โปรโมชัน Mitsubishi ธันวาคม 2563 ใหม่

Napatthorn Khumpai 17 ธ.ค. 2563 | 269 View | โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Mitsubishi ธันวาคม 2563 ข้อเสนอดี ๆ ที่มิตซูบิชิพร้อมมอบให้คุณแบบบจัดหนัก เช็กโปรโมชั่น Mitsubishi ได้แล้วที่นี่

โปรโมชัน Mitsubishi ธันวาคม 2563

Outlander PHEV รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี

Outlander PHEV รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี
Outlander PHEV รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

 • รับฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 20,200 บาท และฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท 
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 34,300 บาท 
 • รับฟรี ค่าติดตั้งจุดชาร์จไฟ มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท 
 • รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี 

ระยะเวลาโปรโมชัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

กิจกรรมชวนแชร์ เทคแคร์แฟมิลีไปกับ Mitsubishi Xpander

กิจกรรมชวนแชร์ เทคแคร์แฟมิลีไปกับ Mitsubishi Xpander
กิจกรรมชวนแชร์ เทคแคร์แฟมิลีไปกับ Mitsubishi Xpander

กิจกรรม แชร์ภาพประสบการณ์ความประทับใจของคุณและครอบครัว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ กับ Xpander ของคุณ ชิงรางวัลที่พักสุดหรู 10 รางวัล

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

โพสต์รูปถ่ายของคุณและครอบครัวกับรถ Mitsubishi Xpander ที่คุณประทับใจในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Official Facebook Fanpage : Mitsubishi Motors Thailand พร้อมบรรยายความรู้สึก ความประทับใจในรูปนี้ และติดแฮชแท็ก #MitsubishiXpander #ประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่า

***บริษัทขอจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โพสต์รูปถ่ายพร้อมบรรยายความรู้สึกมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทจะพิจารณาจากโพสต์แรกสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

2. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

3. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

4. เกณฑ์การตัดสินและของรางวัล

บริษัทจะคัดเลือกรูปภาพพร้อมข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 10 อันดับแรก จะได้รับบัตรกำนัลที่พัก 1 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Thames Garden ขนาด 40 ตารางเมตร ของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) รางวัลละ 1 ใบ มูลค่าใบละ 5,500 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ารวม 55,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของรถยนต์ New Mitsubishi Xpander และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ

 • บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Fanpage
 • สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้ที่ โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) 66 (0)2 949 2463

5. เงื่อนไขการรับของรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พักของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) มูลค่า 5,500 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อบัญชี บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บัญชีเลขที่ 175-420078-8 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา คลองเตย

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ด้วยการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์, หลักฐานการโอนชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์และการออกใบกำกับภาษี โดยบริษัทจะเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Xpander Cross รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี

Xpander Cross รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี
Xpander Cross รับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สำหรับลูกค้าที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่า 48 งวด
 • เลือกรับ ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,810 บาท และ ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,800 บาท 
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

Xpander รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน 

Xpander รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน 
Xpander รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 48 เดือน 

 • เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ประหยัดสูงสุด 26,190 บาท เมื่อดาวน์เริ่มต้น 25% ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ 48 งวด
 • หรือ แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,810 บาท และฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท 
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,000 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี 
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive 

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

New Attrage and New Mirage ประหยัดสูงสุด 88,500 บาท

New Attrage and New Mirage ประหยัดสูงสุด 88,500 บาท
New Attrage and New Mirage ประหยัดสูงสุด 88,500 บาท

 • ผ่อนเริ่มต้น 1,901 บาท (มิตซูบิชิ ช่วยผ่อนเดือนที่ 1-10 เดือนละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท)
  • เริ่มต้นผ่อนชำระเพียง 1,901 บาท สำหรับมิตซูบิชิ มิราจ รุ่น GLX MT ดาวน์ 15% ดอกเบี้ย 3.29% ต่อปี ผ่อน 1,901 บาท งวดที่ 1-10 และผ่อน 5,901 บาท งวดที่ 11-84
  • เริ่มต้นผ่อนชำระเพียง 2,150 บาท สำหรับมิตซูบิชิ แอททราจ รุ่น GLX MT ดาวน์ 15% ดอกเบี้ย 3.29% ต่อปี ผ่อน 2,150 บาท งวดที่ 1-10 และ ผ่อน 6,150 บาท งวดที่ 11-84
 • เลือกรับ ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 21,963 บาท และฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • หรือ บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,600 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท ผ่าน M-Drive

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม่ หรือ มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่ รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

