โปรโมชั่น Isuzu เมษายน 2564 อัปเดต

Darika Jainukul 8 เม.ย. 2564 | 355 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Isuzu เมษายน 2564 ทุกรุ่น สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชั่น Isuzu เมษายน 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,724 บาท ต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,524 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นไฮแลนเดอร์ LDA 2 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,724 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,524 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสปีด 2 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 4,893 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 5,693 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสปาร์ค บี1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%

- ดาวน์เริ่มต้น 27,350 บาท คำนวณจากรุ่นสปาร์ค บี 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดาสีธรรมดา กรณีดาวน์ 5% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.85%

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 7,682 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 8,482 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นไฮแลนเดอร์ L DA 4 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95%

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน จะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,517 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,317 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสปาร์ค เอส 1,900 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,496 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,296 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นสเปซแค็บ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

- ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและเป็นเจ้าของรถ จะได้รับความคุ้มครองขยายการรับประกันเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับลูกค้าทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4

- ดาวน์เริ่มต้น 33,750 บาท คำนวณจากรุ่นสปาร์ค เอส 4×4 3,000 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 5% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.85%

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุวีครอส 4x4

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุวีครอส 4x4
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุวีครอส 4x4

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์

โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์
โปรร้อนแรง แซงทุกข้อเสนอ กับอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,253 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,053 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นแค็บโฟร์ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95%

- ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564

ออลนิว มิว-เอ็กซ์ ราคาพิเศษช่วงแนะนำ พร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษ 1.49%

สำหรับท่านเจ้าของรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป ทุกยี่ห้อ รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท
สำหรับท่านเจ้าของรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป ทุกยี่ห้อ รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน เมื่อซื้อรถ ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ทุกรุ่น

- คำนวณจากรุ่น Active 1,900 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ

- ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและเป็นเจ้าของรถ จะได้รับความคุ้มครองขยายการรับประกันเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับลูกค้าทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564

สุขยกบ้าน...สิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัวอีซูซุ

สุขยกบ้าน...สิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัวอีซูซุ
สุขยกบ้าน...สิทธิพิเศษเฉพาะครอบครัวอีซูซุ

 • ท่านเจ้าของรถอีซูซุรุ่นใดก็ได้ สามารถร่วมรายการได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

โปรร้อนแรง ขับฟรี 90 วัน

โปรร้อนแรง ขับฟรี 90 วัน
โปรร้อนแรง ขับฟรี 90 วัน

- ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วันจะเริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2564 – 30 เม.ย. 2564

อีซูซุ เคียงคู่ ดูแลคุณ

อีซูซุ เคียงคู่ ดูแลคุณ
อีซูซุ เคียงคู่ ดูแลคุณ

1. รับส่วนลด 15% สำหรับอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชรเท่านั้น (กรณีที่ไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%)

2. ศูนย์บริการที่เข้าร่วมแพ็กเกจล้างแอร์ และอบโอโซน ในราคาพิเศษ 1,999 บาท

3. รับส่วนลดเส้นละ 300 บาท เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อบริดจสโตน ที่ศูนย์บริการฯ ทุก ๆ 1 เส้น 

 • สำหรับลูกค้าทั่วไปและสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับระดับบรอนซ์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับระดับอื่นได้

4. สามารถแบ่งชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด (สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และ ธนาคารกรุงเทพ)
 • ธนาคารที่ร่วมรายการของแต่ละศูนย์บริการอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

5. รายการตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นรถ)

อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ

อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ
อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

 • จะต้องนำรถเข้าเช็กระยะตามกำหนดทุก ๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่อง และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • จะต้องเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
 • จะต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายอีซูซุและต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • จะต้องเป็นรถที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

เงื่อนไขการให้บริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

 • ไม่รวมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็กตามระยะทาง การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น สารหล่อลื่น การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ เป็นต้น
 • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความคุ้มครองอะไหล่บางรายการ ภายใต้โปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดี ๆ ให้เพื่อน

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดี ๆ ให้เพื่อน
ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดี ๆ ให้เพื่อน

- เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ หรือ รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 รับสิทธิชิง

- รางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท และรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 300 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 51 รางวัล

- จับรางวัลทุก ๆ วันที่ 8 ของเดือน เวลา 11.00 น.

 • 8 ก.พ. 2564
 • 8 มี.ค. 2564
 • 8 เม.ย. 2564
 • 10 พ.ค. 2564
 • 8 มิ.ย. 2564
 • 8 ก.ค. 2564

- ประกาศผลรางวัล ในวันดังต่อไปนี้

 • 23 ก.พ. 2564
 • 23 มี.ค. 2564
 • 27 เม.ย. 2564
 • 25 พ.ค. 2564
 • 23 มิ.ย. 2564
 • 22 ก.ค. 2564

- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้

- ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

- ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อ และรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

- พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

- ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

อีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณ

อีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณ
อีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณ

1. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร รับฟรีเสื้อยืดอีซูซุ มูลค่า 300 บาท

2. รายชื่อศูนย์บริการที่เข้าร่วมแพ็กเกจล้างแอร์ และอบโอโซน ในราคาพิเศษ 1,999บาท

3. ส่วนลดค่าอะไหล่ 15%

 • สำหรับอะไหล่ ไส้กรองอากาศ น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชรเท่านั้น
 • ไส้กรองอากาศ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดการตรวจเช็กตามระยะได้
 • กรณีที่ไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%

4. รายการตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ

5. แบ่งชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 9 เดือน

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด (สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์)
 • ธนาคารที่ร่วมรายการของแต่ละศูนย์บริการอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)