โปรโมชั่น “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท”

น้ำเพชร 2 ก.ค. 2562 | 127 View | โปรโมชั่น

HONDA คืนกำไรให้กับลูกค้า HONDA ด้วยการจัดโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท” ซึ่งลูกค้า HONDA จะได้ลุ้นรับรางวัลทองคำ 1 ล้านบาท เดือนละ 5 รางวัล นาน 4 เดือน

“ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท”
“ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท”

วันนี้ HONDA มีข่าวดี ข่าวด่วนมาฝากสาวก HONDA ที่กำลังจะออกรถยนต์ HONDA เพราะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้า HONDA จะได้รับข้อเสนอดีๆ จากโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท” ซึ่งโปรโมชั่น HONDAฯ นี้  ลูกค้าจะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งทาง HONDA จะจับรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือนๆ ละ 5 รางวัล โดยรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท” มีดังนี้

รถยนต์ HONDA
โปรโมชั่นรถยนต์ HONDA 2019

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท”

รายละเอียดโปรโมชั่น HONDA :

 • ลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้จะได้รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ 20 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท รวมมูลค่า 20 ล้านบาท
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คัน
 • ลูกค้าจะได้รับข้อความ (SMS) เพื่อยืนยันสิทธิ์การลุ้นรางวัลภายใน 48 ชม. หลังจากซื้อและรับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว 
 • บริษัทฯ จะดึงข้อมูลลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล โดยยึดจากใบกำกับภาษีและการยืนยันการส่งมอบรถยนต์ในระบบ มาพิมพ์รายชื่อลูกค้าเป็นคูปองเพื่อนำมาจับรางวัลทุกเดือน  เดือนละ 5 รางวัล  รวม 4 ครั้ง
 • คูปองที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะนำมารวมเพื่อจับรางวัลในเดือนต่อๆ  ไป
 • บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีครั้งที่ 1-4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 27 หมู่ 14 ซ.เสรีไทย 87 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

รายละเอียดการจับรางวัล :

 • ครั้งที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562  จับรางวัลวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 • ครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 กันยายน 2562  
 • ครั้งที่ 3 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 ตุลาคม 2562
 • ครั้งที่ 4 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่  1-4  ผ่านทาง www.honda.co.th
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA :

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่ซื้อและรับรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ HONDA อย่างเป็นทางการ ไม่รวมลูกค้าที่ซื้อในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) รถเช่า (Leasing) หรือรถยนต์ที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัลที่ได้รับ ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในใบกำกับภาษีที่จับรางวัลได้เท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • พนักงานของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้ 

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น HONDA : “ออกรถยนต์ HONDA รุ่นใดก็ได้วันนี้ จะได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำ 20 รางวัล รวมมูลค่า 20 ล้านบาท” เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม HONDA  หรือ Honda Call Center โทร. 0-2341-7777 หรือ https://www.honda.co.th/promotions

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)