เรตค่าปรับจราจรใหม่! ปรับสูงสุด 1,000 บาท!

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรตค่าปรับจราจรใหม่! 155 ข้อ ปรับสูงสุด 1,000 บาท!

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง “กำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563” ลงนามโดยพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดฯ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

สำหรับค่าปรับตามพ.ร.บ. ที่ทำการแก้ไขใหม่ มีทั้งสิ้น 155 ข้อ ซึ่งจะมีอัตราค่าปรับขั้นต่ำอยู่ที่ 200 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท แล้วแต่ฐานความผิด อาทิ

- ไม่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้ ปรับ 200 บาท

- ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ปรับ 1,000 บาท

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชัน Nissan สิงหาคม 2564 อัปเดต

โปรโมชัน Nissan สิงหาคม 2564 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชั่น MG สิงหาคม 2564 อัปเดต

โปรโมชั่น MG สิงหาคม 2564 ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ดี ๆ สำหรับลูกค้า MG อัปเดตโปรโมชั่นเอ็มจีล่าสุด ที่นี่

โปรโมชั่น Isuzu สิงหาคม 2564 อัปเดต

โปรโมชั่น Isuzu สิงหาคม 2564 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชั่น Subaru สิงหาคม 2564 อัปเดต

โปรโมชั่น Subaru สิงหาคม 2564 สิทธิพิเศษดี ๆ จากซูบารุสำหรับคนอยากมีรถ จะมีอะไรบ้าง มาดู!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)