SUZUKI จัดโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI

น้ำเพชร 13 ธ.ค. 2561 | 99 View | โปรโมชั่น

SUZUKI ห่วงใยและใส่ในความปลอดภัยของลูกค้าและรถยนต์ SUZUKI จึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI ตลอดเดือนธันวาคม 2561 จนถึง 31 มกราคม 2562

SUZUKI จัดโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI
SUZUKI จัดโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI 

SUZUKI จัดโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI โดยเป็นกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ “โปรโมชั่น ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” เพื่อตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งก่อนและหลังเดินทางไกล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และแทนคำขอบคุณที่ลูกค้า SUZUKI ทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุน SUZUKI มาโดยตลอด ซึ่งรายละเอียดของโปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI มีดังนี้

สิทธิพิเศษที่ลูกค้า SUZUKI จะได้รับ 

  • ลูกค้า SUZUKI จะได้รับ ฟรี! ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล 
  • ลูกค้า SUZUKI จะได้รับ ฟรี! ค่าแรง (สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และแหวนรองเท่านั้น)
  • ลูกค้า SUZUKI จะได้รับส่วนลดพิเศษ 20% เมื่อซื้ออะไหล่ที่ร่วมรายการ ได้แก่ 

          - น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (0w-20, 5w-30, 15w-40)
          - น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม Ecstar (0w-16)
          - ไส้กรองน้ำมันเครื่องซูซูกิทุกรุ่น

  • โปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  

โชว์รูม SUZUKI

โชว์รูม SUZUKI

ลูกค้า SUZUKI สามารถสอบถามรายละเอียด โปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year Campaign มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SUZUKI  เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม SUZUKI ทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์บ้าน 1800-600-900โทรศัพท์มือถือ 1401-600-900 โทรสาร 02- 727-5925 หรือ https://www.suzuki.co.th/th/newspromotion/detail-215.html

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)