โปรโมชั่น Toyota พฤศจิกายน 2564

Pawin Paireerak 1 พ.ย. 2564 | 1 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Toyota พฤศจิกายน 2564 สิทธิพิเศษที่โตโยต้าขนมามอบให้แบบจัดเต็ม ตลอดทั้งเดือน ตรวจสอบโปรโมชั่น Toyota ได้ในบทความนี้

โปรโมชั่น Toyota พฤศจิกายน 2564

โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together

โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together

“โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” พิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นและลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขายที่มีความประสงค์จะซื้อรถใหม่ หรือต้องการแนะนำเพื่อน คนรู้จักให้ซื้อรถยนต์โตโยต้า จะได้รับสิทธิพิเศษลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัลกิจกรรม “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together” สำหรับผู้ซื้อรถโตโยต้าทุกท่าน

 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองและออกรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น และลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไปตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมแนะนำเพื่อนให้ออกรถ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • รายละเอียดรางวัล มีดังนี้
  • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือรุ่น Apple ไอโฟน 13 Pro Max ความจุ 128GB มูลค่า 42,900 บาท (จำนวน 80 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2 แท็บเลต รุ่น Apple iPad ความจุ 256GB Wifi มูลค่า 16,900 บาท (จำนวน 100 รางวัล)
  • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ณ โชว์รูมโตโยต้ามูลค่า 10,000 บาท (จำนวน 170 รางวัล)
  • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ณ โชว์รูมโตโยต้ามูลค่า 5,000 บาท (จำนวน 650 รางวัล)
 • จับสลากรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทาง www.toyota.co.th และ ช่องทางเฟซบุ๊ก Toyota Motor Thailand
 • ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มีชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย กรณีเป็นลูกค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • บัตรกำนัลรางวัล ใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการ ณ โชว์รูมโตโยต้าเท่านั้น ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2565
 • บัตรกำนัลรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ หรือแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลข้างต้นให้กับผู้แทนจำหน่ายที่ลูกค้าออกรถ (สิ้นสุดการรับเอกสารในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
  • เอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เอกสารฉบับตัวจริง)
  • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล (กรณีลูกค้าในนามนิติบุคคล จะต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจ / แต่งตั้งตัวแทนรับรางวัลในนามบุคคลเท่านั้น)
  • สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 1 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จองตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)
  • หากเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

2. เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษส่วนลดดอกเบี้ยและส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับลูกค้าศูนย์บริการที่ออกรถใหม่ หรือแนะนำเพื่อนออกรถ กิจกรรมส่งเสริมการขาย “โตโยต้า ส่งต่อความสุขทั่วกัน Happy Together”

 • ลูกค้าจะต้องเข้ามารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการเป็นจำนวน 500 บาท ขึ้นไป  
 • ลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขาย ตามเงื่อนไขในข้อที่ 1 สามารถแนะนำเพื่อนเพื่อรับสิทธิส่วนลดพิเศษได้จำนวน 1 ท่านเท่านั้น
 • สิทธิส่วนลดพิเศษข้างต้นไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นนอกเหนือจากชื่อลูกค้าที่เข้ามารับบริการในข้อที่ 1 และลูกค้าที่ได้รับการแนะนำในข้อที่ 2 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้ามารับบริการหลังการขายในข้อที่ 1 จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในด้านส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมูลค่า 1,200 บาท ต่อเมื่อเพื่อนที่แนะนำได้ทำการซื้อรถใหม่โตโยต้าเรียบร้อยแล้ว
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 5,000 สิทธิ์

รายละเอียดของลูกค้าศูนย์บริการที่แนะนำเพื่อนออกรถ (ผู้แนะนำ)

