เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG

น้ำเพชร 9 ก.พ. 2562 | 81 View | โปรโมชั่น

แคมเปญพิเศษของ MG กลับมาอีกครั้ง และพร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กลับลูกค้า MG พร้อมๆ ไปกับเดือนแห่งความรักด้วยแคมเปญ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG” เพื่อให้ลูกค้า MG ได้รับทั้งสิ่งดีๆ จากการบริการรวมถึงความรักและความห่วงใยจาก MG

 เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG

 เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG

ลูกค้า MG ฟังทางนี้จ้า เพราะตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 นี้ ทาง MG ตั้งใจที่จะมอบความรักให้กับลูกค้า MG ด้วยแคมเปญพิเศษ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG” เพื่อให้ลูกค้าได้รับริการดีจากใจ MG และยังได้มีส่วนร่วมในการทำบุญอีกด้วย โดยรายละเอียดและเงื่อนไขแคมเปญพิเศษ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG” มีดังนี้

รายละเอียดแคมเปญพิเศษ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG”

  • ลูกค้า MG จะได้รับฟรี!!!  MG Heritage Mug 1 ใบ (มีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่าน) เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะ ช่วง 10,000 กม. – 50,000 กม. และ มียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 2,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป
  • สำหรับลูกค้า MG ที่เข้ารับบริการในช่วงวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าบริการส่วนหนึ่ง  จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการจะได้รับดอกกุหลาบ จากมูลนิธิฯ
  • ลูกค้า MG จะได้รับส่วนลดค่าแรง 400 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการเช็คระยะ ช่วง 60,000 กม. ขึ้นไป
  • สำหรับลูกค้า MG ท่านแรกของทุกศูนย์บริการที่แจ้งขอเข้าร่วมกิจกรรม “MG Happy Time” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป  จะได้รับ SMART WATCH Mi Band2  (SMART WATCH จำกัด 1 เรือน ต่อ 1 ศูนย์บริการเท่านั้น กรณีที่ลูกค้าที่เข้าบริการ และมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 2,500 บาท หลังจากรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าลำดับถัดไป)

เงื่อนไขแคมเปญพิเศษ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG”

  • แคมเปญฯ นี้สำหรับลูกค้า MG ที่เข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 นี้ เท่านั้น

โชว์รูม MG

โชว์รูม MG

ลูกค้า MG สามารถสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษ “เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งความรักไปกับ MG” เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267 หรือ https://www.mgcars.com/th/Promotion/Detail/MG-happytime

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)