banner khaorot.com
banner khaorot.com

บทความเกี่ยวกับ "ตรวจสอบศูนย์ล้อ"

  • ดูแลและรักษารถยนต์ -17 เม.ย. 2561

    การตั้งศูนย์ล้อ เพื่ออะไร? คลิกอ่านเลย

    ศูนย์ล้อ ของล้อและยาง ส่วนสำคัญที่เป็นตัวกลางระหว่างตัวรถและพื้นของถนน และกรที่รถจะวิ่งตรงและมีการควบคุมที่ดีนั้น ต้องอาศัยในเรื่องของ “มุมล้อ” เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น “การตั้งศูนย์ล้อ” จึงมีความสำคัญ ที่ต้องอาศัยช่างผู้มีความชำนาญและเครื่องมือที่แม่นยำไว้ใจได้