 • ผู้ได้สิทธิ์เป็นผู้แนะนำต้องเป็นผู้ใช้รถโตโยต้า โดยใช้ชื่อในนามลูกค้าบุคคล โดยต้องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป ตั้งแต่ 18 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64 และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี, งานเคลม, อุปกรณ์ตกแต่ง, ต่อประกันภัย, การซื้ออะไหล่หน้าเคาน์เตอร์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานบริการ)
 • ผู้แนะนำที่เข้ารับบริการ 1 คน ต่อ 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์แนะนำเท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะได้รับ sms แจ้งรายละเอียดแคมเปญและการลงทะเบียนเลือกโปรแกรม และสิทธิ์แคมเปญภายใน 5 วันทำการหลังเข้ารับบริการและออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ จะส่ง sms รายละเอียดแคมเปญ และการลงทะเบียนเลือกโปรแกรม และสิทธิ์แคมเปญไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แนะนำ หมายเลขเดียวกันกับที่มีอยู่ในระบบผู้แทนจำหน่าย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่ง sms รายละเอียดแคมเปญฯ ไปยังผู้แนะนำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ กรณีผู้ได้สิทธิ์แนะนำไม่ได้รับ sms รายละเอียดแคมเปญฯ  อันเนื่องมาจากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ เครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ต การตั้งค่าโทรศัพท์ผู้ได้สิทธิ์ไม่รองรับระบบ sms
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลการส่ง sms รายละเอียดแคมเปญฯ แก่บุคคลอื่น
 • ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ

รายละเอียดสิทธิ์พิเศษส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับผู้แนะนำ

 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มูลค่า 1,200 บาท ( รวมน้ำมันเครื่อง, ปะเก็น, ไส้กรอง และค่าแรง ) ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ส่วนลดฯ ภายใน 31 ต.ค.65 โดยจะต้องใช้เป็นส่วนลดตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ถอนเป็นเงินสด/เครดิต หรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
 • รางวัลนี้จะมอบให้กับรถยนต์คันเดียวกันกับคันที่ผู้แนะนำได้นำเข้ารับบริการ
 • ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลข้างต้น ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่ ตั้งแต่ 18 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะส่งข้อความเพื่อยืนยันการรับรางวัลผ่านระบบ sms และ/หรือแอปพลิเคชัน ที-คอนเนค ถึงผู้แนะนำภายใน 45 วันหลังผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติซื้อและรับมอบรถยนต์ใหม่แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ชื้อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้แนะนำและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่ารางวัลที่ได้มอบแก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ของรางวัลให้แก่ผู้แนะนำเพียง 1 คน กรณีผู้ถูกแนะนำได้รับการแนะนำมาจากผู้แนะนำหลายคน

กิจกรรมลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชค 3 ต่อ

กิจกรรมลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชค 3 ต่อ

ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “นาทีทองโชค 3 ชั้น” ในการเปิดตัวออนไลน์ ไฮลักซ์ รีโว่ และ ฟอร์จูนเนอร์ ผ่าน Facebook Fanpage : Toyota Motor Thailand & Hilux Revo Thailand ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2564 และจองรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ หรือ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กันยายน 2564 และออกรถยนต์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

โชคชั้นที่ 1 : ส่วนลดสำหรับการซื้อรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ หรือ ฟอร์จูนเนอร์ทุกรุ่น มูลค่า 2,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 500 คนแรกต่อวัน รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล มูลค่ารวม 2,000,000 บาท

โชคชั้นที่ 2 : ลุ้นรับสิทธิ์รับ Ipad Air 4 64GB จำนวน 6 ชิ้นต่อวัน รวมทั้งสิ้น 12 สิทธิ์ มูลค่ารวม 292,800 บาท โดยมีรายละเอียดของรางวัล ดังนี้

วันที่ 10 กันยายน 2564 : Ipad Air 4 64GB wifi + cellular มูลค่า 24,400 บาท จำนวน 6 รางวัล วันที่ 11 กันยายน 2564 : Ipad Air 4 64GB wifi + cellular มูลค่า 24,400 บาท จำนวน 6 รางวัล

