อัปเดตใหม่! ขั้นตอนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

รวบรวมขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ฉบับอัปเดต! ให้รู้กันว่ามีขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่? ต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ผู้ใดอยากต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี เข้าดูบทความนี้เลย

ใบขับขี่ คืออะไร

ก่อนอื่นเลยขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือบัตรที่กรมการขนส่งทางบกทำการออกให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ โดยผ่านการอบรมข้อกฎหมายจราจรและผ่านการทดสอบปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งใบขับขี่ยังเป็นเอกสารทางราชการที่มีวันหมดอายุ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ก่อนที่จะถึงวันสิ้นอายุ โดยปัจจุบันวิธีและขั้นของการ ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ นั้นเปลี่ยนไปมากพอสมควร เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางกรมการขนส่งทางบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและปรับขั้นตอน การต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

การต่อใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพียง 1 วันก็ได้ใบขับขี่ใหม่มาใช้ทันที แล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไร ใช้เงินเท่าไหร่ เรารวบรวมขั้นตอนกาต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ฉบับอัปเดต! ไว้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจแล้ว

บอกก่อนเลยว่า ก่อนจะต่อใบขับขี่รถยนต์ 2 ปี เป็น 5 ปีได้นั้น ต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ ก่อนจึงจะรับบริการได้ เนื่องจากกรมการขนส่งปรับใช้วิถีใหม่ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

ดูเลย:

เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/
เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ เพื่อจองคิวต่อใบขับขี่ชั่วคราว

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราวชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถทำได้ล่วงหน้า 60 วัน หรือ 2 เดือน โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

1. ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุ

2. หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องสอบข้อเขียนใหม่กันเลยทีเดียว โดยการสอบข้อเขียน ข้อสอบมีอยู่ 50 ข้อ ผู้ขับขี่จะต้องตอบให้ถูก 45 ข้อจาก 50 ข้อ ถึงจะผ่านครับ

3. กรณีที่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่ต้องสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติทั้ง 3 ท่าใหม่ เช่นเดียวกับผู้ที่ขอรับใบขับขี่เป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบคำขอการต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบขับขี่ชนิดชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ (ภายใน 2 เดือนก่อนหมดอายุ) หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • กรณีที่ต่ออายุใบขับขี่แล้วต้องเข้ารับการอบรม สามารถนำหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน หรือผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ไปยื่นที่สำนักงานแทนได้

ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ได้ดังนี้

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

1. จองคิวต่อใบขับขี่

จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ โดยสามารถดูขั้นตอนการจองได้ ที่นี่

2. ไปสำนักงานขนส่งตามนัดหมาย

ไปที่กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งที่ทำการนัดหมายไว้ โดยต้องไปให้ทันในเวลาที่นัดหมายไว้ ไม่งั้นต้องจองคิวใหม่อีกครั้ง

กรมการขนส่ง
กรมการขนส่ง

3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน

ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนอีกครั้ง แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

 • ใบอนุญาตขับขี่ของเดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 • ทดสอบตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

5. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

 • จักรยานยนต์ 255 บาท
 • รถยนต์ 505 บาท
 • กรณีที่มีการแก้ไข 50 บาท

ขั้นตอนสุดท้ายในการต่อใบขับขี่แล้วก็ว่าได้ เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการถ่ายรูปติดใหม่ รอพิมพ์บัตร และรับบัตรใหม่ไปใช้ได้เลย

ถ่ายรูป พิมพ์บัตรใหม่
ถ่ายรูป พิมพ์บัตรใหม่

รับบัตรใหม่ไปใช้ได้เลย
รับบัตรใหม่ไปใช้ได้เลย

ใบขับขี่หมดอายุ 1-3 ปี ขึ้นไปควรทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ยังไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ และผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องทำข้อสอบใหม่และทำการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติด้วย โดยสามารถเข้าจองคิวอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue พร้อมระบุวัน เวลา และกรมขนส่งทางบกที่สะดวกเข้ารับทำใบขับขี่ 

สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการต่อใบขับขี่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด เพียงแค่ต้องหมั่นตรวจเช็กใบขับขี่ของตัวเองว่าใกล้ถึงวันหมดอายุแล้วหรือยัง และอย่าปล่อยให้ใบขับขี่ของตัวเองหมดอายุเด็ดขาด เพราะว่าจะต้องทำการเริ่มใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การเข้าอบรม การทำข้อสอบ รวมถึงการสอบปฏิบัติอีกด้วย แต่สำหรับใครที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุแล้วก็เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เตรียมร่างกายให้พร้อม และเตรียมค่าธรรมเนียมเอาไว้เพื่อชำระในวันที่มาทำใบขับขี่ ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเวลาให้ขั้นตอนผ่านไปอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุนาน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ใช้รถจะต้องทำการสอบใบขับขี่ใหม่ แต่ถ้าใบขับขี่ของคุณขาดการต่ออายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมใหม่ด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น จึงควรต่อใบขับขี่ให้เร็วที่สุดหลังหมดอายุ

ประเด็น: เปลี่ยนใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง, ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2 ปีเป็น 5 ปี อย่างไร เอกสารต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี, ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2 ปีเป็น 5 ปี, ต่อใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 ปี, ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)