banner khaorot.com
banner khaorot.com

ใบขับขี่หมดอายุใช่ไหม? ทำแบบนี้สิ

SUNSAWON 8 ต.ค. 2562 | 169 View | ขับรถอย่างปลอดภัย

สงสัยไหม? เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดจะเป็นไรหรือไม่? อ่านทางนี้สิ Khaorot มีคำตอบมาไขข้อสงสัยให้ท่านแล้ว

ใบขับขี่ คือใบอนุญาตที่แสดงว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของมีความสามารถด้านการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้ขับขี่บนท้องถนน รวมถึงผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกมาแล้วเรียบร้อย มีหลายประเภท อาทิ ใบขับขี่รถยนต์, รถจักรยนต์, รถแทรกเตอร์, รถยนต์สาธารณะ ฯลฯ 

ใบขับขี่มีหลายประเภท
ใบขับขี่มีหลายประเภท

หากใบขับขี่หมดอายุ เท่ากับว่าคุณไม่มีใบขับขี่ ซึ่งจะถือว่ามีความผิด ฐานฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุเอาไว้ว่า 

มาตรา 42 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสําเนา ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรา 57 ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในกรณีนี้ ไม่สามารถยอมความกันได้ 

ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ในการต่ออายุใบขับขี่ มีระยะเวลาและข้อกำหนด ดังนี้ 

หากขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี หลังวันหมดอายุ 

  • คุณสามารถนำใบขับขี่ไปขอต่ออายุใหม่ได้ทันที โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 505 บาท (จำแนกเป็นค่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท) ก็สามารถใช้งานได้เลยหลังต่ออายุสำเร็จ 

หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

  • กรมขนส่งทางบกจะให้ทำการสอบข้อเขียนใหม่ จำนวน 50 ข้อ ซึ่งต้องทำให้ถูก 45 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

  • กรมขนส่งทางบกจะให้ทำข้อสอบใหม่ทั้งหมด ทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

สอบข้อเขียนต้องผ่าน 45/50
สอบข้อเขียนต้องผ่าน 45/50

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

ดูเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนตอนในการต่อใบขับขี่ ทำได้ง่าย ๆ 5 ข้อ ดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ 
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก 
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง 
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า) 

3. อบรม 1 ชั่วโมง 
4. ชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ 
5. รับใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ใหม่หลังหมดอายุไม่เกิน 1 ปี ทำได้ง่าย และรวดเร็ว
ต่อใบขับขี่ใหม่หลังหมดอายุไม่เกิน 1 ปี ทำได้ง่าย และรวดเร็ว 

เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
  • บัตรประชาชนตัวจริง

​ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ทันทีก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ว่าใบขับขี่หมดอายุ ให้รีบไปต่อทันที อย่าละเลยปล่อยให้เกินระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้น อาจเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาโดยใช่เหตุ ด้วยความหวังดีจาก Khaorot 

ดูเพิ่มเติม:

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Volvo เดือนพฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่น VOLVO เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเจ้าของรถยนต์ Volvo พร้อมรับสิทธิประโยชน์มูลค่าสูงสุดถึง 670,000 บาท

โปรโมชั่น Subaru เดือนพฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่น Subaru เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเจ้าของรถยนต์ Subaru ด้วยโปรโมชั่น Subaru เดือนพฤศจิกายน 2562 ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2019

โปรโมชั่น Chevrolet เดือนพฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่น Chevrolet เดือนพฤศจิกายน 2562 พบข้อเสนอพิเศษจากเชฟโรเลต ดอกเบี้ย 0% พร้อมราคายั่วใจ สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ

โปรโมชั่น Mitsubishi เดือนพฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่น Mitsubishi เดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับ Pajero Sport, Xpander และ Triton