banner khaorot.com
banner khaorot.com

ขนส่ง ย้ำ! ดัดแปลงรถ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำไปใช้

ขนส่งฯ เตือน! หากดัดแปลงหรือแก้ไขรถที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวรถ และความปลอดภัยบนท้องถนน ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำไปใช้ ฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 5,000 บาท!

กรมการขนส่ง - นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า สำหรับรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงที่ทำให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะการดัดแปลงที่มีผลต่อความแข็งแรงของตัวรถ ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำไปใช้ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น

รถที่ทำการแก้ไขระบบรองรับน้ำหนัก, ระบบบังคับเลี้ยว, ระบบส่งกำลัง, การเสริมแหนบสปริง, การเปลี่ยนเพลาล้อ, การดัดแปลงตัวถัง, การติดตั้งโครงหลังคา, โครงเหล็กด้านข้างรถ, ติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift), การเปลี่ยนเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง เป็นต้น

ขนส่ง ย้ำ! ดัดแปลงรถ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำไปใช้

เจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือทะเบียนรถ ซึ่งต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่

  • หลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่ถูกต้อง อาทิ ใบเสร็จค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์, ค่าแรง
  • หนังสือรับรองจากวิศวกร สาขาเครื่องกลหรือยานยนต์
  • หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ เช่น บัตรประชาชน (สำเนา, ตัวจริง)
  • ใบคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนา

เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์นั้น ๆ ได้มาอย่างถูกต้อง โดยนายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป

ขนส่ง ย้ำ! ดัดแปลงรถ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำไปใช้

หากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย ฐานดัดแปลงแก้ไขสภาพรถ แห่งพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์รถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยในการใช้รถ เจ้าของรถไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน และสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงแก้ไขสภาพรถ อาทิ ติดตั้งแร็คหลังคา, โรลบาร์, สปอยเลอร์, แม็กไลน์เนอร์, กันชน และอุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) โดยขนาดอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความเหมาะสม และไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563 คาวาซากิยกทัพมายกเซ็ต กระหน่ำโปรโมชั่น Kawasaki ต้อนรับวาเลนไทน์

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนยาง Bridgestone หรือ Good year กับ Cockpit รับโปรโมชั่นยางรถยนต์ สุดพิเศษเสีย 1 เปลี่ยนยกชุด

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย และทดลองขับรับของพรีเมียม

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 แค่ทดลองขับรับของพรีเมียม ตรวจสภาพรถฟรี รวมโปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย

โปรโมชั่นบิ๊กไบค์ Ducati เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่นบิ๊กไบค์ Ducati เดือนธันวาคม 2562 ข้อเสนอต่อเนื่องจาก Motor Expo 2019 ที่ดูคาติ พระราม 3