banner khaorot.com

ต่ออายุใบขับขี่ เรื่องราวดีๆที่ควรทำก่อนโดนจำคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท

สำหรับกฎหมายที่กำลังจะได้รับการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับ การขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่" และ ขับรถระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ โทษหนักจำคุก 3 เดือน ปรับหนักสูงสุด 5 หมื่นบาท

สำหรับกฎหมายที่กำลังจะได้รับการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับ การขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่" และ  ขับรถระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ  โทษหนักจำคุก 3 เดือน ปรับหนักสูงสุด 5 หมื่นบาท

การขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่
การขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งอยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการกำกับดูแลและบังคับใช้ พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้รถในปัจจุบันมากขึ้น

โทษหนักจำคุก 3 เดือน ปรับหนักสูงสุด 5 หมื่นบาท
โทษหนักจำคุก 3 เดือน ปรับหนักสูงสุด 5 หมื่นบาท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ มีการปรับแก้เพิ่มบทลงโทษใน 3 มาตรา ได้แก่

1. มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต

โทษเดิม - จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

โทษใหม่ - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

2. มาตรา 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต

โทษเดิม - ปรับสูงสุดไม่เกิน 2 พันบาท ไม่มีโทษจำคุก

โทษใหม่ - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

3. มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต

โทษเดิม - ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

โทษใหม่ - ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

โดยขณะนี้ กฎหมายใหม่ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะผ่านความเห็นชอบเมื่อใด อย่างไรก็ดี หลังจากผ่านความเห็นชอบของ สนช. จะต้องนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาครบ 1 ปี จึงจะสามารถบังคับใช้ได้

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดูเพิ่มเติม:
10 ข้อที่ควรรู้เมื่อขับรถกลางคืน
TOYOTA ใจดี เปิดสอนขับรถใช้ยื่นรับใบขับขี่ได้เลย!!

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562

ข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562 ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษต่อเนื่องจากงาน Motor Expo 2019

โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562

อัปเดต โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562 รับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ พร้อมของแถมแต่ละรุ่น

โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562

อัพเดทล่าสุด โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2019