ประกันภาคสมัครใจคืออะไร ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีอะบ้าง

Thanawat Choojit 30 มี.ค. 2566 | 1 View | News

ประกันภาคสมัครใจ คือ การตกลงกันระหว่างผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) กับ ผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) แล้วความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีอะบ้าง ไปดูกัน

ประกันภัยรถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์จะต้องมี โดยประกันภัยรถยนต์จะมี 2 ประเภท คือ ประกัน ภาค สมัคร ใจ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หากใครที่อยากซื้อประกันภัยรถยนต์แบบที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองประกันรถยนต์เองได้ ก็ต้องเลือก ประกัน ภาค สมัคร ใจ แล้วประกันภาคสมัครใจ คืออะไร และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ จะคุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปดูคำตอบกัน

ประกันภาคสมัครใจ คืออะไร

ประกัน ภาค สมัคร ใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) กับผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) โดยมีการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อจะทำด้วยความสมัคร ใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประกันภาคสมัครใจคืออะไร

ประกันภาคสมัครใจคืออะไร

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ จะคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกัน ภาค สมัคร ใจ จะสามารถแบ่งความคุ้มครองประกันรถยนต์เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หลัก

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ที่มีจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยคือ 100,000 บาท/คน และ 10,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยคือ 200,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ โดยจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยคือ 50,000 บาท ทั้งนี้การรับประกันภัยรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันที่เริ่มการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีนำเข้า

คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งของรถยนต์ รวมทั้งเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหายไป

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ

2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความสูญเสียที่เกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งกำลังขับขี่หรืออยู่ในรถ หรือกำลังขึ้นรถ หรือกำลังลงจากรถ โดยอุบัติเหตุ

สำหรับการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันหรือบุคคลใดที่ขับรถยนต์ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุทำให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

ส่วนความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัคร ใจ ในกรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่  500,000 บาท - 2,000,000 บาท ส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เกินจาก 2,000,000 บาท ก็ให้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง

ประกัน ภาค สมัคร ใจมีกี่ประเภท

ประกัน ภาค สมัคร ใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 4 และประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

อย่างไรก็ตาม ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 ถือเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด แต่ในบางกรณีที่ประกันอาจไม่คุ้มครอง เช่น การแต่งรถ ดัดแปลงสภาพรถที่ผิดกฎหมาย  การเปลี่ยนล้อแม็ก เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ของประกัน ภาค สมัคร ใจ ไม่ว่าเราจะเลือกทำประกันรถยนต์แบบใด การมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกัน ภาค สมัคร ใจ นั่นเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)