Bangkok International Motor Show 2020

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ปรับใหม่ เน้นวิเคราะห์มากขึ้น!

ข้อสอบใบขับขี่ 2563 ปรับใหม่ เน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ คาดแล้วเสร็จ! เมษา 63

เมื่อวันที 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนามาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับขี่ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน

โดยปรับ ข้อสอบใบขับขี่ 2563 เนื้อหาข้อสอบปรนัย ที่จากเดิมจะเน้นเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อประเมินความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่ของผู้ขับรถ

ขส.อัปความโหด! ปรับข้อสอบใบขับขี่ เน้นวิเคราะห์มากขึ้น!

ทิ้งนี้ จะมีการลดสัดส่วนข้อสอบความจำให้เหลือเพียง 10-20% ที่เหลืออีกประมาณ 80-90% จะเป็นเนื้อหาข้อสอบใหม่ โดยจะเริ่มทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

ขส.อัปความโหด! ปรับข้อสอบใบขับขี่ เน้นวิเคราะห์มากขึ้น!

อย่างไรก็ตาม ลักษณะข้อสอบยังคงเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices) โดยมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว มีตัวเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการสุ่มคำถาม จำนวน 50 ข้อ จากคำถามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 1,000 ข้อ ส่วนเกณฑ์การทดสอบยังคงใช้เกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 90 (ผ่าน 45 ข้อจากจำนวนเต็ม 50 ข้อ)

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Subaru ตุลาคม 2563 ใหม่

โปรโมชั่น Subaru ตุลาคม 2563 สิทธิพิเศษดี ๆ จากซูบารุสำหรับคนอยากมีรถ จะมีอะไรบ้าง มาดู!

โปรโมชั่น MG ตุลาคม 2563 ใหม่

โปรโมชั่น MG ตุลาคม 2563 ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ดี ๆ สำหรับลูกค้า MG อัปเดตโปรโมชั่นเอ็มจีล่าสุด ที่นี่

โปรโมชั่น Nissan ตุลาคม 2563 ใหม่

โปรโมชั่น Nissan ตุลาคม 2563 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชั่น Mazda ตุลาคม 2563 ใหม่

โปรโมชั่น Mazda ตุลาคม 2563 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ Mazda ทุกรุ่น ที่มาสด้าพร้อมมอบให้คุณแบบบจัดหนัก

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)