วิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายในการต่อภาษีรถ ด้วยวิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีก็ว่าได้ โดยทางเลือกนี้ก็คือต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ 2563 ทั้งนี้การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ระบุไว้ว่ารถยนต์จะต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี ถึงสามารถ ต่อภาษีออนไลน์ได้

เงื่อนไขรถสำหรับยื่นต่อภาษีออนไลน์

- ประเภทรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12)

- ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 อายุรถไม่เกิน 7 ปี (ถ้าอายุรถเกินให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)\

ดูเลย:  ราคา ต่อภาษีรถยนต์

- รถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 5 ปี (ถ้าอายุรถเกินให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถ เอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

- รถค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี (รถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถ เอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

- ชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน - ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (ถ้าน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้ ดำเนินการตรวจสภาพรถและยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

- รถที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด (รถติดตั้งแก๊สให้ดำเนินการตรวจสภาพถังแก๊สตามประกาศกรมฯ และยื่น ชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

- รถทุกจังหวัดทะเบียน - สถานะรถ “ปกติ” เท่านั้น - รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี/ ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ - รถที่ไม่ถูกอายัด (อายัดโดยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก)

คุณอาจสนใจ:

ขั้นตอนการต่อภาษีออนไลน์

เมื่อรถยนต์ของคุณสามารถผ่านเงื่อนไขของสำนักงานขนส่งที่ตั้งไว้ได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ 2563 เริ่มกันที่เข้าเว็บไซค์ของสำนักงานขนส่ง https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

- ลงทะเบียนรถใหม่เพื่อใช้บริการ โดยเลือกที่เมนูบริการของระบบ e-Service เช่น บริการยื่นชําระภาษี รถยนต์/ประจําปี

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

- โปรแกรมจะแสดงรายการรถที่ลงทะเบียนไวแล้วแบบอัตโนมัติเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น ประชาชน ดังรูป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

- ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไข แล้วกดปุ่ม (ค้นหา) แล้วคลิกปุ่มเพื่อทําการค้นหา

- คลิกปุ่ม (ยกเลิก) เพื่อล้างหน้าจอ

การบันทึก/แก้ไขข้อมูล

1.  ผู้ใช้งานทําการคลิกเลือกที่รายการข้อมูลในตารางผลลัพธ์/เพื่อทําการแก้ไข้ข้อมูล

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

- เมื่อทําการกรอกข้อมูลรถเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม (เพิ่มข้อมูล) เพื่อบันทึกข้อมูลดังรูป

- รายการคลิกปุ่ม (บันทึก) เพื่อบันทึกข้อมูลดังรูป

2. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม เพื่อลงทะเบียนรถใหม่ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

- เมื่อทําการกรอกข้อมูลรถเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม (เครื่องหมายถูก) เพื่อเพิ่มข้อมูลรายการต่อไป หรือคลิกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลดังรูป

3. ผู้สร้างใช้งานการลงทะเบียนรายการรถที่มีการลงทะเบียน

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

- เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกรายการรถที่คลิกปุ่ม (ยกเลิกลงทะเบียนรถ) เพื่อยกเลิกการลงละเบียนรถ

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

1. สอบถามข้อมูลภาษี / ภาษีชำระเบี้ยประกันรถยนต์

ประชาชน ตรอ. หรือนิติบุคคล รวมไปถึงบุคคลทั่วไป(ไม่จําเป็นต้องสมัครสมาชิก) ที่ต้องการสอบถามข้อมูลภาษีและสถานะรถ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ โดยเลือกเมนูบริการ สอบถามข้อมูลภาษี/ ภาษีค้างชำระและสถานะของรถ

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

2. ยื่นต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ต

ประชาชน ตรอ. หรือ นิติบุคคล เลือกเมนูบริการ ยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ต

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

โปรแกรมจะเปิดหน้าจอแรกของการยื่นชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมกับข้อมูลรถ ข้อมูลถังแก็สข้อมูล พรบ. และข้อมูลเงินต่างๆ ดังรูป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่อยู่จัดส่งเอกสาร โดยให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสาร ดังรูป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอช่องทางการชําระเงิน โดยจะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ หักบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต บัตรเครดิต และพิมพ์ใบแจ้งชําระหน้า ดังรูป

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

สำหรับราคาค่าใช้จ่ายการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์นั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการต่อภาษีแบบปกติอยู่เล็กน้อยเท่านั้น โดยจะมีค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม ที่เพิ่มเข้ามา

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ รถเกิน 7 ปี

สำหรับต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ รถเกิน 7 ปีนั้น จะไม่สามารถยืนต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ จำเป็นจะต้องไปยื่นตัวตามปกติ เนื่องจากมีการบังคับให้รถอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องตรวจสภาพก่อนทำการยื่นต่อภาษีทุกครั้ง

ดูเพิ่มเติม:

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)