โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

RodPenRai 3 พ.ย. 2565 | 1 View | มอเตอร์ไซค์

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท ? รวมข้อมูลวิธีการขั้นตอนโอนรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการโอน

โอนรถมอเตอร์ไซค์ กี่บาท
โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าธรรมเนียมโอนรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท ?

ประเด็นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์จักรยานยนต์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว เราจึงรวบรวมขั้นตอนการโอนรถจักรยานยนต์มาฝากกัน เพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนได้ทราบว่าขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เอกสารใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร ต้องเปลี่ยนชื่อหรือไม่ และมีค่าโอนรถเท่าไหร่

โอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คืออะไร

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในรถมอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าของคนใหม่ เกิดขึ้นในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ลองคิดดูว่า ถ้าขายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่โอนชื่อ และมอเตอร์ไซค์คันนั้น ถูกนำไปทำในสิ่งที่มีคดีความ คนที่อาจจะต้องรับผิดชอบคือเจ้าของคนเก่า

หรือในกรณีที่ต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นมรดกตกทอดจากผู้ที่ตายไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เป็นคนใหม่ เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้อย่างไม่มีปัญหา

เอกสารการโอนจักรยานยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์นับว่าเป็นเรื่องที่ผู้สนใจและอยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองต้องรู้เอาไว้ เพราะการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองไม่ใช่แค่การจ่ายเงิน รับรถและขับกลับบ้านได้เลย แต่ยังมีเรื่องของเอกสาร ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถที่ต้องทำเรื่องให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ได้รับไปแล้ว สำหรับการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางไปโอนรถ โดยเอกสารมีดังนี้

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์กับกรมขนส่งทางบก

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (กรอกข้อมูลและเซ็นกำกับชื่อผู้โอนและผู้รับ)

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบการโอนลอย

 • สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่าและคนใหม่
 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นกำกับทุกฉบับ

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับมรดกตกทอด ต้องมีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
 • เอกสารคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมตัวจริงและสำเนา

หากผู้โอนไม่สามารถเดินทางมาทำเรื่องเอกสารได้ด้วยตัวเอง ผู้โอนจะต้องเซ็นเอกสารเรียกว่า “สำเนาโอนลอย” ร่วมกับหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน ขั้นตอนการดำเนินเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องมีการนำพยานมาด้วย เนื่องจากจะต้องมีการเซ็นรับรองเอกสารในส่วนของพยานเอาไว้ด้วย

เพื่อความถูกต้องอย่างครบถ้วน แนะนำว่าควรเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ ทะเบียน xxxx เท่านั้น” รวมทั้งยังต้องเตรียมข้อมูลเองในส่วนของเลขทะเบียน จังหวัด เลขตัวรถ ชนิดรถ เลขเครื่องยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ พร้อมระบุราคาซื้อขายเอาไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญต่อที่จะช่วยทำให้เรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์เป็นไปอย่างราบรื่น

เพื่อความถูกต้องอย่างครบถ้วน แนะนำว่าควรเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ ทะเบียน xxxx เท่านั้น” รวมทั้งยังต้องเตรียมข้อมูลเองในส่วนของเลขทะเบียน จังหวัด เลขตัวรถ ชนิดรถ เลขเครื่องยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ พร้อมระบุราคาซื้อขายเอาไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญต่อที่จะช่วยทำให้เรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์เป็นไปอย่างราบรื่น

ดูเพิ่มเติม: 

ตัวอย่าง เอกสารการโอนรถจักรยานยนต์

โอนรถมอเตอร์ไซค์
เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์

อ่านเพิ่มเติม

ทำเรื่อง โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหน ?

