โปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”

RodPenRai 25 มิ.ย. 2562 | 48 View | โปรโมชั่น

ISUZU มอบความพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษของ ISUZU ด้วยการจัดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ” พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายทั้งแจกทั้งแถม สมกับที่ลูกค้าคนพิเศษให้การสนับสนุน ISUZU ด้วยดีเสมอมา

 “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”

 “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”

ความปลอดภัยของลูกค้า ISUZU ถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งที่ทาง ISUZU ใส่ใจและความดูแลลูกค้า ISUZU ด้วยดีเสมอมา และจากความห่วงใยนี้ ISUZU จึงได้จัดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”  เพื่อให้ลูกค้า ISUZU ได้รับสิทธิพิเศษตรวจเช็คระยะ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้รถและการเดินทาง และลูกค้า ISUZU ที่เข้าร่วมโปรแกรมบริการ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น ก็จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมาย โดยรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZUฯ มีดังนี้

รายละเอียดโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”

 •  ราคาแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

ราคาแพ็กเกจอิซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
ราคาแพ็กเกจอิซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ”

เงื่อนไขการเข้ารับบริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
รถยนต์ที่สามารถเข้ารับบริการโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

 • จะต้องนำรถเข้าเช็กระยะตามกำหนดทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ISUZU อย่างต่อเนื่อง และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • จะต้องเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะจากศูนย์บริการมาตรฐาน ISUZU ที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษารถยนต์ ISUZU เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
 • จะต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่าย ISUZU และต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • จะต้องเป็นรถที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

 

เงื่อนไขการให้บริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

 • ไม่รวมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็กตามระยะทาง การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น สารหล่อลื่น การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ เป็นต้น
 • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความคุ้มครองอะไหล่บางรายการ ภายใต้โปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
 • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

ลูกค้า ISUZU สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ISUZU : “ลูกค้า ISUZU รับสิทธิพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ” เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ISUZU ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง  021180777 และบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ http://isuzu-tis.com

 

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)