รวมโปรโมชั่น Motor Show 2021

Napatthorn Khumpai 24 มี.ค. 2564 | 73 View | โปรโมชั่น

รวบรวมโปรโมชั่น Motor Show 2021 ข้อเสนอดี ๆ จากค่ายรถต่าง ๆ ในงานมอเตอร์โชว์ โปรฯ ไหนจะโดนใจ มาดูกัน!

โปรโมชั่น Motor Show 2021 Toyota Drive Me Easy ซื้อง่ายได้ลุ้นล้าน

Toyota Drive Me Easy ซื้อง่ายได้ลุ้นล้าน
Toyota Drive Me Easy ซื้อง่ายได้ลุ้นล้าน

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล

รายละเอียดรางวัล รวมทั้งสิ้น 93 รางวัล มูลค่า 10,000,000  บาท

 • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
 • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 80 รางวัล 

หมายเหตุ

- ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

รางวัลข้างต้นใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ รถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการของโตโยต้าเท่านั้น รางวัลบัตรกำนัลสามารถใช้ได้เต็มมูลค่าของบัตรกำนัล

ดูเพิ่มเติม:  โปรโมชั่น รถยนต์

- คณะกรรมการจะทำการจับสลากรางวัลผู้โชคดี วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ทาง www.toyota.co.th และช่องทาง Facebook Toyota Motor Thailand) รางวัลข้างต้นใช้สำหรับชำระค่ารถยนต์โตโยต้า หรือสินค้าหรือบริการของโตโยต้าเท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

- ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายฯ

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

- บัตรกำนัลหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2565

- ผู้โชคดีสามารถใช้บัตรกำนัลได้เฉพาะที่ผู้แทนจำหน่ายที่ได้ออกรถตามสิทธิที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลข้างต้นข้างต้น มาที่ คุณรุ้งทอง แซ่เฮง ติดต่อ 02-632-4555 ต่อ 1203, 1205 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 9:00 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 27 ถนนพระรามที่4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 (สิ้นสุดการรับเอกสารในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล

 • เอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เอกสารฉบับตัวจริง)
 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่า ร้อยละ 5 ของมูลค่า รางวัล (กรณีลูกค้าในนามนิติบุคคล จะต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจ / แต่งตั้งตัวแทนรับรางวัลในนามบุคคลเท่านั้น)
 • สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 1 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จองตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)
 • หากเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

- สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการรับรางวัล

Toyota Sure เทิร์นด่วน เปลี่ยนคันใหม่ EASY ทันใจ

Toyota Sure เทิร์นด่วน เปลี่ยนคันใหม่ EASY ทันใจ
Toyota Sure เทิร์นด่วน เปลี่ยนคันใหม่ EASY ทันใจ

1. รับสิทธิเพิ่มมูลค่ารถคันเก่า 10,000 บาท

 • เมื่อแลกเปลี่ยนเป็นรถโตโยต้าป้ายแดง ภายใต้เงื่อนไขของโปรแกรม Privilege More
 • ช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการแลกเปลี่ยนรถต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนส่งมอบรถใหม่ หรือ 30 วันหลังส่งมอบรถใหม่เท่านั้น
 • รถคันเก่าที่นำมาแลกเปลี่ยน ตามรุ่นที่กำหนดสามารถใช้สิทธิได้เพียง 1 หมายเลขตัวถัง ต่อ 1 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรถที่ขายในรูปแบบของ Fleet
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. รับฟรี Big C voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อประเมินราคารถภายในงานกับโตโยต้า ชัวร์

 • สำหรับลูกค้าโตโยต้า ชัวร์ ในงาน The 42nd Bangkok International Motor Show 2021
 • รับฟรี Big C voucher  มูลค่า 200 บาท เมื่อนำรถทุกยี่ห้อมาประเมินราคาภายในงาน โดยของสมนาคุณดังกล่าวจะได้รับ 1 ชิ้นต่อรถ 1 คัน ตามเลขทะเบียนที่นำมาประเมินราคาภายในงานเท่านั้น
 • บัตรกำนัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564

Honda Big Smile ยิ้มใหญ่ โดนใจทุกโปร

Honda Big Smile ยิ้มใหญ่ โดนใจทุกโปร
Honda Big Smile ยิ้มใหญ่ โดนใจทุกโปร

ดอกเบี้ย 0%

 • แอคคอร์ด ใหม่ เกรด TURBO EL ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. และฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์
 • แอคคอร์ด ไฮบริด ใหม่ ดอกเบี้ย 0%  พร้อมฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และ ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
 • ซีอาร์-วี (เครื่องยนต์ดีเซล) ดอกเบี้ย 0%
 • เอชอาร์-วี ดอกเบี้ย 0% และฟรีแพ็กเกจเช็กระยะค่าแรงค่าอะไหล่ 3 ปี หรือ 50,000 กม. และฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์

รับข้อเสนอพิเศษสำหรับ THE CITY SERIES

 • ซิตี้ ใหม่ ดอกเบี้ย 2.29% พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน
 • ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่ ดอกเบี้ย 2.99% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
 • ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ใหม่ ดอกเบี้ย 2.99% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

