โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

RodPenRai3 ม.ค. 2564 | 662 View | มอเตอร์ไซค์

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท ? รวมข้อมูลวิธีการขั้นตอนโอนรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการโอน


โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าธรรมเนียมโอนรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท ?

ประเด็นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์จักรยานยนต์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว เราจึงรวบรวมขั้นตอนการโอนรถจักรยานยนต์มาฝากกัน เพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนได้ทราบว่าขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เอกสารใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร ต้องเปลี่ยนชื่อหรือไม่ และมีค่าโอนรถเท่าไหร่

เอกสารการโอนจักรยานยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. เล่มทะเบียน ผู้โอนเซ็นชื่อลงในช่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน อย่างละ 1 ใบ  เซ็นรับรองสำเนา และที่สำคัญคือบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
 3. แบบคำขอโอนและรับโอน (มีสองหน้า)
 4. กรณีที่ผู้โอนไม่ได้มาที่ขนส่งด้วยตัวเอง (เซ็นโอนลอย) ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
 5. พรบ.เดิม (ในกรณีที่ต้องการต่อ พรบ.เลย)

ดูเพิ่มเติม: ต่อใบขับขี่ 2564

ตัวอย่าง เอกสารการโอนรถจักรยานยนต์

โอนรถมอเตอร์ไซค์
เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการโอนรถมอเตอร์ไซค์

 1. ยื่นขอตรวจสภาพรถ แล้วนำรถไปตรวจสภาพ รอรับเอกสาร
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งถึงความต้องการโอนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารแล้วรอรับบัตรคิว
 3. รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แล้วชำระเงิน
 4. รอรับเอกสารคืน คุณจะได้สมุดเล่มทะเบียน ที่มีชื่อของคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่ ทั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดเล่มทะเบียน หากพบความผิดปกติต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขภายในทันที

โอนรถมอเตอร์ไซค์
การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ (โอนชื่อรถมอเตอร์ไซค์)

ค่าโอนรถจักยานยนต์ โอนรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท

 1. ค่าคำขอ 10 บาท
 2. ค่าโอนทะเบียนรถ 100 บาท (*ยกเว้นค่าโอนในกรณีที่ พ่อ,แม่ โอนให้ ลูก หรือกรณีที่ ลูก โอนให้ พ่อ,แม่ ไม่ต้องเสียเงินค่าโอน)
 3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ขอใช้รถต่างภูมิลำเนา) 20 บาท
 4. ค่าอากร (ค่าโอน) 500 บาท

*ทั้งนี้ค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์อีกด้วย

เห็นไหมว่าการโอนรถจักรยานยนต์ทำได้ไม่ยากเลย ทำเพียง 4 ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว! อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเตรียมเอกสาร และเงินที่ใช้ในการโอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์ให้ตรงตามจำนวน ค่าโอนรถมอไซค์ ค่าโอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์

หากคุณสนใจซื้อขายรถมือสองราคางามๆ สามารถเข้าไปเช็คดูได้ที่ตลาดรถยน์ออนไลน์ชั้นนำ

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)