โปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”

น้ำเพชร 16 พ.ค. 2562 | 149 View | โปรโมชั่น

HONDA ออกมาประกาศมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้า HONDA CR-V Diesel ด้วยการจัดโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท” เพื่อเป็นการคืนกำไรและถือว่าเป็นของขวัญปลอบใจให้คลายร้อน

“ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”
“ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”

ลูกค้า  HONDA CR-V Diesel ที่จองและรับรถ HONDA CR-V Diesel ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ จะได้รับข้อเสนอพิเศษเป็นของขวัญปลอบใจให้คลายร้อนด้วยโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”  ที่นอกจากลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ SUV สุดหรูระดับพรีเมียม ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ แล้ว ยังประหยัดเงินค่าน้ำมันได้อีกตั้ง 12,000 บาท ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA ฯ มีดังนี้

HONDA CR-V
HONDA CR-V

รายละเอียดโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”

  • ลูกค้า  HONDA CR-V Diesel จะได้รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท เมื่อจองและรับรถ HONDA CR-V Diesel ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท”

  • โปรโมชั่น HONDA ฯ นี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ HONDA CR-V Diesel ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่  31 พฤษภาคม 2562 นี้ เท่านั้น ผ่านทางผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

  • บัตรเติมน้ำมันมูลค่ารวม 12,000 บาท สําหรับใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท.ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศและไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

  • เงื่อนไขการใช้บัตรเติมน้ำมันเป็นไปตามที่บริษัท ปตท.จำกัด กำหนด

  • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันภายใน 30 วัน หลังเดือนที่รับรถยนต์ ผ่านทางผู้จำหน่ายที่ลูกค้ารับรถยนต์

  • ไม่ครอบคลุมลูกค้าที่ซื้อในลักษณะเชิงพาณิชย์ เช่น ขายกลุ่ม (Fleet) หรือเช่า (Leasing) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้า  HONDA CR-V Diesel สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถ HONDA CR-V Diesel วันนี้ รับ ฟรี! บัตรน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท” เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม HONDA ทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือ ศูนย์บริการข้อมูล HONDA 24 ชั่วโมง โทร 02 341 777  หรือ https://www.honda.co.th

 

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)