19 ธ.ค. 62 กรมการขนส่งฯ จะเริ่มเรียกเก็บค่าปรับใบสั่งค้างชำระได้ทันทีเมื่อต่อภาษีรถ

สายดองใบสั่งไม่มีทางรอด ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ชำระค่าปรับใบสั่งตามกำหนด กรมการขนส่งทางบกสามารถแจ้งและรับชำระค่าปรับแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยทันที


ตัวแทนจาก กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูล

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกสามารถแจ้งและรับชำระค่าปรับใบสั่ง "ที่ค้างชำระ" แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตง.) ได้ทันทีเมื่อนำรถยนต์ไปต่อภาษีประจำปี  แต่หากเจ้าของรถหรือผู้มาติดต่อยังไม่พร้อมชำระค่าปรับใบสั่ง ทางกรมการขนส่งฯ จะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชั่วคราว และให้เจ้าของรถไปชำระค่าปรับใบสั่งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ, ทาง application NEXT ของธนาคารกรุงไทย ภายใน 30 วัน จากนั้นต้องนำหลักฐานมาแสดงให้กับกรมการขนส่งฯ เพื่อรับป้ายวงกลมตัวจริง โดยจะมีผลย้อนหลัง 1 ปี สำหรับใบสั่งที่ค้างชำระ หรือตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 141/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งหัวหน้า  คสช.ที่  14/2560 ได้มีกำหนดให้นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก "มีอำนาจรับชำระค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 มีนาคม 2560 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองหน่วยงาน ("สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" และ "กรมการขนส่งทางบก") ยังไม่เชื่อมโยงกัน

ต่อมา พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.4/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย. 62 กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  ซึ่งขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ทำเชื่อมโยงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้ว และร่วมลงนามทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์  ให้ได้ทันตามกำหนด 90 วัน หลังจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ถูกบังคับใช้ไปเป็นที่เรียบร้อย  


ตัวแทนสองหน่วยงานโชว์หนังสือลงนามร่วมกัน 


ผู้ช่วย ผบ.ตร ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 

สำหรับประชาชนที่ไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าตนเองค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจรหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามช่องทางออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/ หรือ e-Ticket เพื่อให้ประชาชนศึกษาข้อมูล และตรวจสอบใบสั่งจราจร จำนวนค่าปรับ และช่องทางการชำระ ค่าปรับ นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น Web service และ Application

อย่างไรก็ตามหลังจากกฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง สามารถทำหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่ออกใบสั่ง "ภายใน 15 วัน" นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้ประชาชนผู้รับใบสั่งสามารถโต้แย้งข้อกล่าวหาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น MG กุมภาพันธ์ 2564

โปรโมชั่น MG กุมภาพันธ์ 2564 ข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ดี ๆ สำหรับลูกค้า MG อัปเดตโปรโมชั่นเอ็มจีล่าสุด ที่นี่

โปรโมชั่น Toyota กุมภาพันธ์ 2564

โปรโมชั่น Toyota กุมภาพันธ์ 2564 สิทธิพิเศษที่โตโยต้าขนมามอบให้แบบจัดเต็ม ตลอดทั้งเดือน ตรวจสอบโปรโมชั่น Toyota ได้ในบทความนี้

โปรโมชั่น Mazda กุมภาพันธ์ 2564

โปรโมชั่น Mazda กุมภาพันธ์ 2564 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ Mazda ทุกรุ่น ที่มาสด้าพร้อมมอบให้คุณแบบบจัดหนัก

โปรโมชัน Suzuki กุมภาพันธ์ 2564

โปรโมชัน Suzuki กุมภาพันธ์ 2564 ทุกรุ่น และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)