ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท

น้ำเพชร 24 ต.ค. 2561 | 69 View | โปรโมชั่น

FORD ขอนำเสนอข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น

ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท
ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท

FORD ผู้นำด้านยนตกรรมรถกระบะสุดแกร่งอย่าง FORD RANGER ที่ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับตลาดรถกระบะ และพัฒนารถยนต์รุ่นต่างๆ ออกมาผงาดยืนอยู่บนตลาดยานยนต์อีกหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่น FORD EVEREST รถยนต์ SUV ระดับพรีเมียม รวมไปถึง FORD ECOSPORT, FORD FOCUS, FORD FIESTA และในช่วงนี้ FORD ยังเปิดตัว FORD RANGER RAPTOR รถกระบะสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ทิ้งความเป็นรถกระบะสุดแกร่ง โดย FORD RANGER RAPTER พร้อมรับมือความหฤโหดของทุกสภาพถนนและยังเป็นรถกระบะออฟโรดสรรถนะสูง ส่งตรงจากโรงงาน

รถยนต์ FORD
โปรโมชั่นรถยนต์ FORD 2018

และรถยนต์ FORD ทุกรุ่นที่ทาง FORD เปิดตัวออกมานั้นก็ไมได้ทำให้ทั้ง FORD และสาวก FORD ผิดหวังแม้แต่รุ่นเดียว และได้รับการสนับสนุนจากสาวก FORD ด้วยดีเสมอมา ด้วยเหตุนี้ FORD จึงได้จัดแคมเปญพิเศษ “ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท” โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขของ แคมเปญพิเศษ “ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท” มีดังนี้

 • สำหรับลูกค้าที่ทดลองขับรถยนต์ฟอร์ดรุ่นใดก็ได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,390,000 บาท โดยหลังการทดลองขับ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการ FORD หรือ https://www.ford.co.th/test-drive/ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 • จับรางวัล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี
 • ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/FordThailand ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับนี้
 • พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับนี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ข้อมูลเท็จ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกระงับสิทธิใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
 • รุ่นรถที่พร้อมให้ทดลองขับอาจแตกต่างกันในแต่ละศูนย์บริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินรายการและการทำการตลาด ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกเปิดเผยแก่ตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูลส่วนตัวนั้น ถือว่าท่านยอมรับนโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.ford.co.th/privacy รวมถึงท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยท่านตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นให้ใช้ในการกรอกข้อมูลเพื่อร่วมรายการ รวมถึงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวตลอดทั้งรายการ 
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความยินยอม บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างของบริษัท และตัวแทนที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท (ทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออีเมล์) 
 • บริษัท (รวมถึงพนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง) จะไม่รับผิดชอบและได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) สำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรือความสูญหายหรือเสียหายต่อบุคคลอื่นๆ (รวมถึงการเสียโอกาส) ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษหรือเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมทดลองขับนี้ อันรวมถึง (ก) ความขัดข้องทางเทคนิคหรือการทำงานผิดปกติของเครื่องมืออุปกรณ์ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทหรือไม่) (ข) การลักขโมย การใช้โดยไม่มีสิทธิ์ หรือการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (ค) การเรียกร้องอันเกี่ยวกับการส่งข้อมูลหรือของรางวัล ซึ่งมีความล่าช้า เกิดความสูญหาย การเปลี่ยนแปลง ความเสียหายหรือการใช้ในทางที่ผิด (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการได้รับรางวัลจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม) อันเนื่องมาจากเหตุใดๆ อันนอกเหนือจากการควบคุมอันสมควรของบริษัท (ง) การใช้ของรางวัลหรือการเข้าร่วมรายการ เว้นแต่เป็นความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับ ยอมรับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ และได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์และกติกาที่กำหนดข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทใช้คุณลักษณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องคงรูปลักษณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ บริษัทอาจใช้คุณลักษณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา การเผยแพร่ การตลาด หรือการโฆษณาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับรายการไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงการนำภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

ถ้าหากลูกค้า FORD สนใจและอยากเข้าร่วมแคมเปญพิเศษ “ข้อเสนอพิเศษ เพียงแค่ทดลองขับรถยนต์ FORD ทุกรุ่น ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือซัมซุง กาแลกซี่ โน้ต 9 มูลค่า 33,900 บาท” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม FORD ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ https://www.ford.co.th 

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)