรได้บ้าง ตอบรถสาธาณะทุกประเภท

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบใบขับขี่ประเภท 2

ในการการสอบใบขับขี่ประเภท 2 ผู้เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ ประกอบด้วย

 • ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
 • ต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ไม่เคยโดนคำพิพากษาให้ลงโทษถึงที่สุด
 • มีสัญญาติไทย
 • ต้องรู้จักถนนหนทางหรือทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับขี่เท่าที่ควร
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด หรือสุรายาเมา
 • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ไม่เคยมีความผิดต่อชีวิต
 • ไม่เคยมีความผิดต่อร่างกาย
 • ไม่เคยมีความผิดต่อเสรีภาพ
 • ไม่เคยมีความผิดฐานยักยอก
 • ไม่เคยมีความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


มีใบขับขี่ประเภท 2 ต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดภายใน 90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบใบขับขี่ประเภท 2

 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สรุปว่า หาก ทําใบขับขี่ประเภท2 คุณจะสามารถขับรถได้ทุกประเภท แต่ต้องผ่านการสอบที่ยากเช่นกัน ทั้งยังต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการขอรับใบขับขี่ ผู้เข้าสอบควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาจัดเตรียมใหม่อีกรอบ

ใบขับขี่รถตู้สาธารณะ คือใบขับขี่ประเภท ท. 2
ใบขับขี่รถตู้สาธารณะ คือใบขับขี่ประเภท ท. 2

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่รถประเภท 2 ผิดกฎหมายไหม?

เมื่อสมัครใบขับขี่ประเภท 2 ผ่านฉลุยแล้ว ได้เป็นเจ้าของสมใจ นำไปใช้ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่าเพิกเฉยวันหมดอายุของใบขับขี่ประเภท 2 ด้วย เพราะถ้าใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าแต่ใบขับขี่หมดอายุหรือไม่แสดงใบขับขี่ มีโทษจำคุก 2 ปีและมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ล่วงหน้าได้กี่วัน

ถ้าประกันรถบรรทุกมีต่ออายุประกันล่วงหน้า ใบขับขี่รถบรรทุก หรือใบขับขี่ประเภท 2 ก็มีต่ออายุล่วงหน้าเช่นกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า สามารถต่ออายุใบขับขี่ประเภท 2 ได้ล่วงหน้า 6 เดือน แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุสามารถขอต่ออายุได้ภายในไม่เกิน 3 ปี

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม:

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)