เปลี่ยนสัญญาผ่อนรถต่อต้องทำอย่างไร

12 มิ.ย 2561     โดย นรวิชญ์ ธนาภูวนัตถ์

ผู้ใช้รถหลายรายตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อจากเจ้าของรายเดิมให้ผู้เช่าซื้อรายใหม่ต้องทำอย่างไร วันนี้เรามาแนะนำวิธีการอย่างง่ายๆกันครับ

พอดีพี่สาวจะขายรถยนต์ให้ครับ โดยพี่สาวได้ดาวน์มาประมาณ 150,000 บาท และ ผ่อนงวดละประมาณ 6,000 บาท ผมอยากทราบถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสัญญาเช่าต่อต้องทำอย่างไรบ้าง เปลี่ยนแล้วต้องผ่อนยอดที่พี่สาวผ่อนค้างไว้หรือเริ่มใหม่ทั้งหมด พอดีไม่มีประสบการณ์ รบกวนด้วยครับ

นรวิชญ์ ธนาภูวนัตถ์ (naravit_th@gmail.com)

วามคิดเห็นของผู้อ่าน
จิรภาส วรโชติธนัน

เรียนคุณนรวิชญ์ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถอันดับแรกให้ทำการติดต่อไปที่บริษัทไฟแนนซ์ที่พี่สาวติดสัญญาเช่าซื้อยู่เพื่อสอบถามขั้นตอนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสัญญาผู้เช่าซื้อรถรายใหม่

การเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถจากเจ้าของรายเดิมเป็นผู้เช่าซื้อรายใหม่ต้องมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทไฟแนนซ์ โดยคุณนรวิชญ์สามารถเจรจาตกลงถึงเงินในส่วนนี้กับพี่สาวได้

การเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อรถรายใหม่ต้องมีการชำระค่างวดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 งวด ซึ่งจะถูกนำไปหักกับจำนวนเดือนที่ผ่อนเหลืออยู่ เช่น ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน ผ่อนมาแล้ว 9 เดือน ผู้เช่าซื้อรายใหม่ต้องผ่อนต่ออีก 51 เดือน เมื่อนำมาหักด้วยค่างวดล่วงหน้าที่ได้จ่ายไปตอนดำเนินการเปลี่ยนสัญญาจะทำให้เหลือยอดที่ต้องผ่อนชำระต่ออีกประมาณ 48 เดือน เป็นต้น

เช็คดูให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนสัญญาซื้อ-ขายรถ
เช็คดูให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนสัญญาซื้อ-ขายรถ

ผู้เช่าซื้อรถรายแรกต้องทำการผ่อนรถมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ต้องการเปลี่ยนสัญญา (จำหน่าย) ให้ผู้เช่าซื้อรายใหม่

ผู้ให้เช่าซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อให้ผู้ซื้อรถรายใหม่โดยมีรายละเอียดค่าดำเนินการดังนี้ ค่าตรวจสอบเครดิตบูโร , ค่าเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ , ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และ ค่าเปลี่ยนชื่อในประกัน (กรณีทำประกันรถไม่เกิน 6 เดือน) หรือ ถ้าหากทำประกันเกิน 6 เดือน ต้องทำการเปลี่ยนประกันใหม่

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถที่ยังคงติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์อยู่ควรศึกษารายละเอียดของการเปลี่ยนสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ พร้อมกับการตกลงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเพื่อความเป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย

ความคิดเห็นของผู้อ่าน 0
เรียงลำดับตาม:
สุกิจไทรหาญ
สุกิจไทรหาญ : 
2 ส.ค 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