banner khaorot.com
banner khaorot.com

ใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัย เริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเรา

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ควรละเลยเป็นลำดับต้นๆ เพราะการดำรงชีวิตที่ดีคือการอยู่บนความไม่ประมาท เฉกเช่นเดียวกับการใช้รถใช้ถนน ที่จะต้องขับขี่อย่างมีสติ ไม่ประมาท เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและทรัพย์สิน

เรียกได้ว่า ปัจจุบันมีสถิติการใช้รถใช้ถนนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักจะตามมาด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ยากที่จะลดลงให้เหลือเป็นศูนย์ จะเห็นได้ว่าโดยส่วนมากมักจะมาจากความประมาทและการขาดความรู้ในการใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

แนวทางการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

แนวทางการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

การขับรถที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักกฎจราจรขั้นพื้นฐานและมารยาทบนท้องถนนที่พึ่งกระทำเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย ดังต่อไปนี้

ความรู้เกี่ยวกับรถที่ใช้

สำหรับรถทุกคันนั้น ถึงแม้เราจะเป็นเจ้าของและมั่นใจอยู่แล้วว่ารถของตนเองปลอดภัยดี แต่ก็ต้องศึกษาก่อนว่ารถมีความพร้อมต่อการเดินทางหรือไม่ เพราะรถที่สามารถเดินทางได้จะต้องมีความพร้อม สภาพต้องมั่นคงแข็งแรง สามารถทำได้โดยการตรวจเช็คสภาพก่อนการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก รอยแตกงาของยางรถยนต์ และระบบต่างๆภายในรถยนต์ นอกจากนี้ รถที่สามารถนำมาใช้บนท้องถนนได้ จะต้องมีโคมไฟหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟจอด ไฟเบรก ไฟฉุกเฉิน แตร เบรกมือที่ใช้การได้ ที่ปัดน้ำฝน โดยทุกอย่างจะต้องใช้งานได้ดี ไม่มีติดขัด และถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญจะต้องต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้ครบ ตลอดจนติดป้ายแสดงการเสียภาษี พรบ.รถ ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ

การมีความรู้เกี่ยวกับรถที่ใช้

การมีความรู้เกี่ยวกับรถที่ใช้

ความรู้ในการขับขี่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ

ในการขับขี่หรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น ถือว่าจะต้องเจอกับสภาพของเส้นทางที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ซึ่งสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายนั้นก็คือสภาพของถนนและสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การขับรถขณะที่ฝนตกถนนลื่น การขับรถบนทางเขา การขับรถทางไกล ซึ่งในแต่ละบริบทนั้นย่อมมีการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การกำหนดความเร็วในการขับขี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย อย่างเช่น หากฝนตกถนนลื่น หากขับด้วยความเร็วสูง ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกและการยึดเกาะถนนนั้นลดลง หากเบรกในระยะกระชั้นชิดอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ และอีกประการหนึ่งก็คือ การรู้จักตนเอง หากง่วง หรือเมา ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่โดยเด็ดขาด เพราะการที่มีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนั้นมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาอย่างคาดไม่ถึง

การขับรถในเส้นทางหลักเป็นอีกเส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุ

การขับรถในเส้นทางหลักเป็นอีกเส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุ

การขับขี่ที่มีทัศนวิสัยจำกัดมักทำให้ลดประสิทธิภาพในการขับขี่ลงได้

การขับขี่ที่มีทัศนวิสัยจำกัดมักทำให้ลดประสิทธิภาพในการขับขี่ลงได้

>> คนใช้รถควรอ่าน มารยาทที่ต้องปฏิบัติบนท้องถนน

>> เผย 4 เทคนิคเด็ด ถ้าต้องขับรถตอนกลางคืน

ความรู้ในเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการป้องกัน

หากกล่าวถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น เรียกได้ว่า มักจะเป็นสาเหตุเดิมๆ และเกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นสามารถป้องกันได้อยู่แล้ว โดยการแก้ไขที่สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นหลัก โดยสาเหตุหลักๆนั้น มักจะเกิดจากการขับขี่ที่ขาดความรอบรู้ในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนผู้เดินทางขาดความรู้เกี่ยวกับการเดินทางโดยการใช้รถโดยสารที่ปลอดภัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การขับรถอยู่บนความประมาทหรือเลินเล่อจนเกินไป ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ตามมาอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง  อย่างเช่น หากไม่รู้กฎจราจรก็จะต้องศึกษาอย่างละเอียด การรู้จักสภาพร่างกายหรือความพร้อมของตนเอง และหลีกเลี่ยงการเมาหรือง่วงแล้วขับ เป็นต้น

การศึกษากฎจราจรให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การศึกษากฎจราจรให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การเมาแล้วขับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การเมาแล้วขับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สรุป

เรียกได้ว่า ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย นั้น หลักๆแล้วจะต้องเริ่มที่ตัวผู้ขับขี่เองเป็นหลัก เพราะการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนั้นมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง การสร้างความปลอดภัยให้ตนเองจึงเป็นอีกสิ่งที่สำคัญค่อนข้างมาก สามารถทำได้โดยการเรียนรู้และศึกษาทั้งการขับขี่และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม 

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563 รับสิทธิพิเศษของแถม และสะสมแต้ม เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563 คาวาซากิยกทัพมายกเซ็ต กระหน่ำโปรโมชั่น Kawasaki ต้อนรับวาเลนไทน์

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนยาง Bridgestone หรือ Good year กับ Cockpit รับโปรโมชั่นยางรถยนต์ สุดพิเศษเสีย 1 เปลี่ยนยกชุด

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย และทดลองขับรับของพรีเมียม

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 แค่ทดลองขับรับของพรีเมียม ตรวจสภาพรถฟรี รวมโปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย