banner khaorot.com

ประเภทรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยการจัดเก็บจะพลังงานจะอยู่ในรูปแบบของแบตเตอรีหรืออุปกรณ์แบบอื่นแล้วแต่ทางผู้ผลิตของแต่ละค่าย รวมถึงปริมาณการจัดเก็บไฟฟ้าและระยะเวลาการชาร์จที่แตกต่างกันออกไป รถยนต์พลังงานมีข้อดีอีกอย่างนอกจากลดมลภาวะในอากาศคือ รถยนต

img_0b1290e4e0c389262fcb56ac987a51aa


รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยการจัดเก็บจะพลังงานจะอยู่ในรูปแบบของแบตเตอรีหรืออุปกรณ์แบบอื่นแล้วแต่ทางผู้ผลิตของแต่ละค่าย รวมถึงปริมาณการจัดเก็บไฟฟ้าและระยะเวลาการชาร์จที่แตกต่างกันออกไป รถยนต์พลังงานมีข้อดีอีกอย่างนอกจากลดมลภาวะในอากาศคือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแรงบิดที่รวดเร็วและเสถียร ในปัจจุบันประเภทของ ประเภทรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicles or EV Car ) สามารถแบ่งออกเป็นปรเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1. ประเภทที่ได้รับพลังงานโดยตรงจากสถานีหรือตัวจ่าย ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำเช่นรถไฟฟ้า อย่าง BTS และ MRT ในประเทศไทย 2. ประเภทที่ได้รับการพลังงานจากการกักเก็บ หรือแหล่งกำเนิดพลังงานภายนอก เช่นแบตเตอรี โดยตัวแบตเตอรีเองสามารถชาร์จไฟได้จากบ้านเรือน หรือจะเป็นสถานีจ่ายไฟฟ้าที่มีไว้ค่อยบริการนั่นเอง 3. ประเภทพลังงานที่ได้มาจากแหล่งกำหนดภายในตัวยานพาหนะ หรือตัวรถนั้นโดยตรง เช่นรถยนต์ไฮบริด Photo Credit : MEA

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562

ข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562 ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษต่อเนื่องจากงาน Motor Expo 2019

โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562

อัปเดต โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562 รับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ พร้อมของแถมแต่ละรุ่น

โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562

อัพเดทล่าสุด โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2019