โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

Darika Jainukul 5 ก.ย. 2565 | 1 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565

Next-Gen Ford Everest Titanium+

Next-Gen Ford Everest Titanium+

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Everest Sport

Next-Gen Ford Everest Sport

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Everest Trend

Next-Gen Ford Everest Trend

 • ดอกเบี้ย 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT

Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT

 • ดอกเบี้ย 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Double Cab Wildtrak

Next-Gen Ford Ranger Double Cab Wildtrak

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Double Cab Sport

Next-Gen Ford Ranger Double Cab Sport

 • ดอกเบี้ย 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo 4x4 6MT

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo 4x4 6MT

 • ผ่อนเพียง 9,704 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT

 • ผ่อนเพียง 9,535 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT

 • ผ่อนเพียง 9,027 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XLT 

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XLT 

 • ดอกเบี้ย 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT

 • ผ่อนเพียง 6,999 บาทต่อเดือน (ปีแรก) และผ่อน 8,420 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-7 คำนวณที่ดาวน์ 27% ดอกเบี้ย 3.19%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT

 • ผ่อนเพียง 6,299 บาทต่อเดือน (ปีแรก) และผ่อน 7,686 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-7 คำนวณที่ดาวน์ 27% ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT

Next-Gen Ford Ranger Double Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT

 • ผ่อนเพียง 7,995 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.19%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT

Next-Gen Ford Ranger Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT

 • ผ่อนเพียง 7,174 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Next-Gen Ford Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 6MT

Next-Gen Ford Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 6MT

 • ผ่อนเพียง 7,874 บาทต่อเดือน คำนวณที่ดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.79%
 • รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี /150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Ford Mustang

Ford Mustang

 • โปรแกรมรับประกันคุณภาพรถ (Extended Warranty) จำนวน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ด้วยเงื่อนไขการคุ้มครองเดียวกันกับการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ตามปกติ
 • โปรแกรมบํารุงรักษารถตามระยะ (SSP-Scheduled Service Plan) ซึ่งครอบคลุมค่าอะไหล่และค่าแรงทุกรายการสําหรับการเช็คระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจํานวน 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในสมุดรับประกันคุณภาพ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี เช่น การให้ความช่วยเหลือในกรณีรถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง ลืมกุญแจ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)