ดอกเบี้ย 0.99 %

 • ซีวิค ใหม่ ดอกเบี้ย 0.99%  พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาท
 • แจ๊ซ ดอกเบี้ย 0.99% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมสำหรับรุ่นอื่นๆ

 • ซีอาร์-วี (เครื่องยนต์เบนซิน)  ดอกเบี้ย 1.99% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
 • ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่ ดอกเบี้ย 2.29 %
 • บีอาร์-วี  ดอกเบี้ย 0.59% ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปีหรือ 100,000 กม. หรือดอกเบี้ย 1.99 % พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน และฟรีประกันภัย 1 ปี และฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปีหรือ 100,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 5 เม.ย. 64 และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 

โปรแรงเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

โปรแรงเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์
โปรแรงเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,724 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,524 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจาก รุ่นสปีด 2 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%) 
 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,724 บาท ต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,524 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นไฮแลนเดอร์ LDA 2 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%)
 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show

ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show
ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ เกียร์ออโต้ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,517 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,317 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นสปาร์ค เอส 1,900 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%)
 • ขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 5,496 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 6,296 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นสเปซแค็บ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดาสีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%)
 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน
 • ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและมีสถานะเป็น “เจ้าของรถ” จะได้รับความคุ้มครองขยายการรับประกันเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน สำหรับลูกค้าทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 7,682 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 8,482 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นไฮแลนเดอร์ L DA 4 ประตู 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดาสีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95%) 
 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 4,893 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 5,693 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นสปาร์ค บี1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 4.15%)
 • ดาวน์เริ่มต้น 27,350 บาท คำนวณจากรุ่นสปาร์ค บี 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดาสีธรรมดา กรณีดาวน์ 5% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.85%
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4

 • ดาวน์เริ่มต้น 33,750 บาท คำนวณจากรุ่นสปาร์ค เอส 4×4 3,000 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 5% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 3.85%
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับอีซูซุวีครอส 4x4 ใหม่หมด!

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับอีซูซุวีครอส 4x4 ใหม่หมด!
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับอีซูซุวีครอส 4x4 ใหม่หมด!

 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์

โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์
โปรดีเวอร์...ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show กับออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์

 • ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 6,253 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 7,053 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 (คำนวณจากรุ่นแค็บโฟร์ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95%)
 • ดอกเบี้ย 1.99% กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
 • ข้อเสนอขับฟรีสูงสุด 90 วัน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถอีซูซุระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564 และรับรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเลือกเงื่อนไขการผ่อนชำระได้สูงสุด 96 เดือน

ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer

ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer
ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer

Motor Show Offer ออกรถวันนี้ รับทันทีข้อเสนอพิเศษเดียวกับงานมอเตอร์โชว์

 • ดอกเบี้ย 0.99% นาน 64 เดือน
 • ประกันภัยชั้น 1

สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น

ซูบารุ เอ็กซ์วีทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer

ซูบารุ เอ็กซ์วีทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer
ซูบารุ เอ็กซ์วีทุกรุ่น มอบข้อเสนอพิเศษ Motor Show Offer

Motor Show Offer ออกรถวันนี้ รับทันทีข้อเสนอพิเศษเดียวกับงานมอเตอร์โชว์

 • ดอกเบี้ย 0% นาน 64 เดือน
 • ประกันภัยชั้น 1

สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น

ออกซูบารุ ดับบลิวอาร์เอ็กซ์วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ สูงสุด 300,000 บาท

ออกซูบารุ ดับบลิวอาร์เอ็กซ์วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ สูงสุด 300,000 บาท
ออกซูบารุ ดับบลิวอาร์เอ็กซ์วันนี้ รับข้อเสนอพิเศษเดียวกับงานมอเตอร์โชว์ สูงสุด 300,000 บาท

 • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น

พบข้อเสนอสุดพิเศษจาก MG ได้ที่งาน Motor Show 2021

พบข้อเสนอสุดพิเศษจาก MG ได้ที่งาน Motor Show 2021
พบข้อเสนอสุดพิเศษจาก MG ได้ที่งาน Motor Show 2021

NEW MG HS PHEV

ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% 

 • ฟรี! MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด 
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER 
 • ฟรี! ค่าบำรุงรักษาตามระยะนาน 5 ปี 
 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี 
 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง 

NEW MG ZS

 • เลือกรับอุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก MG ในแบบ “Smart Design” หรือ “Smart Utility” มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 22,061 บาท
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% 
 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี 

NEW MG HS

 • อุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก MG มูลค่า15,630 บาท 
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.29%
 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี

NEW MG EP

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89%
 • ฟรี! MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด 
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER
 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี 
 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

New MG3

 • ผ่อนเริ่มต้น 2,604 บาท ระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี 

โปรโมชัน : โปรโมชันพิเศษในงาน MOTOR SHOW 2021

โปรโมชัน : โปรโมชันพิเศษในงาน MOTOR SHOW 2021
โปรโมชัน : โปรโมชันพิเศษในงาน MOTOR SHOW 2021

