NEW MITSUBISHI TRITON ใจดีแจกฟรี Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

น้ำเพชร 13 มี.ค. 2562 | 119 View | โปรโมชั่น

MITSUBISHI เชิญชวนลูกค้า NEW MITSUBISHI TRITON มาร่วมสนุกลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอก ”ความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton” เพียงเท่านี้คุณก็จะได้มีสิทธิลุ้นรับของรางวัลจาก NEW MITSUBISHI TRITON

NEW MITSUBISHI TRITON ใจดีแจก Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์
NEW MITSUBISHI TRITON  ใจดีแจก Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

MITSUBISHI มีข่าวดีมาบอกสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของ NEW MITSUBISHI TRITON ให้ได้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 Plus จำนวน 2 รางวัล หรือ หรือ ลุ้นรับบัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ แบบง่ายๆ เพียงแค่ลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอก ”ความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton” โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 NEW MITSUBISHI TRITON
NEW MITSUBISHI TRITON

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้ลูกค้า NEW MITSUBISHI TRITON  ได้ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 7 เมษายน 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด
 • ลูกค้า NEW MITSUBISHI TRITON  สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/car/new-double-cab/register
 • ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
 • โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยการคัดเลือกของคณะ กรรมการ ผ่านทาง Facebook https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • รางวัล บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 มีนาคม 2562
 • รางวัล Samsung Galaxy S10+ ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 เมษายน 2562
 • ผู้ร่วมมีสิทธิลุ้นรับรางวัลจะต้องลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอกความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูล E-mail ,ชื่อ – นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ เพื่อทีมงานติดต่อกลับในกรณีได้เป็นผู้ชนะกิจกรรม
 • การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับของรางวัล
สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S10 Plus

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ เลขที่ 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 15 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อบุคคลที่มารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ และพยานพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ

บัตรเข้างานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรเข้างาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านยืนยันตน หลังการประกาศรางวัล

ลูกค้า NEW MITSUBISHI TRITON สามารถาอบรายละเอีดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนุกลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้ที่โชว์รูม MITSUBISHI ทุกสาขา หรือ https://www.mitsubishi-motors.co.th

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)