อีซูซุใจดี ขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์อีซูซุ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่น

น้ำเพชร 2 ต.ค. 2561 | 64 View | โปรโมชั่น

อีซูซใส่ใจในทุกความปลอดภัยและการให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าอีซูซุทุกคน ด้วยขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์อีซูซุ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่น ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อีซูซุใจดี ขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์อีซูซุ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่น ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ของครอบครัวอิซูซุ  โดยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่นจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์ ISUZU D-MAX และรถยนต์ Isuzu MU-X โดยรถใหม่อีซูซุจะดูแลเพิ่มจากเดิม 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรเพิ่มความคุมครองบวกไปอีก 2 ปี หรือระยะทางเพิ่มสูงสุด 60,000 กม. (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น)  และสำหรับการ ขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์อีซูซุ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่น มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

รถยนต์ที่สามารถเข้ารับบริการโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

  • จะต้องนำรถเข้าเช็กระยะตามกำหนดทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่อง และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • จะต้องเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น 
  • จะต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายอีซูซุและต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
  • จะต้องเป็นรถที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

ราคาและตารางผ่อนรถ The New ISUZU MU-X 2018-2019 รถ SUV สไตล์สปอร์ตสุดหรู ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการขับขี่

เงื่อนไขการให้บริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

  • ไม่รวมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็กตามระยะทาง การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น สารหล่อลื่น การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ เป็นต้น
  • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
  • ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความคุ้มครองอะไหล่บางรายการ ภายใต้โปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

หมายเหตุ
– กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

ลูกค้า Isuzu สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการ ขยายระยะเวลาความคุ้มครองรถยนต์อีซูซุ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทโพรเทคชั่น ที่โชว์รูม Isuzu ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง 021180777 หรือ http://isuzu-tis.com/

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)