โปรโมชั่น Volvo กันยายน 2563 อัปเดตใหม่

Napatthorn Khumpai 8 ก.ย. 2563 | 169 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Volvo กันยายน 2563 ที่คุณจะได้เป็นเจ้าของวอลโว่ S60 S90 V60 XC40 XC60 ด้วยข้อเสนอ Secret Deal ภายในงาน Secret Deal

โปรโมชั่น Volvo กันยายน 2563

VOLVO SECRET DEAL OFFERS

VOLVO SECRET DEAL OFFERS
VOLVO SECRET DEAL OFFERS

เพียงแค่ 2 วันเท่านั้นที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ วอลโว่ S60 S90  V60  XC40  XC60 และ XC90 ด้วยข้อเสนอ Secret Deal จองและทำสัญญาซื้อรถยนต์วอลโว่ในฝันของคุณภายในงาน Secret Deal รับข้อเสนอลับและรับสิทธิ์เพื่อลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล Secret Reward ทองคำแท่ง มูลค่า 1,000,000 บาท

โดยข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะรถยนต์วอลโว่ รุ่น และสีที่มีจำหน่าย ณ โชว์รูมรถยนต์วอลโว่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 และผู้ซื้อต้องได้รับการส่งมอบรถภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลุ้นรับรางวัลลับเฉพาะ (Secret Reward)

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร

4. พนักงานบริษัท วอลโว่คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ เอเจนซี่ คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Secret Reward จะต้องรับมอบรถยนต์วอลโว่ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 17.00 น. มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ และสิทธิ์นั้นจะได้รับการมอบให้แก่ผู้โชคดีในลำดับต่อไป

6. จับรางวัลในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.

7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีบน Volvo Car Thailand Facebook Page (www.facebook.com/volvoth) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >> 

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)