New Pajero Sport และ New Pajero Sport Elite Edition

New Pajero Sport และ New Pajero Sport Elite Edition
New Pajero Sport และ New Pajero Sport Elite Edition

 • เลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ประหยัดสูงสุด 49,470 บาท เมื่อดาวน์เริ่มต้น 25% ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ 48 งวด
 • รับฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,376 บาท และฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 29,300 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle)
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท ผ่าน M-Drive

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

New Triton ประหยัดสูงสุด 93,370 บาท สำหรับ รุ่นเมกะ แค็บ

New Triton ประหยัดสูงสุด 93,370 บาท สำหรับ รุ่นเมกะ แค็บ
New Triton ประหยัดสูงสุด 93,370 บาท สำหรับ รุ่นเมกะ แค็บ

 • ผ่อนเริ่มต้น 3,080 บาท (มิตซูบิชิช่วยผ่อน เดือนที่ 1-10 เดือนละ 4,500 บาท รวมมูลค่า 45,000 บาท)
  • เริ่มต้นผ่อนชำระเพียง 3,080 บาท สำหรับรุ่น เมกะ แค็บ 2.5GL 5MT ดาวน์ 15% ของราคารถยนต์ ดอกเบี้ย 3.49% ต่อปี ผ่อน 3,080 บาท งวดที่ 1-10 และ ผ่อน 7,580 บาท งวดที่ 11-84
 • แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 21,523 บาท และฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,900 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

New Triton ประหยัดสูงสุด 103,000 บาท สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ

New Triton ประหยัดสูงสุด 103,000 บาท สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ
New Triton ประหยัดสูงสุด 103,000 บาท สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ

 • ผ่อนเริ่มต้น 5,758 บาท (มิตซูบิชิช่วยผ่อน เดือนที่ 1-10 เดือนละ 4,500 บาท รวมมูลค่า 45,000 บาท)
  • เริ่มต้นผ่อนชำระเพียง 5,758 บาท สำหรับรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GLS 6MT ดาวน์ 15% ของราคารถยนต์ ดอกเบี้ย 3.29% ต่อปี* ผ่อน 5,758 บาท งวดที่ 1-10 และ ผ่อน 10,258 บาท งวดที่ 11-84
 • แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 26,219 บาท และฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,900 บาท
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี
 • รับฟรี อุปกรณ์ตกแต่งซุ้มล้อ มูลค่า 5,500 บาท
 • ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน ทัน ใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application

จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application
จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบริการจองรถยนต์ มิตซูบิชิ รูปแบบใหม่แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน M-Drive เป็นครั้งแรก โดยผู้ที่สนใจสามารถจองรถรุ่นยอดนิยม ได้แก่ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ และมิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการทราบผลการขออนุมัติวงเงินกู้เบื้องต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อโชว์รูมและสถาบันการเงินด้วยตัวเอง

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย

Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย
Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย

ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรม Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 21,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ*มิตซูบิชิแอททราจ มิตซูบิชิมิราจ มิตซูบิชิไทรทัน มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ หรือ มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2563 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการจองและรับรถมิตซูบิชิ 1 คัน จับรางวัล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งของรางวัล มีดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิ คันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิ คันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

รางวัลประจำเดือน มกราคม 2564

สำหรับลูกค้าที่จองรถมิตซูบิชิแอททราจ มิตซูบิชิมิราจ มิตซูบิชิไทรทัน มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ หรือ มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2564 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการจองและรับรถมิตซูบิชิ 1 คัน จับรางวัล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งของรางวัล มีดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิคันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 8,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิ คันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

- บริษัทจะดำเนินการแจ้งสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางระบบ SMS ภายใน 7 วัน

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

 • Website: mitsubishi-motors.co.th
 • Facebook: facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • Line Official: MitsubishiMotorsTh

- สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล จำกัดสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น

พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ

พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ
พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง เราดูแล...คุณแค่ขับ

1. ลูกค้ามิตซูบิชิรับฟรีประกันคุณภาพรถยนต์และค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุดกว่า 92,000 บาท ตลอดการรับประกันคุณภาพรถยนต์ (สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่ซื้อรถตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

2. บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ

3. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

4. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

5. ผ้าเบรก จานเบรกหรือโช้คอัพ ลดสูงสุด 15% มูลค่าส่วนลดสูงสุดกว่า 3,500 บาท

6. ฟรีของที่ระลึก แก้วเก็บความร้อนเย็น มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและมียอดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ขึ้นไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

7. นำแบตเตอรี่รถยนต์เก่ามาแลกส่วนลดมูลค่า 300 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่เป็น 15 เดือน

8. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)

9. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ (ต้องมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ)

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >> 

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)