โปรโมชั่น Mitsubishi ตุลาคม 2563 ใหม่

Darika Jainukul 5 ต.ค. 2563 | 391 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Mitsubishi ตุลาคม 2563 ข้อเสนอดี ๆ ที่มิตซูบิชิพร้อมมอบให้คุณแบบบจัดหนัก เช็กโปรโมชั่น Mitsubishi ได้แล้วที่นี่

โปรโมชั่น Mitsubishi ตุลาคม 2563

มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020

มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020
มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020

กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020”

1. สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (ลูกค้าเดิม) เพียงแนะนำคนรู้จักให้จองและรับรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่รุ่นใดก็ได้ (ลูกค้าใหม่) ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020” โดยมีรายละเอียดของของรางวัลดังต่อไปนี้

ลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือนประกอบด้วย ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 116.6 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 400,000 บาทต่อเดือน
 • รางวัลที่ 2 ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 5.2 กรัม มูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 300,000 บาทต่อเดือน

รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 192 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

2. ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า (“ผู้ร่วมรายการ”) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

2.1 สำหรับลูกค้าเดิม จะต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย 

 • ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม
 • หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน
 • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม

2.2 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2563
 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2563
 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2564
 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2564

3. จำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ร่วมรายการจะได้รับขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้าใหม่รับมอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • มิตซูบิชิ มิราจ ได้รับ 1 สิทธิ์
 • มิตซูบิชิ แอททราจ ได้รับ 1 สิทธิ์
 • มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ได้รับ 1 สิทธิ์
 • มิตซูบิชิ ไทรทัน ได้รับ 1 สิทธิ์
 • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ได้รับ 3 สิทธิ์

4. บริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

 • จับรางวัลประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
 • จับรางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.
 • จับรางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.
 • จับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.
 • จับรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
 • จับรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

 • Website: http://www.mitsubishi-motors.co.th
 • Facebook: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • Mobile Application: M-Drive presented by Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.

6. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

7. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

8. ลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) ธุรกิจรถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020”

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย

Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย
Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย

ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรม Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 21,000,000 บาท โดยจะมีการจับรางวัลทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 สำหรับของรางวัลจะมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

- สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิแอททราจ มิตซูบิชิมิราจ มิตซูบิชิไทรทัน มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ หรือ มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือน ดังต่อไปนี้

 • รางวัลประจำเดือน ตุลาคม 2563

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2563 ทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 • รางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทันที 1 สิทธิ์ จับรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 • รางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2563 ทันที 1 สิทธิ์ จับรางวัล ในวันที่ 13 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 มกราคม 2564

 • รางวัลประจำเดือน มกราคม 2564

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2564 ทันที 1 สิทธิ์ จับรางวัล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

-  บริษัทจะดำเนินการแจ้งสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางระบบ SMS ภายใน 7 วัน 

- บุคคลในครอบครัวและพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 

- ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) ธุรกิจรถเช่า (Leasing) รถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และลูกค้าในนามนิติบุคคล ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

 • Website: http://www.mitsubishi-motors.co.th
 • Facebook: http://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • Line Official: Mitsubishi Motors Th

- สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล จำกัดสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น 

ระยะเวลากิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์
ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์

 • เมื่อซื้อมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เลือกรับ
  • ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 งวด)
  • แพ็กเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม 1 - 31 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน
ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน

 • เมื่อซื้อมิตซูบิชิ ไทรทัน เลือกรับ
  • ผ่อนเริ่มต้น 3,080
  • ดาวน์เริ่มต้น 25,300 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี 
 • ส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (

ระยะเวลากิจกรรม 1 - 31 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ และ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน ใหม่

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ และ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน ใหม่
ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ และ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน ใหม่

เมื่อซื้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ และ ปาเจโร สปอร์ต อีลิท เอดิชัน รับข้อเสนอ 

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 งวด)
 • รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี 
 • รับฟรี แพ็กเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle) 
 • ส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม 1 - 31 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ

ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ
ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ

 เมื่อซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ รับข้อเสนอ

 • ผ่อนเริ่มต้น 3,150 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี 
 • รับฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี 
 • ส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม 1 - 31 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ มิราจ

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ มิราจ
ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ มิราจ

เมื่อซื้อมิตซูบิชิ มิราจ รับข้อเสนอ 

 • ผ่อนเริ่มต้น 2,901 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี 
 • รับฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปีพร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี 
 • ส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม 1 - 31 ตุลาคม 2563

พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ

พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ
พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ

1. ลูกค้ามิตซูบิชิรับฟรีประกันคุณภาพรถยนต์และค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุดกว่า 92,000 บาท ตลอดการรับประกันคุณภาพรถยนต์

2. บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ

3. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

4. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

5. ผ้าเบรก จานเบรกหรือโช้คอัพ ลดสูงสุด 15% มูลค่าส่วนลดสูงสุดกว่า 3,500 บาท

6. ฟรีของที่ระลึก แก้วเก็บความร้อนเย็น มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและมียอดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ขึ้นไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

7. นำแบตเตอรี่รถยนต์เก่ามาแลกส่วนลดมูลค่า 300 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่เป็น 15 เดือน

8. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)

9. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)