สำนักงานขนส่งทางบก คือสถานที่ในการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ หากผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถนัดกันไปทำเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่ หรือผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็สามารถไปทำเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดของตัวเองได้ เพราะนอกจากเรื่องของเอกสารแล้ว ผู้โอนยังต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมายังสำนักงานขนส่งทางบก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสภาพรถก่อนไปยังขั้นตอนของเรื่องเอกสาร

สำหรับในกรณีที่มีความต้องการโอนรถข้ามจังหวัด สามารถทำเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งปลายทาง เพื่อแจ้งความประสงค์โอนรถจากจังหวัดหนึ่งไปยังปลายทางอีกจังหวัด ในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายป้ายทะเบียน 200 บาท ค่าย้ายรถออก 25 บาท และค่าย้ายรถเข้า 25 บาท รวมทั้งหมดเป็น 250 บาท

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณครึ่งวันเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายรับเล่มทะเบียนสีเขียวไม่เกิน 7 วัน และการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์รถจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่โอน หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขั้นตอนในการโอนรถมอเตอร์ไซค์

 1. ยื่นขอตรวจสภาพรถ แล้วนำรถไปตรวจสภาพ รอรับเอกสาร
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งถึงความต้องการโอนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารแล้วรอรับบัตรคิว
 3. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แล้วชำระเงิน
 4. รอรับเอกสารคืน คุณจะได้สมุดเล่มทะเบียน ที่มีชื่อของคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่ ทั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดเล่มทะเบียน หากพบความผิดปกติต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขภายในทันที

โอนรถมอเตอร์ไซค์
การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ (โอนชื่อรถมอเตอร์ไซค์)

ค่าโอนรถจักยานยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท

หลังจากที่ได้เตรียมเอกสารสำหรับการโอนเล่มมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว และรู้ไปแล้วว่าจะต้องทำเรื่องได้ที่ไหนบ้าง ขั้นตอนต่อมาจะเป็นเรื่องของค่า โอนรถมอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ 2566 ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกันและการโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

โอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน

 • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท เพื่อรับบัตรคิว
 • ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท

ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณเงินสุทธิที่เจ้าหน้าทีต้องประเมินอีกครั้ง โดยรวมทั้งหมดเป็น 300 บาท อาจมีบวกลบเพิ่มเติมที่หน้างาน

โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด

 • ค่าคำขอโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท

รวมทั้งหมดเป็น 1,000 บาท อาจมีบวกลบเพิ่มเติมที่หน้างาน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามที่ได้แจ้งไป ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำการตกลงกันเองว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าโอน จะเป็นผู้ซื้อที่ต้องจ่ายหรือว่าจะหารกันคนละครึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละคู่ และเมื่อดำเนินขั้นตอนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชื่อในเล่มทะเบียนสีเขียวจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ซื้อและกลายเป็นเจ้าของรถคันนี้ในทันที

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้แจ้งไป ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำการตกลงกันเองว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าโอน จะเป็นผู้ซื้อที่ต้องจ่ายหรือว่าจะหารกันคนละครึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละคู่ และเมื่อดำเนินขั้นตอนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชื่อในเล่มทะเบียนสีเขียวจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ซื้อและกลายเป็นเจ้าของรถคันนี้ในทันที 

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ใช้เวลานานไหม กี่วันเสร็จ?

สำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน จากการสืบค้นข้อมูลจากผู้ใช้จริงที่เขียนรีวิวก็ดี หรือการสอบถามกับคนที่เคยโอนรถมอเตอร์ไซค์จริงๆ ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า อย่างไวที่สุดคือ 2-3 ชั่วโมง แต่อย่างช้าที่สุดคือ 1 วันครับ ยิ่งถ้าเตรียมเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้ครบ ทุกอย่างก็จะไวขึ้น!

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เดิมได้นะครับ เพียงแจ้งกับกรมการขนส่งว่าจะใช้เลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งก็จะให้กรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่า มีความประสงค์จะใช้รถทะเบียนนี้ในเขตนั้นๆ ครับ ซึ่งระยะเวลาคือ

 • ระยะเวลาดำเนินเรื่องโดยประมาณอยู่ที่ 3 วัน
 • รับป้ายทะเบียนใหม่อาจได้เลย หรือรอ 15 วันทำการ

ระยะเวลาอยู่ราวๆ 2 อาทิตย์ครับ

เห็นไหมว่าการโอนรถจักรยานยนต์ทำได้ไม่ยากเลย ทำเพียง 4 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว! อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเตรียมเอกสาร และเงินที่ใช้ในการโอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์ให้ตรงตามจำนวน ค่าโอนรถมอไซค์ ค่าโอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์

 หากคุณสนใจซื้อขายรถมือสองราคางามๆ สามารถเข้าไปเช็คดูได้ที่ตลาดรถยน์ออนไลน์ชั้นนำ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)