โปรโมชั่น Ford กรกฎาคม 2565 อัปเดต

Napatthorn Khumpai 4 ก.ค. 2565 | 1 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Ford กรกฎาคม 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Ford กรกฎาคม 2565

ฟอร์ดเอเวอเรสต์ รุ่น NEXT-GEN TITANIUM+ 4X4

ฟอร์ดเอเวอเรสต์ รุ่น NEXT-GEN TITANIUM+ 4X4

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ดเอเวอเรสต์ รุ่น NEXT-GEN SPORT

ฟอร์ดเอเวอเรสต์ รุ่น NEXT-GEN SPORT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB RAPTOR 3.0L V6 TWIN-TURBO ECOBOOST 4WD 10AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB RAPTOR 3.0L V6 TWIN-TURBO ECOBOOST 4WD 10AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L BI-TURBO 4X4 10AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L BI-TURBO 4X4 10AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L BI-TURBO HR 10AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L BI-TURBO HR 10AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO HR 6AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO HR 6AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO HR 6MT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO 4X4 6AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO 4X4 6AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO HR 6AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO HR 6AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB SPORT 2.0L TURBO HR 6MT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT 2.0L TURBO HR 6AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT 2.0L TURBO HR 6AT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT 2.0L TURBO HR 6AT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT 2.0L TURBO 4X4 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XL+ 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XL+ 2.0L TURBO HR 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XL 2.0L TURBO LR 5MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER DOUBLE CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XL 2.0L TURBO LR 5MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER OPEN CAB XLT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER STANDARD CAB XL 2.0L TURBO 4X4 6MT

ฟอร์ด NEXT-GEN RANGER STANDARD CAB XL 2.0L TURBO 4X4 6MT

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure ปีแรก รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)