banner khaorot.com

บทความเกี่ยวกับ "ควันขาว"

  • ดูแลและรักษารถยนต์ -17 เม.ย. 2561

    รถควันขาว เพราะอะไร? อ่านเลย! สาระล้วนๆ

    ควันขาว เป็นอีกสาเหตุที่เกิดที่เป็นสัญญาณเตือนว่า มีความผิดปกติกับตัวเครื่องยนต์ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าน้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง และออกมาเป็นควันขาวที่ปลายท่อไอเสีย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ในขณะที่ติดเครื่องยนต์อยู่ จากนั้น เร่งเครื่องให้สุดคันเร่งประมาณ 2-4 วินาที สังเกตดูปริมาณควันที่ออกมาจากท่อไอเสีย ถ้ามีควันมากเกินปกติ ก็แน่นอนว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแน่นอน