รวมขั้นตอนการโอนรถ ต้องทำอย่างไรบ้าง

Thanawat Choojit 8 ก.ย. 2565 | 1 View | News

รวบรวมขั้นตอนการโอนจะต้องเตรียมอะไรบ้าง และมี ค่าโอนรถยนต์ 2565 กี่บาท ตามไปหาคำตอบพร้อมกันในบทความนี้

เคยสงสัยกันไหมว่าการซื้อรถยนต์ต่อจากผู้อื่นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องของเอกสาร ค่าโอนรถยนต์ กี่บาท ค่าธรรมเนียมโอนรถยนต์ ต้องจ่ายเท่าไร เพราะนอกจากขั้นตอนการตรวจเช็กสภาพรถแล้ว ขั้นตอนสำหรับการโอนรถก็มีความสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ได้ดำเนินการโอนรถอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อได้ วันนี้เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนการโอนจะต้องเตรียมอะไรบ้าง และมี ค่าโอนรถยนต์ 2565 กี่บาท ตามไปหาคำตอบพร้อมกันในบทความนี้

การโอนรถคืออะไร ?

สำหรับความหมายของการโอนรถ คือการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์จากเจ้าของรถคนเก่า เพื่อเปลี่ยนไปยังเจ้าของรถคนใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นจำนวนมากในกลุ่มผู้ซื้อขายรถยนต์มือสอง สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้วก็สามารถโอนชื่อกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้เลย ทั้งนี้การโอนรถยนต์ยังสามารถโอนเป็นชื่อลูกหรือชื่อญาติได้เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ดังนี้

 • การโอนตรง คือการนำเจ้าของรถยนต์คนปัจจุบันหรือเรียกง่ายๆ ว่าผู้ขาย นัดหมายกับผู้ซื้อหรือเจ้าของรถคนใหม่เพื่อเดินทางไปยื่นเรื่องและติดต่อกับนายทะเบียนที่กรมการขนส่ง
 • การโอนลอย คือการที่ผู้ขายหรือเจ้าของรถคนปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินเอกสารทุกอย่าง หลังจากนั้นจะทำการส่งเอกสารไปให้ยังผู้ซื้อหรือเจ้าของรถคนใหม่เพื่อเซ็นชื่อในเอกสาร โดยวิธีนี้จะทำให้ช่วยประหยัดเวลาลงไปได้อีกเยอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

ดูเพิ่มเติม:  ค่าโอนรถจักรยานยนต์

การโอนรถคืออะไร

การโอนรถคืออะไร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการโอนรถยนต์

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าการโอนรถคืออะไร ขั้นตอนต่อมาคือการเตรียมเอกสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการทำเรื่องโอนรถยนต์ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • แบบคำขอโอนและรับโอน โดยต้องกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนด้วยลายมือทั้งผู้โอนและผู้รับโอนให้เรียบร้อย
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถไปรับโอนได้ด้วยตัวเองหรือเจ้าของรถเสียชีวิต เป็นต้น โดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต)
 • คำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมาดำเนินด้วยตัวเองได้)

ค่าโอนรถยนต์ปี 2565 ราคากี่บาท ?

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ทราบกันไปแล้วว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ต่อมาเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ โอนรถยนต์กี่บาท และ การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่กันบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนที่จะเดินทางไปยังกรมการขนส่งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทีหลัง โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์ดังนี้

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอนรถยนต์ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ 200,000 บาท ค่าอากรแสตมป์จะเท่ากับ 1,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีต้องการเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนขาด เก่า หรือชำรุด)

ขั้นตอนการโอนรถยนต์ทำอย่างไร ?

เมื่อเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ พร้อมกับได้เตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ สำหรับการโอนรถยนต์แล้ว ต่อมาเป็นขั้นตอนของการโอนรถยนต์ที่สามารถทำตามได้ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มคำขอรับการโอนรถที่ส่วนงานทะเบียนสำนักงานขนส่ง
 • นำรถเข้าตรวจสอบสภาพที่งานตรวจสภาพรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
 • หลังจากตรวจสภาพรถเสร็จแล้วให้ยื่นเรื่องกรรมสิทธิ์ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
 • รับใบเสร็จ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขั้นตอนการโอนรถยนต์ทำอย่างไร

ขั้นตอนการโอนรถยนต์ทำอย่างไร

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะพอนึกภาพออกและเข้าใจแล้วว่าการโอรถยนต์คืออะไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร เพราะเรื่องขั้นตอนของการโอนรถเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับเรื่องของราคารถยนต์หรือการตรวจเช็กสภาพรถจากผู้ขายอย่างละเอียด แต่ถ้าหากตรวจสอบและเช็กให้แน่ใจแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากนั้นก็สามารถนัดกับผู้ซื้อเพื่อเตรียมเอกสารและเดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบกพร้อมกันได้เลย

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)