โชคชั้นที่ 3 : จับฉลากลูกค้าซื้อรถ จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,069,400 บาท โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

 • Iphone 12 Pro 256 GB ราคา 40,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง
 • Samsung  S21 256 GB ราคา 29,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง
 • Ipad air 4 256 GB wifi + cellular ราคา 29,400 บาท จำนวน 5 เครื่อง
 • Dyson เครื่องดูดฝุ่น Detech slim fluffy ราคา 21,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง
 • Gamin Forerunner Models 945 ราคา 19,990 บาท จำนวน 10 เครื่อง
 • ลำโพง B&O Beo play P6 ราคา 14,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง
 • Apple Watch Series 6 (Sport Band) ราคา 13,400 บาท จำนวน 10 เครื่อง

NEW COROLLA ALTIS

NEW COROLLA ALTIS
NEW COROLLA ALTIS

ชุดแต่ง STORM PACKAGE ราคา 16,000 บาท (ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้ง - ราคาเงินผ่อนที่เพิ่มคำนวณจากโปรแกรมเช่าซื้อปกติ ดาวน์ 20% ระยะเวลา 72 เดือน)

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด
 • ล้อใช้สำหรับแต่งเพื่อโชว์เท่านั้น ไม่มีวางจำหน่าย

NEW ATIV & NEW YARIS

NEW ATIV & NEW YARIS
NEW ATIV & NEW YARIS

ชุดแต่งใหม่ FLASH II PACKAGE ผ่อนเพิ่มเพียง 228 บาท/เดือน

 • ชุดแต่ง FLASH II สำหรับ ATIV ประกอบไปด้วย สเกิร์ตกันชนหน้า สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง คิ้วตกแต่งฝาท้าย และ ชุดกล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า ACTIVE SPEED
 • ชุดแต่ง FLASH II สำหรับ YARIS ประกอบไปด้วย สเกิร์ตกันชนหน้า สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง สปอยเลอร์หลังคา และ ชุดกล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า ACTIVE SPEED
 • ราคาเงินผ่อนที่เพิ่ม 228 บาท/เดือน ไม่รวมค่าติดตั้ง คำนวณจากโปรแกรมเช่าซื้อปกติ ATIV รุ่น ENTRY ดาวน์ 25% ระยะเวลา 84 เดือน
 • สเกิร์ตกันชนหน้า สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง คิ้วตกแต่งฝาท้าย และ สปอยเลอร์หลังคา รับประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ติดตั้งกับรถใหม่ (ต้องติดตั้งโดยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น) ระยะเวลารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 • ชุดกล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า ACTIVE SPEED รับประกันโดย บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด กรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบ เช่น ไฟไม่ติด หรือ เปลี่ยนโหมดไม่ได้ นับตั้งแต่วันส่งมอบชินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นกรณีที่ปลั๊กและตัวอุปกรณ์แตกหรือหัก รวมถึงสายไฟขาด หากเกิดปัญหา เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในการเปลี่ยนสินค้า ทาง บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด รับผิดชอบเฉพาะค่าจัดส่งจากบริษัท ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

FORTUNER MODELLISTA

FORTUNER MODELLISTA

เป็นเจ้าของ FORTUNER รุ่นมาตรฐาน

 • รับชุดแต่ง MODELLISTA มูลค่า 57,620 บาท (เฉพาะ Fortuner รุ่นมาตรฐาน (2.4G, 2.4V, 2.4V ขับเคลื่อน 4 ล้อ) สี White Pearl CS และ Attitude Black Mica)
 • รับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
 • ค่าแรงเช็กระยะ 100,000 กม.

