banner khaorot.com

อย่าเครียด! ป้ายทะเบียนรถหาย ทำใหม่ได้ไม่ยากเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น!

SUNSAWON 12 พ.ย. 2562 | 150 View | ขับรถอย่างปลอดภัย

ขับรถอยู่ดี ๆ ลงมาเช็กอีกทีป้ายทะเบียนรถหายซะงั้น? หากไม่รู้ว่าป้ายทะเบียนรถหาย ควรทำยังไงดี Khaorot แนะนำวิธีขอป้ายทะเบียนใหม่ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน

ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนอาจเคยประสบปัญหา ทำป้ายทะเบียนรถหายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งกรณีเช่นนี้ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ขับรถลุยน้ำ, ตกหลุม, ตกหล่ม หรือชนกับสิ่งของ, ชนสัตว์กลางทางจนทำหลุดร่วงระหว่างขับรถ ฯลฯ

ทั้งนี้ หากป้ายทะเบียนรถหาย ผู้เป็นเจ้าของรถควรไปยื่นเรื่องขอรับป้ายทะเบียนใหม่ให้เร็วที่สุด อย่าปล่อยละเลยเด็ดขาดหากเจ้าพนักงานตรวจพบจะถูกปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทเลยทีเดียว! เพราะถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 11 ซึ่งระบุเอาไว้ว่า

“...มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมาย ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง...”

สำหรับวิธีการขอรับป้ายทะเบียนใหม่ เมื่อป้ายทะเบียนรถหาย ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถทำใหม่ได้เลย ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ซึ่งสามารถดำเนินการง่าย ๆ 3 ในขั้นตอนเท่านั้น!

ทะเบียนหาย

ขั้นตอนขอป้ายทะเบียนใหม่ กรณีป้ายทะเบียนหาย

1. เตรียมเอกสารให้ครบ

หลักฐานที่ต้องใช้ กรณีทำป้ายทะเบียนรถหาย

 • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ

กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

หากเป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทะเบียนหาย

ทะเบียนหาย

ทะเบียนหาย

หากรถติดไฟแนนซ์ ไม่มีเล่มทะเบียนทำอย่างไร?

สำหรับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

2.ชำระค่าธรรมเนียม

หลังยื่นเรื่องดำเนินการขอรับป้ายทะเบียนใหม่แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 105 บาท โดยแบ่งเป็น

 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท/ป้าย
 • ค่ายื่นคำขอ 5 บาท

ทะเบียนหาย

3.รอรับป้ายทะเบียนใหม่

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ก็รอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ได้เลย ภายใน 15 วันหลังทำเรื่อง ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวก่อนได้

ทะเบียนหาย

เห็นไหมว่า ป้ายทะเบียนรถหายทำใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แค่เตรียมเอกสารไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่ง พร้อมชำระเงินก็ได้ป้ายใหม่มาใช้แล้ว ไม่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักให้เสียเวลาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของรถควรตรวจเช็กที่ยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ดีทั้งด้านหน้าและท้ายรถอยู่เสมอ หากไม่แน่นหรือเกิดสนิม ควรรีบแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันการหลุดร่วงระหว่างการขับรถ

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562

ข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562 ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษต่อเนื่องจากงาน Motor Expo 2019

โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562

อัปเดต โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562 รับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ พร้อมของแถมแต่ละรุ่น

โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562

อัพเดทล่าสุด โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2019