บทความเกี่ยวกับ "รถมีกลิ่นไหม้ "

 • ถาม-ตอบ -18 ก.ค. 2561

  รถยนต์เหม็นมาก ทำยังไงดีคะ !?

  ที่มาของกลิ่นในรถนั้น นอกจากปัจจัยภายนอก อย่างอาหาร น้ำหอม และกลิ่นที่มาจากซากสัตว์แล้ว ปัจจัยภายในอย่างความผิดปกติต่างๆ ก็สามารถทำให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกัน ดังนั้น หากได้กลิ่นผิดปกติ เป็นเวลานานๆ ควรตามช่างมาดูจะดีกว่า เพื่อที่จะได้แก้ไขได้อย่างทันที และปลอดภัยกับการขับขี่

 • ถาม-ตอบ -5 ก.ค. 2561

  เมื่อรถมีกลิ่นไหม้ สามารถขับต่อไปอีกได้หรือไม่

  สร้างความกังวลใจให้ผู้ใช้รถหลายรายเมื่อได้กลิ่นเหม็นไหม้ภายในห้องโดยสารในขณะที่ขับรถอยู่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ วันนี้เรานำแนวทางการแก้ไขดีๆมาฝากกันครับ

  International

  Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)