บทความเกี่ยวกับ "Honda Freed ModuloX"

  • รูปภาพ -17 ธ.ค. 2561

    Honda Freed Modulo X รถพ่อบ้านพันธ์ซิ่งเอาใจครอบครัวยุคใหม่

    Honda Freed Modulo X Concept รถ MPV สายซื่ง ปิดตัวและจำหน่ายในญี่ปุ่นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยเรียกได้ว่า สำเนาถูกต้องจากรถยนต์ Freed ต้นแบบ ถ้าไม่นับเรื่องการใช้สีตัวถังขลิบตามขอบที่หายไป แต่จะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มมาจาก Freed รุ่นธรรมดาที่เอาใจขาซิ่งมากมาย