เปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ ทำได้อย่างไร?

อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์เป็นเลขที่ประมูลทะเบียนรถมา ต้องทำอย่างไร เรารวบรวมเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์มาไว้ที่นี่แล้ว

คนไทยกับเรื่องตัวเลขมักเป็นของคู่กันเสมอ เช่นเดียวกับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่อาจต้องมีเรื่องตัวเลขมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้มีความเป็นสิริมงคลกับตัวรถ หรือใครที่รู้สึกไม่ถูกใจกับเลขทะเบียนรถของตัวเองในตอนนี้ แล้วเกิดความอยาก เปลี่ยนทะเบียนรถ เป็นเลขใหม่ หรืออยากเปลี่ยนใหม่เพราะว่าป้ายเก่ามีสีซีดจางจนเห็นไม่ชัด รวมถึงการ เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด นั้นมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม:

เอกสารยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาทำเรื่องเอง)

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต่อมาเป็นขั้นตอนการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ ซึ่งขั้นตอนแรกสุดควรจองเลขทะเบียนที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจองเลขทะเบียน รวมทั้งยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการประมูลเลขทะเบียนรถอีกด้วย

เมื่อได้ทำการจองทะเบียนที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง พร้อมดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียนในทันที หลังจากจดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระค่าป้ายทะเบียนแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่กรมการขนส่งทางบก

เปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่ง
เปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่ง

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าสลับป้ายจอง 500 บาท
 • ค่าสลับป้ายประมูล 1,500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ 100 บาท
 • ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท
 • ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท

ป้ายประมูลหรือป้ายจอง
ป้ายประมูลหรือป้ายจอง

การสลับทะเบียนรถ (เป็นรถที่จดทะเบียนแล้วทั้งคู่)

การสลับป้ายทะเบียนระหว่างรถที่จดทะเบียนมาแล้ว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งที่ใช้จดทะเบียนไว้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่ารถทั้งสองคนต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน กรณีเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด ต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานขนส่งเสียก่อน

การสลับทะเบียนต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในเขตเดียวกัน
การสลับทะเบียนต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในเขตเดียวกัน

ค่าสลับป้ายทะเบียน

 • ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บ
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ 100 บาท
 • ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท
 • ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท

สำหรับการเปลี่ยนทะเบียนรถกรณีป้ายประมูลและป้ายจอง รวมถึงการสลับทะเบียนรถ มีเงื่อนไขว่า ภาษีรถของคุณต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30 วัน หากน้อยกว่านี้จะต้องจ่ายภาษีรถประจำปีก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

ติดต่อขอเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้ที่ไหน

สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนและอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อยื่นดำเนินการทำเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 เขตจตุจักร ติดต่อการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก เท่านั้น 

กรณีผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร สามารถ เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ จังหวัด ที่ตัวเองอยู่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดรับผิดชอบ และคำแนะนำที่ดีคือการเดินทางไปทำเรื่องด้วยตัวเองจะดีที่สุด แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกเข้าไปทำเรื่องก็สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยที่จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจเพิ่มเติม

การเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

สำหรับการ เปลี่ยน ทะเบียน รถ ข้าม จังหวัด ที่เจ้าของรถมีความต้องการอยากเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถจดทะเบียนที่อยู่เดิม ให้กลายเป็นภูมิลำเนาหรือสถานที่ใช้งานในปัจจุบันที่เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าที่อยู่ใหม่บนป้ายทะเบียนอาจต้องเป็นไปตามทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หรือตรงตามทะเบียนบ้านของผู้อื่นที่เจ้าของรถอนุญาต โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือเริ่มจากการแจ้งย้ายออกหรือการแจ้งย้ายออกจากปลายทางก่อน จากนั้นเมื่อแจ้งย้ายออกเสร็จแล้วให้ยื่นแจ้งย้ายรถเข้าได้ทันที

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ้างผ่านหน่วยงานใด แต่ถ้าหากว่าเจ้าของรถไม่มีเวลาที่ต้องมาดำเนินการก็สามารถใช้บริการทั่วไปที่รับทำเรื่องการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถโดยตรง 

ทั้งนี้ ไม่ว่าเจ้าของรถมีความต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถให้เป็นเลขมงคล เป็นเลขสวยงาม หรือเปลี่ยนที่อยู่ในทะเบียน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจองเลขทะเบียนที่ต้องการผ่านระบบช่องทางออนไลน์ เตรียมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้พร้อม และไปติดต่อสำนักงานขนส่งด้วยตัวเอง เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เลขทะเบียนรถที่เป็นเลขมงคลและเป็นเลขที่ชอบได้แบบที่ต้องการ และที่สำคัญอย่าลืมขับรถด้วยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม:  ย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัด

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)