ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566 มีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้าง?

อัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566 โดยการต่อใบขับขี่มอไซค์ 2566 สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566

เมื่อถึงวาระครบรอบการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจากใบอนุญาต 1 ปี เป็น 5 ปี หรือ 5 ปี เป็น 5 ปี (ทุก ๆ 5 ปี) ก็ตามแต่ เชื่อได้เลยว่าทุก ๆ ท่านคงต้องหลงลืมวิธีการและขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตกันบ้างอย่างแน่นอน และยังรวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตด้วย ดังนั้นทางเราจึงอัปเดตข้อมูลการขอต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถต่อใบขับขี่จักรยานยนต์ 2566 ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน โดยนับจากวันหมดอายุของใบขับขี่

อ่านเพิ่มเติม: อบรมใบขับขี่กี่ชั่วโมง 2566

ทำความรู้จักกับใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือบัตรที่กรมการขนส่งทางบกทำการออกให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ โดยผ่านการอบรมข้อกฎหมายจราจรและผ่านการทดสอบปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งใบขับขี่ยังเป็นเอกสารทางราชการที่มีวันหมดอายุ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ก่อนที่จะถึงวันสิ้นอายุ โดยปัจจุบันวิธีและขั้นของการ ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ นั้นเปลี่ยนไปมากพอสมควร เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางกรมการขนส่งทางบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและปรับขั้นตอน การต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สอดคล้องกับวิถี New Normal มากยิ่งขึ้น

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช้อะไรบ้าง 

1. บัตรประชาชนของผู้ต่อใบขับขี่

2. ใบขับขี่เดิม

3. ใบรับรองแพทย์ เฉพาะผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี (สำหรับต่อ 5 ปี ไม่ต้องใช้)

บัตรประชาชน
บัตรประชาชน เป็นหนึ่งในเอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบขับขี่ (ใบเดิม)
ใบขับขี่ (ใบเดิม)
เอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565
ใบรับรองแพทย์ เป็นหนึ่งในเอกสารต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ขอใบรับรองแพทย์ ทําใบขับขี่: ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ แนะนำการขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • กรณีใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
  • กรณีใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่ พร้อมใบรับรองแพทย์
  • นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ แนบหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบด้วย
  • กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็นแบบ 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ พร้อมเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่จักรยานยนต์ 2566

1. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท

2. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566

1. สามารถไปต่อใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่เราสะดวก ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิวได้เลย (แนะนำไปช่วงเช้า)

2. รอเรียกคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องต่อใบอนุญาตขับขี่โดยตรง เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารใบทดสอบร่างกาย ที่เราจำเป็นต้องได้รับการทดสอบก่อนจะต่อใบขับขี่ โดยการทดสอบจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่

- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (สีแดง เขียว เหลือง)
- ทดสอบสายตาทางลึก
- ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
- ทดสอบสายตาทางกว้าง (สีแดง เขียว เหลือง)

3. หลังจากรับการทดสอบร่างกายแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการอบรม โดยมีระยะเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

อบรมสอบใบขับขี่: อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำง่าย ๆ เองได้ใน 8 ขั้นตอน!

4. เมื่อได้รับเอกสารการอบรมและการทดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งคู่ไปติดต่อที่ช่องทำใบขับขี่ รอชำระเงิน และถ่ายรูปบัตรใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการจบขั้นตอนโดยสมบูรณ์ในการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566

ทดสอบร่างกาย
ทดสอบร่างกาย เป็นขั้นตอนหนึ่งในการต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

อบรมใบขับขี่
อบรมใบขับขี่

ถ่ายรูปติดบัตร
ถ่ายรูปติดบัตร

ได้รับใบขับขี่มาครอบครอง
ได้รับใบขับขี่มาครอบครอง

รายละเอียดต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

เริ่มต้นกันที่ใบขับขี่ประเภทแรกที่มีชื่อเรียกว่า ใบขับขี่ชนิด 2 ปี หรือใบขับขี่แบบชั่วคราว ซึ่งมีความหมายว่าเป็นใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่เป็นครั้งแรก เมื่อใช้งานไปแล้วจนมีอายุครบ 2 ปี ผู้ขับขี่จะต้องมาดำเนินการเพื่อต่ออายุใบขับขี่ให้เป็นชนิด 5 ปี โดยจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ใบขับขี่เดิม
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

ขั้นตอนแรกเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จากนั้นเขียนใบคำขอต่อใบขับขี่เพื่อเข้าทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยบททดสอบ เช่น ทดสอบการมองเห็นสี ทดสอบสายตาแนวลึก ทดสอบสายตาแนวกว้าง ทดสอบปฏิกิริยาด้วยการเหยียบเบรกหลังจากที่เห็นสัญญาณไฟจราจร เมื่อทำแบบทดสอบทั้งหมดแล้วให้ไปที่จุดถ่ายรูปใบขับขี่

สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี จะมีค่าใบขับขี่ราคา 500 บาท ค่ายื่นคำขอ 5 บาท รวมทั้งหมดเป็น 505 บาท และจะต้องดำเนินการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของใบขับขี่ หากในกรณีขาดต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ยังไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ และกรณีขาดต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบการปฏิบัติขับรถเหมือนครั้งแรกที่เคยทำ

รายละเอียดต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

มาต่อกันที่การต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี คือใบขับขี่ที่คนทั่วไปใช้กันในปัจจุบัน โดยจะได้ก็ต่อเมื่อใช้งานใบขับขี่ชั่วคราวครบ 2 ปี สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะเพิ่มขั้นตอนเข้ามาเพียงเล็กน้อย คือการเข้าอบรมที่สามารถอบรมผ่านระบบช่องทางออนไลน์ได้แล้ว โดยจะมีเอกสารที่ต้องเตรียม พร้อมทั้งขั้นตอนการทำดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ใบขับขี่เดิม
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หลังจากนั้นเขียนใบคำขอเพื่อขอต่อใบขับขี่ เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เช่น ทดสอบการมองสี ทดสอบสายตาแนวลึก ทดสอบสายตาแนวกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาด้วยการเหยียบเบรกหลังจากที่เห็นสัญญาณไฟจราจร หลังจากนั้นเข้าอบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพเพื่อทำใบขับขี่ใหม่

สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุจาก 5 ปี เป็น 5 ปี ประกอบไปด้วยค่าใบขับขี่ 500 บาท ค่ายื่นคำขอ 5 บาท รวมทั้งหมดเป็น 505 บาท สามารถเข้ามาดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยในกรณีขาดต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเข้าทำการทดสอบข้อเขียนใหม่ และในกรณีขาดต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและทดสอบปฏิบัติขับรถใหม่ทั้งหมด

การต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566 ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากเรารู้วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการต่อใบขับขี่มอไซค์แล้ว จะสามารถช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำได้พอประมาณ อย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ เนื่องจากการมาทำใหม่วุ่นวายกว่าการมาต่อใบขับขี่เป็นอย่างมาก

สำหรับใครที่กำลังมองหา ขาย รถมือสอง ราคางาม สภาพรถดี สามารถเข้าไปดูที่ตลาดรถออนไลน์ของเราได้เลย

ประเด็น: ค่าต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566, ค่าทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566 เท่าไร

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)