เช็คทะเบียนรถ ทำยังไง เช็คออนไลน์ได้ไหม?

เมื่อเกิดเหตุให้ต้องเช็คทะเบียนรถ ต้องทำยังไง มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ และสามารถเช็คทะเบียนรถออนไลน์ได้หรือไม่ ?

หากต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ สามารถทำได้ แค่ในบางกรณีเท่านั้น อาทิ เช็คป้ายทะเบียนปลอม, โดนชนแล้วหนี, รถโดนอายัด โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ตรวจสอบจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ เช่น เป็นผู้ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง, เป็นคู่กรณี หรือบริษัทประกัน เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป

การเช็คทะเบียนรถ

ตรวจสอบทะเบียนรถ ได้กรณีใดบ้าง ?

1. กรณีโดนชนแล้วหนี

โดนชนแล้วหนี ต้องเคลมประกัน แต่คู่กรณีไม่อยู่ สามารถขอเช็คทะเบียนรถเพื่อนำข้อมูลมาดำเนินคดีทางกฎหมายได้ โดยแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ พร้อมแนบหลักฐาน อาทิ ภาพจากกล้องหน้ารถ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคู่กรณี (หากจำได้) ไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อและรุ่นรถ สีรถ ทะเบียนรถ แล้วนำใบแจ้งความหรือใบลงบันทึกประจำวัน ไปดำเนินการตรวจสอบทะเบียนรถคู่กรณีได้ที่สำนักงานขนส่งทางบก

2. กรณีรถโดนอายัด

หากรถยนต์ถูกอายัด สามารถเช็คการอายัดทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสาเหตุการถูกอายัด ที่อาจเกิดจากการค้างชำระค่าปรับจราจร ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดจาง ถูกแจ้งความชนแล้วหนี หรืออื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ หรือทะเบียนรถยนต์ได้

3.เช็คป้ายทะเบียนรถปลอม

หากสงสัยว่ารถยนต์ที่ได้มาโดนสวมทะเบียนปลอม สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอเช็คหมายเลขทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียน พร้อมเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น สัญญาซื้อขาย เล่มทะเบียน เป็นต้น หรือสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้โดยสังเกตว่าที่ป้ายทะเบียนมีอักษรย่อนูน ขส บริเวณมุมด้านล่างขวาหรือไม่ หากไม่มีก็แสดงว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม

การเช็คทะเบียนรถ

วิธีการเช็คประวัติรถยังไง ?

1. เมื่อมีเหตุให้ต้องเช็คทะเบียนรถ สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่

2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการพิจารณา

3. ยื่นคำขอเช็คหมายเลขทะเบียนรถ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะรับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ

4. เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาคำขอจากหลักฐานเอกสารที่ได้ยื่นเข้ามา โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงจะทราบผลการอนุมัติคำขอ

5. เมื่อได้รับการอนุมัติคำขอเรียบร้อยแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบทะเบียนรถ และรับใบเสร็จรับเงิน

6. รอรับข้อมูลทะเบียนรถ

เอกสารการเช็คหมายเลขทะเบียนรถ

 • บัตรประชาชน ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองนิติบุคล ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ (ผู้มีอำนาจต้องเซ็นรับรองด้วย)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 1 ฉบับ
 • หนังสือนำส่งเรื่อง หรือเอกสารของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ขอตรวจสอบ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนบริษัทประกันภัย 1 ฉบับ (กรณีมอบให้บริษัทประกันเป็นผู้ตรวจสอบ)
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ หรือใบอนุญาตทนายความ 1 ฉบับ (กรณีมอบให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบ)
 • สำเนาหมายศาลหรือคำสั่งศาล 1 ฉบับ
 • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • เล่มทะเบียนรถ ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • เอกสารการซื้อขายรถ ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือการถอนอายัดทะเบียน ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
 • หลักฐานการรับรถคืน ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ

การเช็คทะเบียนรถ

ค่าธรรมเนียม การเช็คทะเบียนรถ

 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่ารับรองสำเนา แผ่นละ 20 บาท
 • ค่าขอค้นเอกสารรถยนต์ ครั้งละ 50 บาท
 • ค่าขอค้นเอกสารรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท

ช่องทางขอคำแนะนำในการตรวจสอบทะเบียนรถ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติรถ อย่างกองทะเบียน หรืองานทะเบียนรถได้ หรือขอแนะนำได้ตามช่องทางดังนี้

 • กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) โทร 0-2271-8888
 • สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร 1584
 • สายด่วยศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร 1111
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร 1567

เช็คทะเบียนรถออนไลน์ ได้ไหม ?

หากถามว่าสามารถเช็คทะเบียนรถออนไลน์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่สามารถเช็คทะเบียนทางออนไลน์ได้ ถ้าต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ จะต้องไปดำเนินการขอเช็คหมายเลขทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป

การเช็คทะเบียนรถ

การขอตรวจสอบทะเบียนรถนั้นมีความยุ่งยากประมาณหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับผู้คนทั่วไป (ที่ไม่ใช่เจ้าของรถ) ได้ หากจะทำการตรวจสอบ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน โดยผู้ที่ดำเนินการจะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลดังกล่าวด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก one2car, silkspan

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)