การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน กระบวนการ ค่าใช้จ่าย ต้องทำอย่างไรบ้าง

Thanawat Choojit 11 พ.ย. 2565 | 1 View | News

ไขข้อสงสัย การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน และการ โอนรถกี่วันได้เล่ม รวมทั้ง ค่าโอนรถยนต์ 2565 กี่บาท บทความนี้มีคำตอบ

สำหรับใครที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการซื้อ-ขายรถยนต์จะต้องมีอีกหนึ่งกระบวนการที่หลายคนต้องพบเจอคือ การเปลี่ยนเจ้าของรถ หรือการโอนรถ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน การโอนรถต้องไปดำเนินการได้ที่ไหน การโอนรถต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมทั้งการโอนรถมีค่าใช้จ่ายกี่บาท วันนี้เรารวบรวมทุกข้อสงสัยมาตอบคำถามเอาไว้ให้แล้วในบทความนี้

การโอนรถ คืออะไร?

หากพูดให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ สำหรับความหมายของการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือการโอนรถ คือการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถจากคนเดิมให้กลายเป็นชื่อเจ้าของรถคนใหม่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิความถูกต้องของตัวเอง เช่น หากมีการซื้อรถมือสองไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ และผู้ที่ซื้อไปได้นำรถยนต์ไปทำสิ่งผิดกฎหมาย เท่ากับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นเจ้าของรถคนเก่า หากเป็นกรณีที่พ่อและแม่มีความต้องการโอนรถให้กับลูก หรือญาติต้องการโอนรถให้หลานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และการซื้อรถมือสองมีความจำเป็นที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมอบรถให้แก่กัน

การโอนรถ คืออะไร?

การโอนรถ คืออะไร?

การโอนรถ มีกี่แบบ?

สำหรับการโอนรถมีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ คือการโอนตรงกับการโอนลอย ซึ่งการโอนรถโดยตรงตัวเจ้าของรถคนเก่าและคนใหม่จะต้องเดินทางไปยื่นเรื่องต่อหน้านายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก แต่สำหรับการโอนลอยตัวผู้ขายรถยนต์จะต้องดำเนินการเองทุกขั้นตอนและส่งเอกสารที่เซ็นชื่อกำกับเพื่อส่งไปให้ผู้ซื้อ โดยวิธีการโอนลอยจึงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก แต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยง เพราะว่ามีหลายกรณีที่ผู้ขายได้มอบอำนาจไปแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่ทำเรื่องให้เสร็จทุกขั้นตอน และได้นำรถไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงทำให้ผู้ขายต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น การโอนรถแบบโอนตรงจึงเป็นวิธีที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างดีที่สุด

การโอนรถ ต้องแจ้งนายทะเบียนกี่วัน

สำหรับขั้นตอนการซื้อรถเมื่อผ่านการตกลงรับปากและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถคนเก่าและคนใหม่จะต้องดำเนินการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย และถ้าหากว่าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

การโอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

หลังจากที่ได้รู้ไปแล้วว่าการโอนรถคืออะไร และการโอนรถจะต้องแจ้งภายในกี่วัน ต่อมาคือเอกสารที่ต้องเตรียมจะมีต้องมีอะไรบ้าง โดยการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีหลายกรณี ทั้งการโอนรถให้ลูก หรือโอนรถในรูปแบบการซื้อรถมือสอง มาดูกันว่าการโอนรถแต่ละแบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม

8 ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน! ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 2564 เวอร์ชันอัปเดต ต่อทะเบียนรถมอไซค์ ทั้งภาษี-พ.ร.บ. ขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ ?z

การโอนรถกับขนส่งทางบก

 • สมุดจดทะเบียนรถตัวจริง หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่าและเจ้าของคนใหม่
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอนที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนรถแบบโอนลอย

 • สมุดจดทะเบียนรถตัวจริง หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของคนเก่าและเจ้าของคนใหม่
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอนที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

การโอนรถแบบมรดกตกทอด

 • สมุดจดทะเบียนรถตัวจริง หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอนที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถและคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การโอนรถ เสียเงินกี่บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนรถต้องเสียเงินกี่บาท ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถในจังหวัดเดียวกันหรือการโอนรถข้ามจังหวัดมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกัน โดยสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

 • ค่าคำขอในการโอนรถยนต์ ราคา 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ ราคา 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนทะเบียนเล่มรถยนต์ (กรณีชำรุด) ราคา 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (หากมีความต้องการเปลี่ยน) ราคา 200 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ ราคา 500 บาท ต่อการประเมินราคารถยนต์ 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การโอนกรรมสิทธิ์รถทุกชนิดสามารถดำเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบกได้ในจังหวัดที่มีชื่ออาศัยอยู่ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกของจังหวัดนั้น และไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขายรถยนต์ในรูปแบบไหน ควรที่จะโอนรถแบบโอนตรงด้วยตัวเองและผู้ซื้อ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างดีที่สุด

ดูเพิ่มเติม: ต่อภาษีรถยนต์ กี่บาท ?

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)