 • พิเศษ! 99 ท่านแรก ที่ซื้อเสื้อ NEW MG EXTENDER รับฟรี หมวก MG EXTENDER
 • สินค้าลดสูงสุดถึง 40% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
 • พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ เลือกรับแก้ว หรือเสื้อโปโลจาก MG
 • ฟรี! ถุงผ้าลดโลกร้อน เมื่อกดติดตาม  Youtube Channel : MG CAR CARE CLINIC

โปรโมชันพิเศษในงาน MOTOR SHOW 2021 เมื่อซื้อสินค้าที่ระลึกจากแบรนด์ MG ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 เท่านั้น

Motor Show เริ่มแล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณเป็นเจ้าของรถ BMW รุ่นใดก็ได้

Motor Show เริ่มแล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณเป็นเจ้าของรถ BMW รุ่นใดก็ได้
Motor Show เริ่มแล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณเป็นเจ้าของรถ BMW รุ่นใดก็ได้

 • สำหรับ BMW ทุกรุ่น อัพเกรด BSI Package 5 ปี เมื่อทำสัญญาทางการเงินกับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย
 • สำหรับ BMW Plug-in Hybrid ทุกรุ่นและ The New BMW X1 รับ BMW Protect (ประกันภัยชั้น 1) สูงสุด 2 ปี

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายนนี้

ข้อเสนอ Motor Show: รับฟรี ทองคำหนัก 1 บาท

ข้อเสนอ Motor Show: รับฟรี ทองคำหนัก 1 บาท
ข้อเสนอ Motor Show: รับฟรี ทองคำหนัก 1 บาท

รับฟรี ทองคำหนัก 1 บาท ( 15.24 กรัม ) มูลค่า 25,150 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับมอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ หรือเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ (ยกเว้นรุ่น Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic) ( 1 รางวัล / รถยนต์ 1 คัน )

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 15 เมษายน 2564 ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ หรือที่ผู้จำหน่ายฯ เมอร์เซเดส-เบนซ์ และที่ผู้จำหน่ายฯ เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

ข้อเสนอ Motor Show จากโปรแกรมมายสตาร์ สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น Compact Car

ข้อเสนอ Motor Show จากโปรแกรมมายสตาร์ สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น Compact Car
ข้อเสนอ Motor Show จากโปรแกรมมายสตาร์ สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น Compact Car

ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz A 200 Progressive / A 200 AMG Dynamic / GLA 200 AMG Dynamic และ GLB 200 Progressive ด้วยข้อเสนอค่างวด 1% จากมายสตาร์

 • A 200 Progressive เริ่มต้นเพียง 19,900 บาท/เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี
 • A 200 AMG Dynamic เริ่มต้นเพียง 21,500 บาท/เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี
 • GLA 200 AMG Dynamic เริ่มต้นเพียง 23,990 บาท/เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี
 • GLB 200 Progressive เริ่มต้นเพียง 28,600 บาท/เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี

รับมอบรถยนต์และเริ่มทำสัญญามายสตาร์กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

ข้อเสนอ Motor Show ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 2 ปี เมื่อขอใบเสนอราคาผ่านโชว์รูมออนไลน์

ข้อเสนอ Motor Show ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 2 ปี เมื่อขอใบเสนอราคาผ่านโชว์รูมออนไลน์
ข้อเสนอ Motor Show ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 2 ปี เมื่อขอใบเสนอราคาผ่านโชว์รูมออนไลน์

ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz หรือ Mercedes-AMG ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ

 • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 2 ปี เมื่อขอใบเสนอราคาผ่านโชว์รูมออนไลน์ ซื้อรถยนต์ และทำสัญญามายสตาร์

เมื่อซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ หรือเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี รถใหม่ทุกรุ่น โดยขอใบเสนอราคาผ่านโชว์รูมออนไลน์บนเว็บไซต์ https://shop.mercedes-benz.com/th-th/shop/srp รับมอบรถยนต์ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และเริ่มสัญญามายสตาร์กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

ข้อเสนอ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 0% สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG รุ่นที่ร่วมรายการ

ข้อเสนอ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 0% สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG รุ่นที่ร่วมรายการ
ข้อเสนอ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 0%

ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C-Class / C 200 Coupé AMG Dynamic และ Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ระยะเวลา 48 เดือน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ ด้วยเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30% กับรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการ

รับมอบรถยนต์และเริ่มทำสัญญากับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

ข้อเสนอ Motor Show สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น S-Class

ข้อเสนอ Motor Show สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น S-Class
ข้อเสนอ Motor Show สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น S-Class

เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz S 560 e AMG Premium ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ

 • ค่างวดพิเศษ 99,999 บาท/เดือน นาน 24 เดือน เมื่อทำสัญญามายสตาร์ พร้อมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 2 ปี และฟรี MBSP แพ็กเกจ Compact นาน 2 ปี
 • หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ พร้อมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 5 ปี และฟรี MBSP แพ็กเกจ Excellent นาน 5 ปี

รับมอบรถยนต์และเริ่มทำสัญญากับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >> 

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)