CAMRY MODELLISTA UNVEIL YOUR UNIQUE IDENTITY

CAMRY MODELLISTA UNVEIL YOUR UNIQUE IDENTITY
CAMRY MODELLISTA UNVEIL YOUR UNIQUE IDENTITY

 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ ไม่รวมราคารับซื้อล้อและยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง CAMRY MODELLISTA (สเกิร์ตหน้า, สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา, สเกิร์ตหลัง, สปอยเลอร์ฝากระโปรงหลัง) และ ล้ออัลลอย MODELLISTA ขนาด 18 นิ้ว รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อน
 • ยางดันลอป แอลเอ็ม 705 (Dunlop LM705) ขนาด 235 / 45 / R18 รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อน

สินเชื่อรถยนต์ สถาบันการเงินที่เข้าร่วม

 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 10%
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 20%
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 20%

C-HR ชุดแต่งใหม่ HYPERLINE

C-HR ชุดแต่งใหม่ HYPERLINE
C-HR ชุดแต่งใหม่ HYPERLINE

 • เป็นเจ้าของ C-HR พร้อมชุดแต่งใหม่ HYPERLINE ราคา 25,900 บาท ผ่อนเพิ่มเพียง  377 บาท/เดือน
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้ง
 • ราคาเงินผ่อนที่เพิ่มคำนวณจากโปรแกรมเช่าซื้อปกติ ดาวน์ 25% ระยะเวลา 84 เดือน

COROLLA CROSS MODELLISTA รุ่นพิเศษ จำนวนจำกัด

COROLLA CROSS MODELLISTA รุ่นพิเศษ จำนวนจำกัด

 • รุ่นพิเศษ Corolla Cross Modellista เฉพาะรุ่น Hybrid Premium Safety และ Hybrid Premium เท่านั้น จำนวนจำกัด 250 คัน
 • อุปกรณ์ตกแต่ง Modellista (สเกิร์ตหน้า, สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา, สเกิร์ตหลัง และล้อแม็ก 18 นิ้ว) มูลค่า 41,500 บาท มีเฉพาะสี Celestite Gray Metallic, Platinum White Pearl และ Metal Stream Metallic ประกอบและติดตั้งโดย บริษัท ทีซีดี เอเชีย เซลส์ จำกัด
 • อุปกรณ์ตกแต่งรับประกันสูงสุดในระยะเวลา 36 เดือน หรือระยะ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน) ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีซีดี เอเชีย เซลส์ จำกัด
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทำสีหลังคาดำ
 • สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เพื่อการโฆษณาอาจแตกต่างจากสีจริง

COROLLA CROSS URBAN SPORT

COROLLA CROSS URBAN SPORT
COROLLA CROSS URBAN SPORT

 • ชุดแต่งใหม่กับสไตล์สุดชิค ผ่อนเพิ่มเพียง 850 บาท/เดือน
 • เป็นเจ้าของ โคโรล่า ครอส พร้อม ชุดแต่งใหม่ URBAN SPORT ราคา 51,900 บาท
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าทำสีหลังคาดำ

COROLLA CROSS ADVENTURE

COROLLA CROSS ADVENTURE
COROLLA CROSS ADVENTURE

 • ชุดแต่งใหม่กับสไตล์สุดลุย ผ่อนเพิ่มเพียง 960 บาท/เดือน
 • เป็นเจ้าของ โคโรลล่า ครอส พร้อม ชุดแต่งใหม่ ADVENTURE ราคา 58,900 บาท
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้ง - ราคาเงินผ่อนที่เพิ่มคำนวณจากโปรแกรมเช่าซื้อปกติ ดาวน์ 25% ระยะเวลา 72 เดือน สำหรับรุ่น Hybrid Premium
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แร็คหลังคา ไม่สามารถติดตั้งในรุ่น Hybrid Premium Safety
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ติดตั้งกับรถรุ่นใหม่ (ต้องติดตั้ง จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น) ระยะเวลารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน อ้างอิงจากคู่มือ รับประกันคุณภาพรถยนต์
 • ล้อ Lenso รับประกันโครงสร้างล้อ 10 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
 • แร็คหลังคา รับประกัน 6 เดือน ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีเคที ไฟเบอร์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)