ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์ ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ

น้ำเพชร 2 พ.ย. 2561 | 103 View | โปรโมชั่น

เพื่อเป็นการมอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับลูกค้า ISUZU ทุกคน ISUZU จึงได้จัดแคมเปญ “ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์ ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ” ขึ้น ทั้งบัตรกำนัลมูลค่ากว่า3,600,000 บาท และยังมีลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี 30 รางวัล

ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์  ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ
ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์  ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ

ISUZU ได้ออกมาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับแคมเปญ “ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์ ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ” มาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยแคมเปญนี้จัดจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 และนี่ก็เหลือเวลาให้เพื่อนดีแนะนำรถดีๆ ให้เพื่อนอีกไม่ถึง 2 เดือนเท่านั้น และถ้าหากลูกค้า ISUZU ท่านใดสนใจแคมเปญ “ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์  ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ” ก็ให้รีบบอกต่อเพื่อนก่อนที่จะเสียสิทธิ์ ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญ “ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์  ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ” มีดังนี้

ISUZU D-MAX BLUE POWER
ISUZU D-MAX BLUE POWER


NEW ISUZU MU-X BLUE POWER

  • แคมเปญนี้เฉพาะเจ้าของรถยนต์ ISUZU ที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถยนต์ ISUZU D-MAX BLUE POWER หรือ NEW ISUZU MU-X BLUE POWER โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถยนต์ ISUZU D-MAX BLUE POWER รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถยนต์ NEW ISUZU MU-X BLUE POWER รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,000 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล
  • จับรางวัลในวันที่ 8 ส.ค., 10 ก.ย., 9 ต.ค., 8 พ.ย., 11 ธ.ค. 2561 และ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 22 ส.ค., 24 ก.ย., 25 ต.ค., 22 พ.ย., 25 ธ.ค. 2561 และ 22 ก.พ. 2562 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พัก รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 จับรางวัลในวันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ.รังสิต – นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้
  • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อและรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้า ISUZU สามารถสอบถามรายละเอียดแคมเปญ “ISUZU มอบข้อเสนอพิเศษเพียงแค่แนะนำเพื่อนซื้อรถยนต์  ISUZU มีลุ้น 2 ต่อ” เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม ISUZU ทั่วประเทศ หรือ https://isuzu-tis.com หรือ บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงโทร021180777

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)