คนใช้รถควรอ่าน มารยาทที่ต้องปฏิบัติบนท้องถนน

การใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันมีอัตราที่สูงมากขึ้น แน่นอนว่าด้วยลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันนี้เอง ที่ทำให้ต้องมีกฎเกณฑ์บนท้องถนนขึ้นมา แต่ก็มักจะมีการขัดแย้งตามท้องถนนบ่อยครั้ง คนที่ใช้รถทุกคนจึงควรรู้ว่ามารยาทที่ดีบนท้องถนนมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน ต่างก็มีมือใหม่หัดขับเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่มักตามมาก็คือการขาดประสบการณ์ในการออกสู่ท้องถนน ซึ่งการขาดประสบการณ์และมารยาทที่สำคัญบนท้องถนนนี้เอง ที่มักทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา อย่างเช่น ปัญหาด้านสังคม ที่บางครั้งคนที่ขับรถมานานก็ไม่รู้เช่นเดียวกันถึงข้อปฏิบัติที่พึงมี ไม่ใช่เพียงแต่การปฏิบัติตามกฎจราจรเท่านั้น แต่หมายรวมถึงมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยนั่นเอง

เนื่องด้วยการขับขี่บนท้องถนนนั้น ไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่มารยาทต่อเพื่อร่วมถนนเองก็สำคัญไม่ต่างกัน เพราะสามารถช่วยลดความเครียดบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นลงได้ รวมไปถึงสามารถบรรเทาปัญหาจราจรที่ติดขัดได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยหลักๆแล้ว แนวทางการปฏิบัตินั้นมีหลักๆ ดังต่อไปนี้

การมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน

การมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน

1. ให้สัญญาณขอบคุณ

ทุกครั้งที่มีผู้ขับขี่รถคันอื่นแสดงความมีน้ำใจ โดยเฉพาะการให้ทาง เราควรแสดงความขอบคุณด้วยการยกมือและการเปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ซึ่งการแสดงออกลักษณะนี้จะคล้ายกับการขออภัย อย่างเช่นการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ผู้ขับจะก้มหัวให้เล็กน้อยเป็นการขอบคุณ ซึ่งรถยนต์เองก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องแสดงสัญญาณเพื่อขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจกับตนเองทุกครั้ง

2. ขออภัยรถคันอื่น

แน่นอนว่า การขับขี่รถบนท้องถนนเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง เพราะบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวเราที่กระทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การขออภัยจึงเป็นพื้นฐานที่ควรกระทำ อย่างเช่น การตัดหน้ารถคนอื่น การเลี้ยวโดยลืมเปิดสัญญาณไฟ และอื่นๆอีกมากมาย การขออภัยจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ สามารถทำได้โดยการยกมือ หรืออาจจะเปิดไฟกะพริบฉุกเฉินเหมือนกับการให้สัญญาณขอบคุณก็ได้ ซึ่งการขออภัยนี้เองสามารถช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดบนท้องถนนได้ดี

การให้สัญญาณแก่รถคันอื่นทุกครั้งเมื่อทำผิดหรือขอบคุณแก่รถคันอื่น

การให้สัญญาณแก่รถคันอื่นทุกครั้งเมื่อทำผิดหรือขอบคุณแก่รถคันอื่น

3. ไม่เปิดไฟสูงพร่ำเพรื่อ

การเปิดไฟสูงนั้น ควรเปิดเฉพาะการขับขี่บนถนนที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และมีทัศนวิสัยที่จำกัด หรือแม้กระทั่ง การใช้เพื่อแจ้งเตือนรถที่วิ่งสวนมาว่าด้านหน้ามีอุบัติเหตุ ด่านตรวจ หรือการให้สัญญาณว่าจะเร่งแซง ซึ่งการเปิดไฟสุงไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อใช้โดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน เพราะการใช้ไฟสูงนั้นอาจจะส่งผลให้กระทบกับตาของผู้ขับขี่รถที่วิ่งสวนมาได้ 

4. ปิดไฟเมื่อจอดที่ทางแยก

เมื่อถึงทางแยกไฟแดงทุกครั้ง หากเปิดไฟหน้ารถอยู่อาจจะต้องปิดหรือหรี่ลงเพื่อไม่ให้แยงตาของรถฝั่งตรงข้าม เพราะอาจจะสร้างความรำคาญหรือรบกวนผู้ใช้ถนนคนอื่นๆได้ ในขณะเดียวกัน หากขับรถสวนกันวนทางที่แคบๆ การปิดไฟหน้าให้เหลือเพียงไฟหรี่ก็เป็นการรักษามารยาทบนท้องถนนได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ควรกระทำเมื่อแน่ใจแล้วว่าบนถนนมีแสงสว่างเพียงพอ และถนนเส้นนั้นมีความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณไหล่ นอกจากนี้อย่าลืมเปิดไฟหน้าหลังจากที่พ้นช่วงสวนทางกันมาแล้วด้วย

เมื่อถึงทางแยกให้ปิดไฟสูงหรือหรี่ไฟต่ำ เพื่อไม่ให้แสงไฟกระทบตาผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ

เมื่อถึงทางแยกให้ปิดไฟสูงหรือหรี่ไฟต่ำ เพื่อไม่ให้แสงไฟกระทบตาผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ

5. เคารพเพื่อนร่วมท้องถนน

การเคารพเพื่อนร่วมท้องถนนถือเป็นอีกหนึ่งมารยาทที่ควรกระทำ โดยเฉพาะการขับขี่รถอย่างสุภาพ อาทิ การไม่จอดที่จอดรถคนพิการ จอดรถให้ตรงช่อง ระมัดระวังจักรยานและจักรยานยนต์ รวมถึงผู้คนที่กำลังเดินข้ามทางมาล้ายหรือถนนทั่วไปด้วย นอกจากนี้ การขับรถในเขตชุมชนจะต้องขับด้วยความเร็วต่ำ เพระอาจจะมีเด็กหรือคนแก่กำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ อีกประการหนึ่งก็คือ ควรบีบแตรในจังวะที่เหมาะสม ไม่ควรกดแช่จนเกินไป ควรบีบแตรเพียงเพื่อเป็นการให้สัญญาณเท่านั้น

6. รักษาช่องทางจราจร

การขับขี่ที่มักทำให้การจราจรติดขัดนั้น ส่วนหนึ่งมักมาจากการเปลี่ยนเลนบ่อยครั้ง ไม่อยู่ในเลนของตนเอง เพราะคิดว่าหากเปลี่ยนเลนแล้วจะทำให้ตนเองถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน การเปลี่ยนเลนอยู่ตลอดเวลานั้นมักจะทำให้การจราจรเกิดการคับคั่งมากขึ้น เพราะไม่สามารถระบายรถได้ทัน นอกจากนี้ หากขับขี่บนถนนหลวงทางไกล หากผู้ขับขี่คนใดคนนึ่งเหยียบเบรกกะทันหัน อาจจะทำให้เกิดการจราจรหนาแน่นขึ้นตามมาโดยทันที และหากมีคนเปลี่ยนเลนกระทันหันอาจจะทำให้เบรกไม่ทันจนเกิดการเฉี่ยวชนกันได้

การรักษาเลนจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดได้

การรักษาเลนจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดได้

สรุป 

เรียกได้ว่า การขับขี่บนท้องถนนนั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว จะต้องรู้จักมารยาทขั้นพื้นฐานในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการลดความตึงเครียดในสภาวะที่การจราจรติดขัดแล้วนั้น ยังเป็นการแสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม 

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)