โปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”

น้ำเพชร 29 ก.ค. 2562 | 1303 View | โปรโมชั่น

สาวก ISUZU ทั้งหลาย แวะมาฟังข่าวดีทางนี้ เพราะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2562 ทาง ISUZU ขอส่งต่อความสุขพร้อมมอบโชคให้กับลูกค้า ISUZU ด้วยการจัดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”

“ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”
“ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”

ลูกค้า ISUZU ที่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว ISUZU นอกจากท่านจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับความทันสมัยและความแข็งแกร่ง ดุดัน พร้อมออกลุยไปกับคุนในทุกเส้นทางแล้ว ISUZU ยังจัดโปรโมชั่นและส่งต่อความสุขให้กับลูกค้า ISUZU กับแบบต่อเนื่องไม่เคยขาด และในครั้งนี้ ISUZU ก็พร้อมส่งต่อความสุขและคืนกำไรให้กับลูกค้า ISUZU อีกครั้งด้วยการจัดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ” โดยรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZU มีดังนี้

รายละเอียดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”

ISUZU D-MAX
รีวิว ISUZU D-MAX

​ISUZU MU-X
รีวิว ISUZU MU-X

 • ต่อที่ 1 ลูกค้า ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU ลุ้นรับบัตรกำนัลทุกเดือนมูลค่า 15,000 บาท เดือนละ 40 รางวัล รวมทั้งสิ้น 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท
 • ต่อที่ 2 ลูกค้า ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น ฟรี! รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 6,000,000 บาท
 • เจ้าของรถ ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ISUZU D-MAX BLUE POWER จะได้รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน 
 • เจ้าของรถ ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ NEW ISUZU MU-X BLUE POWER จะได้รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน 

เงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ”

 • โปรโมชั่น ISUZU นี้ สำหรับเจ้าของรถ ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ISUZU ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นี้ เท่านั้น
 • เจ้าของรถ ISUZU ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,000 บาท  
 • โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล • จับรางวัลในวันที่ 8 ส.ค., 12 ก.ย., 8 ต.ค., 7 พ.ย., 12 ธ.ค. 2562 และ 9 ม.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 22 ส.ค., 24 ก.ย., 22 ต.ค., 21 พ.ย., 24 ธ.ค. 2562 และ 23 ม.ค. 2563 
 • โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พัก รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 – 30 ธ.ค. 2562 จับรางวัลในวันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ.รังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 20 ก.พ. 2563 ณ โชว์รูม ISUZU ทั่วประเทศ 
 • บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้  โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น 
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ 
 • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อและรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
 • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ISUZU / ผู้จำหน่าย ISUZU / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ 
 • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้า ISUZU สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU แนะนำเพื่อน ให้มาเป็นเจ้าของรถ ISUZU มีสิทธิลุ้นโชค 2 ต่อ” เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม ISUZU ทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2118-0777 บริการข้อมูลอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.isuzu-tis.com/

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)