ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง?

อัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 โดยการต่อใบขับขี่มอไซค์ 2565 สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565

เมื่อถึงวาระครบรอบการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจากใบอนุญาต 1 ปี เป็น 5 ปี หรือ 5 ปี เป็น 5 ปี (ทุก ๆ 5 ปี) ก็ตามแต่ เชื่อได้เลยว่าทุก ๆ ท่านคงต้องหลงลืมวิธีการและขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตกันบ้างอย่างแน่นอน และยังรวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตด้วย ดังนั้นทางเราจึงอัปเดตข้อมูลการขอต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถต่อใบขับขี่จักรยานยนต์ 2565 ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน โดยนับจากวันหมดอายุของใบขับขี่

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช้อะไรบ้าง 

1. บัตรประชาชนของผู้ต่อใบขับขี่

2. ใบขับขี่เดิม

3. ใบรับรองแพทย์ เฉพาะผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี (สำหรับต่อ 5 ปี ไม่ต้องใช้)

บัตรประชาชน
บัตรประชาชน เป็นหนึ่งในเอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบขับขี่ (ใบเดิม)
ใบขับขี่ (ใบเดิม)
เอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565
ใบรับรองแพทย์ เป็นหนึ่งในเอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ขอใบรับรองแพทย์ ทําใบขับขี่: ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ แนะนำการขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • กรณีใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
  • กรณีใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่ พร้อมใบรับรองแพทย์
  • นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ แนบหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบด้วย
  • กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็นแบบ 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ พร้อมเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่จักรยานยนต์ 2565

1. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท

2. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565

1. สามารถไปต่อใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่เราสะดวก ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิวได้เลย (แนะนำไปช่วงเช้า)

2. รอเรียกคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องต่อใบอนุญาตขับขี่โดยตรง เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารใบทดสอบร่างกาย ที่เราจำเป็นต้องได้รับการทดสอบก่อนจะต่อใบขับขี่ โดยการทดสอบจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่

- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (สีแดง เขียว เหลือง)
- ทดสอบสายตาทางลึก
- ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
- ทดสอบสายตาทางกว้าง (สีแดง เขียว เหลือง)

3. หลังจากรับการทดสอบร่างกายแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการอบรม โดยมีระยะเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

อบรมสอบใบขับขี่: อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำง่าย ๆ เองได้ใน 8 ขั้นตอน!

4. เมื่อได้รับเอกสารการอบรมและการทดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งคู่ไปติดต่อที่ช่องทำใบขับขี่ รอชำระเงิน และถ่ายรูปบัตรใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการจบขั้นตอนโดยสมบูรณ์ในการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565

ทดสอบร่างกาย
ทดสอบร่างกาย เป็นขั้นตอนหนึ่งในการต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

อบรมใบขับขี่
อบรมใบขับขี่

ถ่ายรูปติดบัตร
ถ่ายรูปติดบัตร

ได้รับใบขับขี่มาครอบครอง
ได้รับใบขับขี่มาครอบครอง

การต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากเรารู้วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการต่อใบขับขี่มอไซค์แล้ว จะสามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำได้พอประมาณ อย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ เนื่องจากการมาทำใหม่วุ่นวายกว่าการมาต่อใบขับขี่เป็นอย่างมาก

สำหรับใครที่กำลังมองหา ขาย รถมือสอง ราคางาม สภาพรถดี สามารถเข้าไปดูที่ตลาดรถออนไลน์ของเราได้เลย

ประเด็น: ค่าต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565, ค่าทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565 เท่าไร

 

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)