Bangkok International Motor Show 2020

บทความเกี่ยวกับ "สีรถ"

 • ขับรถอย่างปลอดภัย -27 มิ.ย. 2561

  รถสีใดขับขี่แล้วปลอดภัยมากที่สุด ?

  รถก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเลือกซื้อของรถของคนทั่วไป บางคนตัดสินใจเลือกสีรถตามความชอบ หรือบางคนเลือกเพราะต้องการสีที่ดูแลรักษาง่าย และบางคนอาจเลือกตามการวิเคราะห์จากดวงชะตาต่างๆ แต่อย่าลืมปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการเลือกสีรถคือความปลอดภัย วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ในการเลือกสีรถให้ปลอดภัยต่อการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อรถค่ะ

 • ดูแลและรักษารถยนต์ -5 พ.ค. 2561

  ฝนตกห้ามล้างรถ เป็นความเชื่อที่ผิดหรือถูก

  มีความเชื่อมาตั้งแต่นมนานกาเลมาแล้วว่าถ้าในตกห้ามล้างรถเด็ดขาด เพราะถึงล้างไปเดี๋ยวก็สกปรกอีก ที่สำคัญเปลืองเงินเพราะค่าล้างรถครั้งหนึ่งก็ร้อย สองร้อย เป็นอย่างน้อย คิดแล้วก็เสียดายเงิน

  International

  Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)