โปรโมชั่น Mercedes-Benz แทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

Bento 14 พ.ค. 2563 | 974 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Mercedes-Benz รับส่วนลด 5,000 บาท เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ใช้บริการรักษารถยนต์ ภายในระยะโปรโมชั่น Mercedes-Benz วันที่ 15 พ.ค.-15 มิ.ย.63

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ปล่อยโปรโมชั่น Mercedes-Benz แทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ทุ่มเท กาย และใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ทางเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละ จึงอยากขอบคุณด้วยการมอบส่วนลดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อเข้ารับบริการบำรุงรักษารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์บริการรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

โปรโมชั่น Mercedes-Benz แทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์รับส่วนลดทันที 5,000 บาท เมื่อใช้บริการ Service A หรือ Service B

เมื่อต้องการใช้บริการกรุณาติดต่อนัดหมายกับศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ล่วงหน้า หรือนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น Kawasaki พฤษภาคม 2563

โปรโมชั่น Suzuki พฤษภาคม 2563

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)