พรบ.จราจร เกณฑ์ใหม่ ตัดแต้มคะแนนหมดโดนพักใบขับขี่ 90 วันทันที!

จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผย พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) ใช้การตัดแต้มคะแนนขับรถผิดกฎจราจร พักใช้ใบขับขี่ 90 วัน ทันทีหากแต้มหมด

พรบ.จราจร เกณฑ์ใหม่

พรบ.จราจร เกณฑ์ใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

มาตรา 140/2

ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือน หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้ใด หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับขี่ต่อไป อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับการใช้รถเป็นการชัวคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาติขับขี่ หรือยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เมื่อผู้ขับอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้

พรบ.จราจร เกณฑ์ใหม่

สังเกตุป้ายบังคับ ขับขี่ตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย

มาตรา 142/1

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถดังกล่าว ประกอบด้วย การกำหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน โดยวิธีการดำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ การกำหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้คำนึงถึงประเภทของ ใบอนุญาติขับขี่ และเหตุแห่งการกระทำความผิดด้วย

พรบ.จราจร เกณฑ์ใหม่

ขับขี่ผิดกฎจราจร มีสิทธิดดนตัดคะแนนความประพฤติ และถูกพักใบขับขี่ 90 วัน หากคะแนนหมด

กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่จนหมดคะแนนที่กำหนดไว้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในแต่ละท้องที่ สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นคราวละ 90 วัน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
ถือเป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่ทุกท่านต้องทราบนะครับ เพราะไม่ใช่แค่เพียงขับรถผิดกฎจราจร ถูกจับ ปรับ แล้วจบเท่านั้น แต่ยังมีคะแนนความประพฤติที่สามารถถูกตัดจนพักใช้ใบขับขี่ด้วย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับ

อ่านเพิ่มเติม
>> โดนแน่ ! ขาชิ่งค้างจ่ายใบสั่งเจออายัดไม่ให้ต่อภาษีรถยนต์ ดีเดย์ 1 ก.ค. 62 นี้
>> เด็กไทยประกาศศักดาที่เซปัง !! คว้าชัยรถต้นแบบการแข่งขัน SHELL ECO-MARATHON ASIA 2019

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)